Project met de basisscholen “Geef Licht”

U heeft het al kunnen lezen bij de berichten van de diaconie. Bij de CNS basisschool komt een vluchtelingentent op het schoolplein. Het zou fijn zijn als gemeenteleden en inwoners van Balkbrug daar een kijkje kunnen nemen. Hoe leven vluchtelingen? Wat kunnen wij doen om hen te helpen?

De kinderen van de basisschool zullen zich inzetten om geld in te zamelen. Ze krijgen allemaal €2,-- en het is de opdracht om daarmee iets te doen, zodat de opbrengst vermeerderd wordt. Bijvoorbeeld cakejes bakken en verkopen. Hopelijk kunnen ze veel verkopen of vaal acties doen in het dorp. Het is een actie die wordt georganiseerd op alle Chrono-basisscholen in de omgeving.

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is al druk bezig met de voorbereidingen voor de adventsperiode. Het thema is dit jaar: Ik kan niet wachten. Als je moet wachten, kijk je vaak op de klok: Hoe lang duurt het nog? Wij zullen met elkaar ook elke zondag op de klok kijken. Van harte welkom in deze diensten, om bezig te zijn met de verhalen over ‘wachten’ en zo toe te leven naar kerst.

Het mag best eens gezegd worden. Wat een enthousiasme en creativiteit heeft deze groep van de kindernevendienst!

Bijbeltekst van de dag

  • Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33