Nieuws uit de gemeente

Kerstviering 20 december

Op donderdag 20 december 2018 hopen wij een Kerstviering te houden in De Schutse, Zwolseweg 104. Deze middag is voor iedereen die in de Adventstijd met anderen een Kerstviering wil meevieren. Wij beginnen ‘s middags om

3 uur met koffie/thee, daarna is de viering met medewerking van ds. G. Holverda en een zangkoortje. Het is altijd fijn om samen te zingen, te luisteren naar het kerstevangelie en een kerstverhaal en daarna samen te eten.

Om ongeveer 17.00 uur is er een broodmaaltijd. Wij hopen dat we weer velen kunnen verwelkomen.

Neem gerust iemand mee en geef u op in verband met de broodmaaltijd.

Graag opgeven tot en met 17 december bij Knelly Habing, Acacialaan 31, telefoon 0523 65 65 68. Ook kunt u worden opgehaald en weer thuisgebracht.

De werkgroep

Berichten Beroepingscommissie

Berichten uit de beroepingscommissie (4)

In het oktobernummer van het kerkblad stond in de Berichten uit de beroepingscommissie dat zodra er weer echt nieuws uit de beroepingscommissie zou zijn, dat gemeld zou worden.

En ondertussen ís er nieuws!

Er is “gehoord”, er zijn diverse gesprekken gevoerd, er zijn referenties opgevraagd en er is vergaderd. Het resultaat is dat  de beroepingscommissie een unaniem advies heeft gegeven aan de kerkenraad met betrekking tot een te beroepen predikant. Deze predikant, zo meent de commissie, past geheel in het door de kerkenraad opgestelde predikantsprofiel en past goed bij het profiel van onze gemeente.

Het is aan de kerkenraad om alle verdere informatie te geven over de predikant, het beroep en het verdere traject.

De beroepingscommissie kijkt terug op een drukke, maar vooral boeiende periode van samenwerking en is erg blij met het unanieme advies. De commissie heeft alle verwachting dat onze gemeente en de predikant samen met Gods zegen vruchtbare jaren tegemoet gaan.   

Met vriendelijke groet, mede namens de beroepingscommissie,

Jan Loovers

voorzitter  

Berichten uit de beroepingscommissie (3)

Bijbeltekst van de dag

  • Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15