Vanuit de kindernevendienst

Soms staan er in de bijbel best wel moeilijke verhalen. Verhalen waarbij je veel vragen hebt en maar weinig echte antwoorden.

In de maand juni hebben we bij de kindernevendienst ook zo’n moeilijk verhaal: Het verhaal van Job.

Vijf zondagen gaan de verhalen over Job. Op zondag 3 juni horen we hoe Job alles kwijtraakt wat hij had, en dat was best veel. Hij was heel rijk en ook gelovig.

Follow Me Nieuws april 2018

In de afgelopen weken hebben wij het met de jeugd onder andere gehad over het thema: sterk dapper en nederig. Want wanneer ben je sterk en dapper? En wat is nederig? Kan je door nederig te zijn ook dapper zijn en waarin zien we dat terug in de Bijbel? Hierbij lazen wij het verhaal van Jezus die de voeten van zijn leerlingen waste. In die tijd was dat bijzonder, het was een taak voor de knecht om de voeten van zijn meester te wassen en Jezus deed dit precies andersom. Vele eeuwen later heeft ook de huidige Paus dit gedaan bij gedetineerden. Hierover hebben wij gepraat, wat maakt dat bijzonder en ken je zelf ook voorbeelden. Of weet je wellicht een voorbeeld wat je voor een ander kan doen wat jou nederig en dapper maakt? Een boeiende avond.

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. -- Romeinen 5:20-21