ds. Remko's blog

In deze turbulente tijd schrijft ds. Remko Veldman, predikant van de Protestantse gemeente Oud Avereest – Balkbrug, regelmatig een blog. Ter bemoediging, ter inspiratie, voor saamhorigheid.

Veertig dagen

Zoals je op de ‘klok’ kunt zien kent het kerkelijk jaar meerdere periodes: adventstijd (vier blokjes paars bovenaan), kersttijd (twee wit), veertig dagentijd (zes blokjes paars rechts), Paastijd (zeven blokjes wit), Pinksteren (rood), en dan is nog het grootste deel groene tijd van groei en bloei. We zijn nu aangekomen bij de veertig dagentijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De paarse kleur past bij inkeer en bezinning waarin ook spijt en berouw een plaats kan hebben.

Bijbeltekst van de dag

  • Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- Filippenzen 3:7-9