Vanuit de kindernevendienst

Als je dit leest, heb je over twee weken zomervakantie. Zes weken niet naar school, heerlijk vrij zijn. De kindernevendienst heeft geen vakantie, dus als je in de kerk bent, ben je daar van harte welkom!

In de maanden juli en augustus komen de verhalen uit het Evangelie van Lucas. Lucas vertelt hoe Jezus door Israël reist om overal te vertellen over het koninkrijk van God. We horen hoe hij mensen uitnodigt om met hem mee te gaan, op weg naar een nieuw begin. Het thema bij deze verhalen is: “Dit doe ik voor jou”. Jezus laat zien wat God voor mensen doet. En hij moedigt ons aan om hetzelfde te doen.

Zo horen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Naast wie sta jij ?

Ook komt het verhaal van twee vrouwen langs: Maria en Marta. Twee manieren van geloven beelden zij uit.  Neem de tijd om naar Jezus te luisteren, maar geloven is ook doen!

Op een andere zondag gaat het over bidden: “Vraag maar gerust”. Jezus leert zijn leerlingen hoe ze moeten bidden. Dat gebed kennen we nog steeds: Het onze Vader.

Dus… ook in de vakantie mooie verhalen in de kindernevendienst.

Best de moeite waard om er naar toe te gaan. We kijken naar je uit!

Namens de werkgroep,

Henk Jentink

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. -- 2 Korintiers 13:4