Vanuit de kindernevendienst 4/10 8/11 6/12

Op het moment van schrijven hebben we al een tijdje geleden de startzondag achter de rug. Wat was het een mooie ochtend, op zondag 13 september jl. De zon scheen volop en met de kinderen van de kindernevendienst hebben we een gezellige speurtocht gedaan. Er deden 19 kinderen mee aan de speurtocht, een prachtig aantal! Ook na de dienst bleven veel kinderen nog om in de pastorietuin broodjes en marshmallows te bakken boven de vuurkorf, heerlijk!  Heel fijn dat wij elkaar zo weer in levenden lijve konden ontmoeten.

De komende tijd willen we graag een aantal kindernevendienstmomenten op locatie plannen op de zondagmorgen. Natuurlijk hebben we daarbij de Corona maatregelen scherp in beeld! We hebben vooralsnog het plan om op de eerste zondag van de maand een kindernevendienst in de kerk te organiseren. Dit jaar zondag 6 december 2020, omdat 8 november niet gezamenlijk kan doorgaan zoals de laatste corona-maatregelen zijn.. maar hou het nieuws in de gaten of vraag het na !!!

Het is de bedoeling ....

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. -- 1 Johannes 3:8