Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen Kerkdiensten

Hoe zullen de kerkdiensten bezocht worden, als alles weer “normaal” is? Deze vraag werd binnen de kerkenraad nog weleens gesteld. Langzaam gaan we richting normaal.

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Brugkerk aan de Zwolseweg, fysiek ( ca. 70 personen) en/of online te volgen.

In het gedeelte aan de Zwolsewegzijde is er de mogelijkheid om 1,5 meter aan te houden.

De mondkapjes hoeven sinds kort niet meer op.

Besloten was, dat zingen weer mogelijk is. Op de 1e zondagen werkt de cantorij ook mee.

Ondanks de nog geldende beperkingen goede diensten toegewenst.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie :

Loofhuttenfeest

De eerste zondag van oktober, Israëlzondag, valt altijd in de tijd van de grote feesten: Nieuwjaar (Rosj Hasjana), Grote Verzoendag (Jom Kippoer), Loofhuttenfeest (Soekkot) en Vreugde der Wet (Simchat Tora). Jezus vierde deze feesten met het joodse volk mee. Hij was immers een ook een jood. Alleen al door Hem is de Protestantse Kerk in Nederland onopgeefbaar verbonden met het volk Israël.

De onopgeefbare verbondenheid komt op allerlei manieren tot uitdrukking, onder andere op Israëlzondag. Hierover is een nieuwe brochure uitgebracht, blijvende verbondenheid van de christelijke kerk met het volk Israël. Deze brochure is bruikbaar om een kerkbreed gesprek op gang te brengen.

In Johannes 7 is te lezen hoe Jezus het Loofhuttenfeest meevierde. Dit joodse feest wordt niet in de kerk gevierd, maar Jezus deed dat wel. Hij ging als pelgrim naar Jeruzalem en de Tempel. Op dit feest herinnerde men 7 dagen lang de woestijntijd (zie Exodus e.v.). Israël moet blijven gedenken dat ze vluchtelingen zijn geweest, een dorstig en hongerig volk, afhankelijk en kwetsbaar. De loofhut is als de tenten waarmee ze 40 jaar lang door de woestijn trok. Het was een tijd van leren. Jezus sprak ook als leraar in de tempel. In vers 37 staat dan: “Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”. “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.” Het gaat hier om de Heilige Geest.

Deze woorden stonden niet los van het feest. Want wat gebeurde er op dat moment? Jezus ziet waterdragers het plein opkomen. Ze droegen kruiken vol water naar het altaar. Ze liepen naar het altaar en daar goten ze het water op het altaar. Het stroomde van het altaar op de grond en verspreide zich over de dorre aarde.

Bedenk daarbij dan de woorden van Ezechiël 47. Het visioen gaat over het levende water, oftewel, het water dat leven geeft. Het water stroomt onder de deuren van de tempel door. Het stroompje wordt een beek, en zelfs verderop tot een ondoorwaadbare rivier. Het land dichtbij die rivier komt tot leven. Het water stroomt de Dode Zee in. En de Dode Zee wordt zoet en al het leven kan er weer bestaan. Het krioelt van de vissen en andere dieren.

Dit is zo hoopvol. Bij het uitgieten van het water in de tempel zei Jezus: Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!  Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.”

Wij leven in een soort van woestijntijd. Coronatijd is schraal geweest, mensen waren eenzaam, er was weinig te doen. Gelukkig mag er nu weer wat meer maar onzekerheid en spanning tussen mensen regeert. We zijn nog niet in een beloofd land. Er zijn vluchtelingen, we maken fouten, er is een kabinetscrisis. Maar de stem van Jezus klinkt ook vandaag: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”. “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.”

Wie door het levende water zelf tot leven komt, laat die in woorden en daden leven geven. Wie in de vrede van God leeft, laat die vrede brengen aan mensen om zich heen. Laat ons vrede brengen als levend water naar wie geen vrede kennen: in de buurt waar burenruzie is, aan mensen die lijden aan gescheurde gezinnen, mensen die lijden door rechteloosheid, eenzaamheid. Laat ons vrede brengen, door de Geest van vrede in ons hart.

Ds. Remko Veldman

 

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. -- Galaten 3:24-26