Vanuit de kindernevendienst

Informatie vanuit Kind op Zondag

Het thema van zondag 7 juni 2020 is “Verhaal zonder einde”, waarbij het verhaal uit Mattheus 28: 16 – 20 centraal staat. Na Pasen gaan de leerlingen op weg naar Galilea om Jezus te ontmoeten. Daar zien ze Hem en krijgen ze de opdracht om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het verhaal van Jezus is nog lang niet afgelopen. De leerlingen gaan door. En Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Op 14 juni 2020 lezen we dat Jezus zijn discipelen op weg stuurt om over het Koninkrijk van God te vertellen, zieken te genezen en doden op te wekken. De discipelen gaan op weg om te doen wat Jezus al was begonnen. (Matteus 9).

Dan, op zondag 21 juni 2020 lezen we een verhaal gebaseerd op Matteus 10: 16-33. Dit verhaal kreeg als titel mee “Vogel in Gods hand”. Jezus stuurt zijn leerlingen op pad met een moeilijke opdracht en geeft hen bemoediging mee voor onderweg. Denk dan aan de vogels. Ze zijn klein, maar God kent ze allemaal. Zo kent God ook jou. Hij kent elke haar op je hoofd, Hij zorgt voor je. God zorgt ook voor jou.

Op 28 juni 2020 gaan we in op de vraag wat we zouden doen als God bij ons aan de deur zou bellen. Dat kan nooit, zeg je misschien. Nou, daar denkt Jezus anders over. Hij zegt tegen zijn leerlingen “Mensen die voor jullie de deur opendoen, doen voor mij de deur open. Mensen die voor mij de deur open doen, doen voor God de deur open”. Het gaat dus om deze leerlingen en of er mensen bereid zijn open te doen als het koninkrijk van God voor de deur staat. Dit verhaal komt uit Matteus 10: 34 – 42.

Met een hartelijke groet,

De werkgroep kindernevendienst

 

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

 

Blijf gezond, dat wensen we jullie allemaal toe! Wij hopen dat wij elkaar snel weer kunnen ontmoeten!

De werkgroep kindernevendienst

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Jeugd

Het jeugdwerk in de kerk zet zich in om het evangelie door te geven aan de volgende generatie en daarnaast de jeugd een ontmoetingsplek te bieden. Zo hebben we voor de jeugd tot en met 12 jaar op zondagochtend de kindernevendienst. Voor jeugd van 12 tot en met 16 is er een keer in de maand op de zondag de jeugdkerk.

Bijbeltekst van de dag

  • Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. -- 1 Korintiers 15:57