Activiteiten

Christelijke Vrouwengroep Ontmoeting

Jaarprogramma 2018/2019

4 september Ds. K.A. Hazeleger uit Ommen met als onderwerp: Wat betekent ons geloof en hoe gaan we om met iemands andere overtuiging!
2 oktober Mevrouw E. Pietersen: Wat weten we wat Carinova zoal in haar takenpakket heeft?
6 november De heer Joop Verburg wil ons deze avond iets laten zien en beleven als vlinderkenner. Hij is mede-initiatiefnemer van het ‘Vlinderommetje’.
11 december Advent – Kerstviering -Broodmaaltijd.
8 januari Nieuwjaarsvisite, ’s middags High Tea.
5 februari Jaarvergadering: Ursula Muller neemt ons in gedachten mee op één van haar vele reizen.
5 maart Mevrouw Houweling uit Gieten wil ons veel vertellen en laten zien over ons Koningshuis.
2 april Met het oog op Pasen: Mevrouw Kloek wil ons veel vertellen en laten zien van haar Christelijke schilderkunst.
7 mei

Afsluiting van ons verenigingsjaar.

Deze avond willen we verder invullen door onze leden en bestuur met Potluck supper.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met secretaresse Teddy Koonstra, telefoon 0523 65 82 32.

Het Liedboek en de Cantorij

Het Liedboek en de Cantorij

In het nieuwe liedboek staan veel liederen met een mooie tekst, doch met een onbekende melodie.

Ook in het komende seizoen helpt de Cantorij bij het aanleren van deze liederen en zal de gemeente ondersteunen bij het zingen.

U bent van harte welkom om mee te oefenen en hoeft dan niet op zondag mee te doen met de cantorij (mag natuurlijk wel!).

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. -- Romeinen 4:7-8