Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn vanaf zaterdagavond 31 december tot en met eind april in de Brugkerk.

In de Reestkerk zijn de diensten vanaf 1 mei tot en met 31 augustus.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  10.00 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Excuus over slavernij

De datum, 19 december 2022, werd een politiek omstreden datum. Toch werd door Mark Rutte een excuus uitgesproken vanwege het slavernijverleden van Nederland. Het is een kleine stap in de richting van gerechtigheid. Maar ook het kleinste stapje kan een reactie teweegbrengen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de racistische teksten op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling zo’n reactie is.

Ik wil ons meenemen naar de kleine brief van de apostel Paulus aan Filemon. Filemon gaf leiding aan een huisgemeente in Kolosse. Paulus zegt: Filemon, “Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, want door u voelen de heiligen zich gesterkt.” Een prachtige bevestigende zin waar Filemon blij mee zal zijn geweest. Dit positieve begin is echter ook een opstap naar een bedoeling. Met enige voorzichtigheid brengt Paulus een zaak naar voren die aandacht vraagt. Het gaat om ene Onesimus, een van de slaven van Filemon.

Onesimus was weggelopen en bij Paulus, die toen in de gevangenis zat, gekomen. In de omgang met Paulus veranderde Onesimus, op zo’n manier dat Paulus hem graag als medegelovige bij zich had gehouden. Onesimus was hulpvaardig, of zoals Paulus zegt: ‘van nut’ voor hem in de gevangenis. In Paulus ogen een prima man. Liefkozend noemt Paulus hem zelfs ‘zijn kind’.

In Paulus tijd was slaven houden heel normaal. En daarover wilde hij eerlijk blijven in het besef dat Onesimus bij Filemon hoorde en zelfs zijn eigendom. Paulus voelt zich dan ook verplicht Onesimus terug te sturen naar Filemon. Niet omdat het dan weer op dezelfde voet verder kan, maar met een grote verandering. Kortgezegd: Onesimus hoorde bij Filemon, maar in de liefde van Christus kan het veranderen. “Filemon, zie hem niet meer als slaaf, maar als veel meer dan dat, als je geliefde broeder.” De liefde van Christus kan verandering teweegbrengen tussen een Heer en een slaaf. Zie Onesimus als je gelijke, “zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer.” (vers 16). Vrijheid in Christus is het doel. Paulus weet hoe gevoelig het ligt. Hij dringt er niet op aan. Het moet een daad van Liefde zijn van Filemon.

Misschien ben jij, net als ik, wel benieuwd of Filemon en Onesimus inderdaad in de huisgemeente elkaars gelijken werden, als broeders in Christus. Daar vermeldt de bijbel ons niets over.

Wij weten in Nederland (en andere gebiedsdelen) hoe veel te traag, maar toch zeker, slavernij werd afgeschaft. De kerk heeft in de Bijbel eeuwenlang argumenten gelezen die slavernij ondersteunden en legitimeerden. Maar langzamerhand groeide de overtuiging van een andere uitleg uit de bijbel. In Christus is geen Griek of Jood, geen Heer of slaaf, geen ongelijkheid tussen man en vrouw. Raar eigenlijk dat de Bijbel zolang verkeerd kan worden gelezen, en eindelijk lijkt het de kant op te wijzen, dat voor God alle mensen gelijk zijn. Dit is ook de universele boodschap.

Het is terecht dat er excuus wordt gemaakt over een slavernijverleden waar Nederland een kwalijke rol in heeft gespeeld. Het is een noodzakelijke stap. Het slavernijverleden heeft sporen nagelaten in de kerkelijke geschiedenis. Om daarmee in het reine te komen, werkt de Protestantse Kerk mee aan een onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij slavernij en kolonialisme. Daarin wordt onder meer in kaart gebracht hoe het denken over slavernij en racisme is ontwikkeld. Wordt vervolgd …

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht – als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers. -- Jeremia 51:15-16