Vanuit de kindernevendienst

In de maand februari komen de verhalen uit het Evangelie van Marcus.

De eerste zondag, 4 februari is er geen kindernevendienst. Dan is het kerk- en scholendienst. Jullie blijven in de kerk en gaan het hebben over Daniël. Het thema van deze dienst is: ‘Dit hoort bij mij”. Het wordt vast een volle kerk en een fijne dienst!

Op zondag 11 februari horen we van een melaatse man die door Jezus wordt aangeraakt. Hij geneest, maar mag het niet verder vertellen. Dat valt niet mee voor iemand die er weer bij mag horen. Hij vertelt het aan iedereen die het maar horen wil.

Woensdag 14 februari is het ‘Aswoensdag’, dan begint de 40-dagentijd. Op de eerste zondag van de 40-dagentijd is het thema: “Ik zorg voor jou”.

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

En gaat daarna de woestijn in. Hij is daar niet alleen.

Engelen komen en zorgen voor Hem.

Jezus, diep in de woestijn,

eenzaam en vol vragen,

voerde daar een zware strijd

veertig lange dagen.

Jezus, diep in de woestijn,

Veertig lange dagen,

bleef het in de zware strijd

met Gods woorden wagen’. ( Awn III 7 )

 

Zondag 25 februari is de tweede zondag van de 40-dagentijd. Het thema is dan:

“Ik praat met je”.  Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Mozes en Elia komen daar ook. Zij praten met Jezus. Daarna klinkt er een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem”.

Fijne kindernevendiensten!

Namens de werkgroep, Henk Jentink

Follow Me Nieuws januari 2018

Op 8 december vierden wij met de jeugd het sinterklaasfeest welke was georganiseerd door Harko en Tanja, het was een leuke en gezellige avond waarin we het sinterklaasspel hebben gespeeld. Aan het eind van de avond ging iedereen met een cadeautje naar huis.

Op 22 december hebben wij stilgestaan bij de kerst op een actieve manier. Aan het begin van de avond werden er twee teams gevormd die drie onderdelen bij langs gingen. Zo was er een quiz, mochten de teams het kerstverhaal in eigen woorden weergeven. Waarbij gelet werd op onder andere originaliteit en was er het stamboomspel waarbij de vraag was tot hoever jij je stamboom terug kon herleiden. Hulplijnen als ouders bellen was hierbij toegestaan. Deze avond mochten wij te gast zijn op het erf van de familie van den Brink, waar het gezellig was gemaakt met lampjes en een vuurtje.

Nu heeft de jeugd even vakantie en beginnen wij na de vakantie weer op

12 januari.

En… houd 14 januari vrij voor de Follow-me dienst in uw agenda!

Namens follow-me groep fijne feestdagen gewenst!

Hartelijke groet, Josyanne Luten

 

 

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij. -- Jesaja 44:6