Overheid en gezagsdragers

Gisteravond was weer een persconferentie met Mark Rutte. Iedereen keek er naar uit. Welke keuzes zouden er kenbaar worden gemaakt? Wij zaten er klaar voor met ons hele gezin. We hebben er immers allemaal mee te maken: Elly en ik als predikanten, David in het basisonderwijs en Esther in de Ouderenzorg.

Geestdriftig en bevlogen

Gods Geest vindt altijd wegen, zei de scriba, ds. René de Reuver aan het begin van de coronacrisis. Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona. Een predikant zingt elke week een lied en zet het op Facebook; een kerk in de buurt (Ommen) heeft een actie op touw gezet: “Stenen voor hoop”; predikanten die dagelijks een avondgebed houden en online te volgen; Onlinevieringen in allerlei kerken en gemeentes; en nog veel meer initiatieven.

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13