Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 10.00 uur.
Vanaf 7 april weer om 09.30 uur.

De diensten zijn tot en met 21 april 2024 in de Reestkerk, en vanaf september 2024 ook weer 4 maanden..

In de Brugkerk zijn de diensten weer vanaf 28 april tot en met 31 augustus 2024.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Tomas, “Mijn Heer, Mijn God!”

In 2005 ben ik, tijdens een uitwisselingsreis naar Polen, ook in Karpacz in het Reuzengebergte geweest. Daar staat een Noorse houten kerk, die daar vanuit Noorwegen naartoe was verplaatst. Binnen in deze Lutherse kerk, waarin oorspronkelijk Noors Viking achtig houtsnijwerk is te bewonderen, was op het altaar te lezen Pan Moj, Bog Moj, vertaald “Mijn Heer, Mijn God”. Het zijn de woorden die Tomas zei toen hij de wonden van de opgestane Heer zag (Johannes 20: 28).

Tomas had gezegd: Ik zal niet geloven dat Hij is opgestaan tenzij ik zijn wonden kan aanraken. En Jezus gaf hem de gelegenheid om Zijn wonden te zien en aan te raken. Ik laat even in het midden of Tomas ook daadwerkelijk aangeraakt heeft. Maar Jezus zei: Wees niet langer ongelovig maar geloof.

Dit is meestal met de volgende betekenis uitgelegd: Jezus komt nog eens terug om de sceptische apostel Tomas te bevrijden van iedere twijfel aan zijn opstanding. En dit is dan voor moderne mensen een deur die zich opent met de aansporing: ‘ook als je niet ziet, wees tóch gelovig’.

De woorden van Tomas hebben mij toen bij het altaar in de Noorse kerk geraakt, dat in brood en wijn je kunt zien, tasten, aanraken wat Jezus ons geeft namelijk Zijn ‘lichaam en bloed’. In Tomas belijdenis “Mijn Heer, mijn God!” zit ook de vreugde van Pasen. Wij mogen delen in de paasvreugde.

Er is nog een diepere laag in dit verhaal van Tomas. Ook na de opstanding draagt Jezus de wonden. En die wonden zijn verbonden met alle wonden in ons aardse bestaan.

De Tsjechische theoloog Tomas Halik heeft een boek geschreven ‘Raak de wonden aan’. Religie keert terug, zo kunnen we tegenwoordig overal horen in de wereld. Maar de vraag is over welke God gaat dat dan? Komt de Enige God van de Bijbel, de God van Abraham, Izaäk, Jacob, Sara, Hanna en Maria en de Vader van Jezus terug? Of is het de God van filosofen, een hoogste wezen, die dan politiek ingezet wordt als verbinding en legitimatie? Of wordt het de God van oorlog en wraak?

Tomas Halik vertelt over Sint-Maarten, aan wie eens een gedaante verscheen als Christus. De heilige liet zich echter niet voor de gek houden en vroeg hem: “Waar zijn je wonden?” Inderdaad, Jezus, de Heer en verlosser draagt wonden. Ook het verheerlijkt lichaam is met die pijnlijke wonden in zijn zij en handen en voeten. Christus is niet ver van wonden. Hij heeft zich blijvend verbonden met de wonden ook die van ons bestaan. De Heer is dichtbij onze pijn en ziekte, rouw, ook als het niet beter wordt maar chronisch blijft. De Heer is opgestaan en Hij leeft, maar niet boven ons bestaan verheven. Hij heeft net als wij wonden. Zo is Hij nabij en leeft met ons en wij met Hem.

Wij kunnen God ontmoeten in de wonden, waar mensen lijden. Jezus zei immers: ‘Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. God toont zich als een gewonde God, en niet als een apathische god of god die de projectie vormt van onze wensen. Hij is een ‘sympathische’ God, en dat wil zeggen, een meevoelende, medelijdende, mede gepassioneerde God. In de wonden van menselijk lijden is de deur tot de Levende Heer en ontmoeten wij God.

                                                              

Ds. Remko Veldman

kruis met tafel

 

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. -- 1 Petrus 1:3