De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus, geen normale kerkdienst in de Brugkerk.
In de Reestkerk is een onlineviering met een beperkt aantal mensen, die na zich aan te melden deze dienst te volgens de voorschriften bij kunnen wonen. 

De diensten in de Reestkerk beginnen om 9.30 uur.

Coronamaatregelen

In verband met alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus, is besloten tot en met 8 november 2020 in de Reestkerk te blijven kerken. Gemeenteleden die de online dienst willen bijwonen, moeten zich opgeven bij ds. Veldman, tel: 0523 – 723188 of 06 – 38474564.

Per dienst mogen er 30 mensen aanwezig zijn.

We hopen dat de fa Schaapsound de aanpassingen voor 15 november klaar heeft, zodat we dan vanuit de Brugkerk online diensten kunnen volgen met beeld en geluid.

De diensten blijven ook online vanaf 9.30 uur of met kerktelefoon te volgen.

De diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman, door mevrouw J.J. van Beveren of door een gastpredikant (zie de Leef Mee en het preekrooster).

U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken voor het echte begin van de Kerkdienst.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten als vanouds niet toestaan, zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden met een beperkt aantal mensen. De opname hiervoor is om 9.30 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 09.30 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen vindt u onder "kerkdiensten".

Er zijn soms gastbeurten van predikanten van buiten. 

Meditatie : Zie hieronder :

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug
kiest ervoor om:


- een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
- een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
- om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
- onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
- tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
- betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

Bijbeltekst van de dag

  • Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. -- Jakobus 4:10