De kindernevendienst komt in actie voor de Voedselbank

De profeet Micha predikt gerechtigheid: “Doe recht en ga de weg van God” zegt hij. Iets goeds doen voor een ander, en op een goede manier omgaan met de schepping, dat zijn zaken die Micha de mensen wilde leren en die juist in deze tijd ook zo actueel zijn!

Met de kindernevendienst hebben wij bedacht dat wij in deze periode van Advent en Kerst ook iets goeds willen doen voor onze medemens. We komen in actie voor de Voedselbank.

Daarvoor vragen wij uw hulp!

Op alle adventszondagen en met Kerst kunt u houdbare producten inleveren in de kerk.

Denk aan levensmiddelen zoals thee, koffie, rijst, frisdrank, soep, conserven etc.

Het kunnen dus alle producten zijn die niet snel aan bederf onderhevig zijn.

U kunt deze producten inleveren in de Reestkerk, in de hal tussen de kerk en de Reestkamer.

Met Kerst hopen wij dan op een prachtige opbrengst.

De levensmiddelen willen wij dan in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw inleveren bij de Voedselbank, zodat hiermee weer mensen blij gemaakt kunnen worden.

Vanuit de kindernevendienst

We gaan op weg naar Kerst. Op zondag 1 december 2019 is het Eerste Advent. Het thema van deze Advents- en Kerstperiode is “Geef licht!” We lezen in de Adventsperiode mooie verhalen over de profeet Micha.

Op zondag 1 december 2019, Eerste Advent, maken we kennis met de profeet Micha. Micha gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. Hij zegt: “Het is donker in de stad, maar het kan weer licht worden”. Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.

Op Tweede Advent, zondag 8 december 2019, horen we dat Micha een stralende dag voorspelt. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. De mensen zitten in de schaduw, dat is de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Derde Advent, zondag 15 december 2019, praten we met elkaar over het onderwerp “hoe maak je het goed?” Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, zeggen de mensen: “Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken”. Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding. “Doe recht en ga de weg van God”.

Vierde Advent, zondag 22 december 2019. Het wordt weer licht! Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of wat de mensen vergeten zijn om te oogsten. Zo voelt de profeet Micha zich ook in Jeruzalem. Het lijkt wel of de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen.

En dan is het Kerst! Op woensdag 25 december 2019 mogen we het feest van licht en vrede vieren. De herders in het veld horen van een engel dat Jezus is geboren. De herders loven en prijzen God, zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met Kerst dat we het licht door mogen geven. Op Eerste Kerstdag vieren we Kerst met elkaar in de kerk tijdens een feestelijke dienst. Er is die ochtend geen kindernevendienst.

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Meer artikelen...

Bijbeltekst van de dag

  • Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6