Wekelijks zijn de kerkdiensten tot en met eind december in de Brugkerk om 10.00 uur.

In de Reestkerk zijn de diensten weer vanaf 1 januari tot en met 30 april 2024.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Datum             Tijd               Locatie              Bijzonderheid           Voorganger         

10-12-2023        10.00 uur    Brugkerk           2e Advent               Ds. R.H. Veldman

17-12-2023        10.00 uur    Brugkerk          3e Advent                Ds. A.J. Bouwknegt Wezep

24-12-2023         10.00 uur   Brugkerk          4e Advent                Ds. R.H. Veldman

25-12-2023         10.00 uur   Brugkerk          Kerstfeest               Ds.R.H. Veldman

31-12-2023         10.00 uur   Brugkerk          Oudjaarsdienst       Ds. R.H. Veldman

 

Bij de diensten :

Zondag 10 december, Jongerendienst

Met de groep Rondom 25 jaar is deze dienst voorbereid. De band Ezra zal de muziek verzorgen en liederen zingen. Het thema is: “Take it easy”. Heb jij ook te maken met stress? Op zich is dat prima, maar het kan ook doorslaan naar bang dat er bijvoorbeeld iets niet lukt wat wel verwacht wordt. Of dat je te vaak schrikt. Maria krijgt de engel op bezoek. Gabriël zegt: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken!

"Na afloop potluck maaltijd. Zie rubriek Samen Jong voor meer informatie."

Zondag 24 december, Volkskerstzang

De traditionele volkskerstzang zal ook dit jaar weer gehouden worden in de Reestkerk. Het thema is: Waar is de vrede? Op een andere plaats in dit kerkblad staat meer hierover.

Maandag 25 december, Kerstmorgen

De dienst van Kerstmorgen is elk jaar voorbereid met een aantal gemeenteleden. Ook dit jaar zijn weer mooie ideeën ontstaan. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde! De zanggroep Sound of Church zal muzikale medewerking verlenen. Verder is het een verrassing.

Zondag 31 december, Oudjaarsdienst 10.00 uur!

Omdat Oudejaarsdag op een zondag valt is ervoor gekozen de oudjaarsdienst in de morgendienst te houden. We luiden het oude jaar uit. Een jaar waarin veel gebeurd is wereldwijd. Er zijn records bereikt in het klimaat, in warmte, droogte en elders overstromingen. Oorlog wordt gevoerd op verschillende plaatsen, ook in het land Israël. En er zijn verkiezingen gehouden. Er is ook veel gebeurd in ieders persoonlijk leven. We zijn Pelgrims door de tijd. Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort. De Bijbeltekst is Lucas 2: 22-40. Simeon en Hanna zien Jezus. Oude mensen die lang hebben uitgezien naar de komst van de Messias Jezus. God redt en helpt ons verder. We hopen op een goede en gezegende kersttijd, met het Licht van het kindje Jezus in het donker, Immanuël, dat is ‘God met ons!’

 

Bijbeltekst van de dag

  • Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ -- Marcus 2:16-17