Nieuw kerkelijk werker Josyanne Luten

Vrijdag 15 september is het jeugdwerk weer van start gegaan. We zijn begonnen met een gezellige avond waarin we elkaar beter zijn leren kennen door een kennismakingsbingo. Hierbij werd ook de groepsindeling voor het komende seizoen bekend.

Door middel van een balspel werd de samenwerking getest waarna we samen gingen barbecueën. Het was een gezellige avond.

Op 22 september was de eerste kring avond verzorgd door een aantal ouders en op 29 september de eerste follow me avond. In het volgende kerkblad zal ik u meer vertellen over de gekozen methode.

Wij kijken uit naar een inspirerend nieuw seizoen!

Hartelijke groet,

Josyanne Luten, kerkelijk werker

Vanuit de kindernevendienst

Ook deze maand hebben de verhalen als thema “Moet je horen”. 

Verhalen die moeten worden doorverteld, omdat ze ons nog altijd iets te zeggen hebben. Ons iets vertellen over het koninkrijk van God.

Op zondag 1 oktober horen we het verhaal van de dode jongen: Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. -- 1 Johannes 1:5