Vanaf 28 april tot en met eind augustus zijn de wekeljkse diensten in de Brugkerk.

Vanaf september zijn de kerkdiensten tot en met december 2024 in de Reestkerk.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.

Er is vrijwel elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Datum             Tijd               Locatie                         Bijzonderheid                       Voorganger        

19-05-2024              09:30 uur Brugkerk                    Pinksteren                           Ds. R.H. Veldman

26-05-2024              10:30 uur Brugkerk                Doe kerk                    Mevr. R. den Boon-Stapel

Zondag 26 mei om 19.00 uur zal de volgende ‘Samen zingen’ zijn, in de Lichtbron.

Deze zal in het teken staan van Joh. De Heer liederen.

02-06-2024              09:30 uur Brugkerk             Bevestiging ambtsdragers        Ds. R.H. Veldman

09-06-2024              09:30 uur Brugkerk                  Heilig Avondmaal                Ds. R.H. Veldman

 

Pinksteren, 19 mei

Zoals bekend is er een groep genaamd “Ruimte voor de Geest”. Ruimte maken voor de Geest, in hun eigen leven en in hun gemeenschap, dat is wat de leerlingen van Jezus deden. In totaal waren er 120 mensen bij elkaar in die bovenzaal in Jeruzalem. Ze maakten Ruimte met zingen en bidden, lezen en spreken over Jezus. Jezus had beloofd dat de Heilige Geest zal worden uitgestort over hen, als een bruisend begin van de wereldkerk. Ook in onze gemeente leven wij van de aanvuring en de wind.

Wij willen ieder vragen om vanaf Hemelvaart tot Pinksteren (= 10 dagen) te bidden voor 5 mensen. Wie dat zijn is aan jezelf.

Ten tweede komen we eerst in De Schutse ‘koffiedrinken’ vanaf 9.30 uur; Om 10.00 uur gaan we dan de kerk in met het liedje “Dit is de dag” Opwekking 32.

Deze Pinksterdienst wordt anders dan anders …

Zondag 26 mei Doe-kerk om 10:30 uur

Doe-kerk begint om 10:30. Bij de rubriek “Gezinnen” staat meer informatie. Iedereen is van harte welkom!

 

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. -- Matteus 5:4-5