Terug naar de kern

Een vooruitzicht van kerst in kleine kring is voor veel mensen niet aanlokkelijk. Misschien hadden we nog anders gehoopt, maar de laatste persconferentie was er duidelijk over. Zal er meer eenzaamheid zijn? Dat kan haast niet anders. In ieder geval zullen meer mensen zich eenzaam voelen. In de voorbereiding van de kerstdiensten is besloten om het lied ”Komt allen tezamen, jubelend van vreugde” maar niet als openingslied te kiezen. Het zou iets wrangs krijgen als dat zou klinken.

korenbloemen

Het is de tijd van de Korenbloemen. Prachtige Blauwe bloemen in de korenvelden van het Reestdal. Ze komen hier zoveel voor dat je het bijna als zo’n gewoon plantje vindt. Maar wat is het toch genieten. Toeristen staan er vaak bij stil en maken er graag foto’s van en ik ook. Wat mogen we toch genieten van die prachtige blauwe kleur in de korenvelden.

Bijbeltekst van de dag

  • Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. -- Galaten 3:24-26