Vanuit de kindernevendienst

We lezen in deze adventstijd een boek vol verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei komt. De 4e advent horen we een heel bijzonder bericht uit Lucas.  Deze verhalen brengen ons dichterbij kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt.

Eerste Advent, zondag 3 december: “Ik zorg voor jou”

Ik knijp niet te zacht, want dan val je uit mijn handen,

Ik knijp niet te hard, want dan doe ik je zeer.

Zo zorg ik voor mensen, voor volken, voor landen.

Ik zal je beschermen - dat zegt de Heer.

Follow Me Nieuws december 2017

De afgelopen weken is er hard gewerkt bij de Follow Me. Er zijn vele thema’s behandeld waar zowel het format leer en leef voor is gebruikt als zelfgeschreven thema’s. We hebben het onder andere gehad over de schepping, bestaat God/ hoe zie jij God? Waarden en emoties en leven in het nu.

Op 10 november was het griezelen geblazen in Balkbrug! Door een actieve groep ouders was er een spooktocht uitgezet voor de jeugd, dat veel reacties teweeg bracht van eng en spannend naar een high five voor de spoken. De spoken zelf zagen er griezelig echt uit.

Momenteel zijn wij druk aan het brainstormen over de Follow Me dienst op 14 januari 2018, noteer deze datum alvast in uw agenda! Ik hoop u in het volgende kerkblad meer te kunnen vertellen over de dienst, maar het belooft wat moois te worden.

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. -- 1 Petrus 2:9-10