Vanuit de kindernevendienst

“Wij bidden om een nieuw begin,

een nieuw begin van leven.

God stuur ons toch uw wereld in

om liefde door te geven.”

 

Dit is het refrein van het projectlied in de 40-dagen tijd. Op 24 maart zongen we dit lied en de komende zondagen in de 40-dagen tijd zullen we het telkens zingen voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. 

Op 24 maart hebben de kinderen een zonnebloempit gestopt in een bloempot. Ze zullen geduld moeten hebben tot het zaadje ontkiemd en boven de grond komt. Als de zonnebloem groot genoeg is kunnen ze hem verplanten in de tuin. Het verhaal uit de bijbel ging over de onvruchtbare vijgenboom.

Op zondag 31 maart vragen we de kinderen om een week lang niet te snoepen. Het geld dat hiermee bespaard wordt, mogen ze de andere zondag in de collecte doen. Het verhaal uit de bijbel gaat over de thuiskomst van de verloren zoon. Kan de oudste zoon zijn broer vergeven? Op de eerste zondag van april gaat het over de gelijkenis van de slechte pachters. We vragen de kinderen om deze week iemand een mooie kaart te sturen. Kaartje, altijd leuk.

Op zondag 14 april horen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. We vragen de kinderen om deze week een bezoekje te brengen aan een ouder iemand. 

Na Palmpasen komt de Stille week. Er is dan op donderdagavond (Witte donderdag), op vrijdagavond (Goede vrijdag) en op zaterdagavond (Stille zaterdag) een korte kerkdienst.

En dan is het Paaszondag! De Heer is echt opgestaan. 

Het graf is leeg, Jezus is opgestaan!

Op de laatste zondag van april horen we het verhaal van de Emmaüsgangers. Ze zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. 

Fijne kindernevendiensten,

namens de werkgroep, Henk Jentink

Gespreksgroepen 16+ en rondom 25

Even een klein berichtje in het kerkblad van deze gespreksgroepen. We hebben weer mooie ontmoetingen gehad in het afgelopen seizoen. De 16+ dacht onder andere na over de vraag 'Waarom houdt God van mij?'.

We sluiten dit seizoen met een goede traditie af: samen chinees eten. Daarbij nodigen we ook de nieuwe dominee uit.

Zo is er gelijk sprake van een 'warme overdracht' van deze gespreksgroep naar hem.

 

De 'rondom 25' dacht onder andere na over duurzaamheid en klimaatdoelen. Dat je dit thema heel goed kunt verbinden met je geloof, bleek soms een eyeopener. We kregen zelfs uit Australië input voor de avond, want daar trekken Ilse en Klaas op dit moment rond. Via de app toch verbonden!

Maandag 11 februari komen we weer samen bij Jeroen en Annely en daarna zoekt deze groep zelf contact met de nieuwe dominee. Voor mij (Meinske) is het fijn om deze groepen nu over te dragen aan de nieuwe dominee. Het reizen in de donkere natte maanden bleek toch minder fijn. Maar... de ontmoetingen met de jongeren en jongvolwassenen, daar heb ik dankbaar van genoten!

Tot slot: namens heel de 16+ dank aan familie Meulink en familie Assink voor het onderdak en de versnaperingen tijdens de gespreksavonden.

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Bijbeltekst van de dag

  • Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. -- 2 Petrus 3:17-18