Pesachmaaltijd op 30 maart

Pesach is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht. Het Pesachfeest, dat zeven dagen bestrijkt, vangt aan met een Sederavond. Tijdens de maaltijd worden teksten uit de Haggada gelezen, een boekje met hierin samengevat de gebeurtenissen voor en tijdens de uittocht, met uitleg voor kinderen en volwassenen. Gedurende de maaltijd worden liederen gezongen en vragen gesteld (o.a. de vraag door een kind: Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?). Jezus en zijn volgelingen vierden Pesach waaruit het brood en wijn voor christenen het Heilig Avondmaal is geworden. Daarom is onder sommige Christenen het gebruik ontstaan om jaarlijks een Sederavond te vieren met als doel zo ‘dichter bij Jezus te staan’.

Op deze avond willen we ook in onze gemeente een Pesachmaaltijd vieren. We sluiten aan bij de Haggada maar dan enigszins aangepast zodat het ook voor ons christenen toegankelijk en feestelijk is. We hopen met verschillende leeftijden samen aan tafel te gaan.

Datum  : woensdag 30 maart                                                                                                                                                                 Tijd                                                       : 18.00 uur in De Schutse

Het is de bedoeling om met deze maaltijd voor de tieners het Follow Me seizoen af te sluiten. De ouders zijn ook uitgenodigd mee te doen. Ook is de 16+ groep uitgenodigd. En wie nog meer belangstelling heeft.

Jan en Karin van Blanken hebben ervaring met deze joodse maaltijden. Zij zullen de catering verzorgen. Met dien verstande dat als er meer dan 15 mensen deelnemen zij graag een beroep doen op deelnemers om ook een deel van de maaltijd te verzorgen.

Wie hier ook aan mee wil doen kan zich bij mij aanmelden. We hopen natuurlijk alle zorgvuldigheid in acht te nemen voor zover er nog maatregelen nodig zijn.

Ds. Remko Veldman

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Kindernevendienst

Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt binnen de PG Oud Avereest – Balkbrug kindernevendienst verzorgd voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De kindernevendienst wordt voorbereid en begeleid door een groep enthousiaste volwassenen en jongeren.

De kinderen van groep 1 tot en met 8 maken een deel van de reguliere kerkdienst mee en gaan op enig moment tijdens de dienst naar hun eigen ruimte om naar verhalen te luisteren, met elkaar in gesprek te gaan, te knutselen, te tekenen of een spel te doen.

We werken met de methode van het Nederlands Bijbelgenootschap: Bijbel Basics. Het NBG heeft zich met deze methode ten doel gesteld om kinderen bekend te maken met de 200 belangrijkste Bijbelverhalen. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen.

Omdat kinderen heel verschillend zijn en ook de leeftijden van de kinderen in de kindernevendienst uiteenlopen, probeert de leiding van de kindernevendienst iedere zondag verschillende verwerkingen aan te bieden, die passen bij het onderwerp van de zondag.

Zo hopen we alle kinderen een fijne tijd te kunnen geven bij de kindernevendienst.

Voor de zegen gaan we met de kinderen van de kindernevendienst weer de kerkzaal in om met elkaar de zegen in ontvangst te nemen.

Bijbeltekst van de dag

  • Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij. -- 2 Samuel 22:32-33