Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug om 09.30 uur:

Wekelijks zijn deze tot en met eind april in de Brugkerk.

In de Reestkerk zijn de diensten weer vanaf 1 mei tot en met 31 augustus.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Tien jaar Nieuw Liedboek

 

Zingen in de kerk. Vaak vinden kerkgangers

dat het leukste.

Met dit boek heeft de kerk een schat aan

Liederen. Het bevat meer dan duizend

liederen – psalmen en andere liederen -. En

wie er verder in doorbladert komt ook

gebeden en gedichten tegen. Zo dik kan een

liedboek niet zijn of elke zingende gemeente

ontwikkelt wel een selectie van favoriete,

graag gezongen liederen.

Het Liedboek is in de kerken breed in gebruik genomen. Ook bij ons wordt in de kerk het meest hieruit gezongen. In de rijke inhoud valt nog steeds veel te ontdekken. Al zouden gemeenteleden ook graag Opwekkingsliederen zingen, dan loop je al gauw tegen de muzikale begeleiding aan van een band. En als je geen band in eigen gemeente hebt dan is dit beperkend. De rijkdom en vanzelfsprekende aanwezigheid van orgel en organist helpt enorm om de lofzang gaande te houden.

Een aantal mensen heeft een Liedboek aangeschaft en terecht. De titel zegt het al: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. De meeste mensen denken bij een Liedboek aan de kerkdienst. Voor thuis hoef je dan niet meteen te denken aan samen zingen bij een harmonium, zoals dat vroeger vaak werd gedaan, of gitaar. Je kunt ook de gebeden gebruiken bij de maaltijd, of als morgengebed, avondgebed. Je kunt je hart ophalen aan gedichten en elk lied kan eventueel ook als gedicht gelezen worden.

Ik ervaar het Liedboek als een mooie inspirerende bundel. Steeds weer ontdek ik nieuwe schatten die ik niet eerder gezien had, ook al blader ik er beroepshalve vaak in om de liturgie samen te stellen en in de kerkdiensten zing ik bijna wekelijks. Ik zou wensen dat de kerkgangers zelf het boek ter hand nemen en er ontdekkend in bladeren. De beamercultuur zorgt ervoor dat veel kerkgangers slechts in aanraking komen met een klein deel en het verband tussen de coupletten en de liederen onderling missen.

 

 

Er is een peiling gehouden onder enkele tientallen cantors/organisten. Een top 10 van meest gezongen liederen zou je een favorietenlijst kunnen noemen. Opvallend is dat er veel liederen van engelse oorsprong tussen zitten:

 1. Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn (Engelse oorsprong ‘God be with you till we meet again’)
 2. Lied 280, De vreugde voert ons naar dit huis (Nederlandse oorsprong)
 3. Lied 150a, Geprezen zij God, gij engelenkoor (Engelse oorsprong ‘O praise ye the Lord)
 4. Lied 601, Licht dat ons aanstoot (Nederlandse oorsprong)
 5. Lied 305, Alle eer en alle glorie (Nederlandse oorsprong)
 6. Lied 657, Zolang wij ademhalen (Engelse oorsprong, Wales)
 7. Lied 425, Vervuld van uw zegen (Engelse oorsprong ‘Sent forth by God’s blessing’)
 8. Lied 216, Dit is een morgen als ooit de eerste (Engelse oorsprong ‘Morning has broken’)
 9. Lied 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht (Nederlandse oorsprong)
 10. Lied 1005, Christus, ons licht (Engelse oorsprong ‘Christ be our light’)

Het lied wordt gezongen ter ere van God. Liederen geven daarnaast ook uiting aan levensvragen en ervaringen van mensen. Altijd hebben liederen mensen geholpen om te uiten wat ‘eruit’ moet aan blijdschap en verdriet, aan verwondering en verbijstering, aan dankbaarheid en vertwijfeling. Zingen is niet alleen leuk maar ook wezenlijk voor onderweg. Er zijn maar weinig boeken zo rijk aan inhoud en dan voor deze prijs te krijgen. Na tien jaar ontdekkingstocht in het Liedboek valt er nog veel meer in te ontdekken.

 

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

 • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
 • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
 • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
 • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
 • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
 • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

 • Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’ -- Johannes 12:44-46