Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, afwisselend om de vier maanden in de Reestkerk of de Brugkerk. 

De diensten beginnen om half tien en zijn deze tot en met augustus in de Brugkerk, daarna weer in de Reestkerk en na het ingaan van de wintertijd verandert de aanvangstijd.

De kerkdiensten zijn ook online te bekijken en te beluisteren door hier bekijken en beluisteren,

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

-   Er is elke zondag kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom.

-   En er is iedere zondag oppasdienst. Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

 

De pastorale bezoeken zijn weer opgepakt door ds. Remko Veldman (80+).

En er is een nieuw kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon voor jonge gezinnen en zij ondersteunt de werkgroep van de kindernevendienst en geeft Follow Me ( catechisatie ).

Meer informatie over de kerkdiensten kunt u vinden in de Leef Mee.

Bij de Leef mee's staan ook de eventuele liturgieën.

Hieronder volgt informatie over de volgende kerkdiensten:

 
           
2 oktober 09:30 uur Reestkerk m.m.v. de cantorij  ds. N.E. Veldman-Potters  
           

9 oktober

09:30 uur Reestkerk   mw G. Agterhuis - Hattem  
           
16 oktober 09:30 uur Reestkerk   Ds. R.H. Veldman  
           
23 oktober 09:30 uur Reestkerk   Ds. A.P. de Graaf   
           
30 oktober 09:30 uur Reestkerk Heilig Avondmaal  Ds. R.H. Veldman   
           
2 november 19.30 uur Reestkerk Dankdag Ds. R.H. Veldman  
           
6 november 10.00 uur Reestkerk Zendingszondag Ds. R.H. Veldman  
           
13 november 10.00 uur Reestkerk   Ds. J. Zondag - Dedemsvaart  
           
20 november 10.00 uur Reestkerk Gedachteniszondag en middag Ds. R.H. Veldman  

Bij de diensten :

Zondag 16 oktober, Ieder brengt in – dienst

Wat zou het mooi zijn als jij of u, jong of oud iets inbrengt wat je graag ziet of hoort. We hebben zo’n dienst al eens eerder gevierd, net na de lockdown, eind februari. Waar kan je aan denken: Een lievelingslied, gedicht, een hoopgevende tekst of verhaal, een pakkend muziekstuk, populaire song of een filmpje. Je kunt het naar mij opsturen per mail of app of telefonisch. Tot maandagavond,

9 oktober kan het bij mij worden gebracht.

Dan proberen we er een veelzijdige, afwisselende dienst van te maken. Doe je mee? We laten ons verrassen!

Zondag 30 oktober, Heilig Avondmaal

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. De oproep luidt: ‘Aan tafel’. Wie aan die maaltijd deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. We worden door Jezus uitgenodigd. Hij heeft opdracht gegeven om dat te doen. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood, door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Mensen zeggen weleens: Ik was verrast dat er avondmaal was. Ik was er niet op voorbereid. Daarom: In de week eraan vooraf kun je je voorbereiden: Op zondag 23 oktober zullen in de kerk dagteksten worden uitgedeeld voor thuis. Voor elke dag een moment van bezinning op de Maaltijd van de Heer, voor jezelf of met elkaar.

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. -- 1 Johannes 5:3-4