Nieuws uit de gemeente

Collecte 3 juli: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Onderwijs in India

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool.

Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. Van harte aanbevolen

 

Open Doors

In het vorig kerkblad schreef ik over een paar voorbeelden van vervolgde christenen in Centraal Azië.

Roeslan is een man in Centraal Azië, die al 16 jaar betrokken is bij de pastorale bediening in huisgemeenten. Het is een riskante onderneming, want wanneer je je huis openstelt voor medegelovigen, loop je een groot risico, bijvoorbeeld voor een inval.

‘We aanbidden, zonder geluid te maken, we klappen niet in onze handen. We zitten gewoon samen aan tafel te eten of thee te drinken. Geloven moet in het geheim’.

Roeslan zag hoe zijn zus tot geloof in Jezus kwam. Zijn moeder plaatste een artikel in een krant, waarbij ze schreef dat kerken een sekte zijn die je kinderen in wil pikken. Ze probeerde op alle manieren de bijeenkomsten van christenen te verhinderen. Tot ze uiteindelijk zelf ‘het licht zag’….

Door haar is later Roeslan ook in Jezus gaan geloven en is nu dus pastoraal medewerker. Het geloof heeft voor Roeslan wel een prijs. Zijn dochtertje werd gepest door klasgenootjes en leraressen en moest naar een andere school.

Ook thuis was het niet veilig. Ruiten werden ingegooid en het vee mocht niet grazen op plaatsen waar het vee van de moslims graast.

Christenen in centraal Azië geven veel op, wanneer ze Jezus gaan volgen. Maar velen van hen hebben het ervoor over. Ze ervaren kracht en leiding tijdens hun samenkomsten

Zoals ik in vorige maand al schreef is steun aan deze christenen erg belangrijk. Dat kan financieel door via Open Doors een (regelmatige) gift over te maken, maar juist ook door gebed.

Neemt u, neem jij deze groep vervolgde christenen mee in je gebed, de komende tijd. Het kost weinig moeite, maar het resultaat is groots….

Van harte aanbevolen….

Voor meer informatie en gebedsbrief:  www.opendoor.nl

Jan van Blanken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Een lied gezongen tijdens de laatste avondmaaldienst

 

In de Avondmaaldienst (20 maart) werd een lied gezongen, van de dichter Ria Borkent. Het gaat over de situatie rond de Oekraïne en kan gezongen worden op de melodie van Psalm 119. Iemand vroeg mij om de tekst te publiceren in het Kerkblad. Natuurlijk wil ik dat.

Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,

Vriendschap

Vriendschap is iets waarvan ik niet wist dat het bestond

of iets waarvan ik alleen maar droomde.

Ik bedoel echte vriendschap.

Actueel kerkbezoek

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden gedaan door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Joke van Beveren voor 80+

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36