Nieuws uit de gemeente

Open Doors mei 2024

Onder de meer dan 400.000.000 christenen die vervolgd worden zijn heel veel vrouwen. Eén van hen is Simin uit Iran. Toen zij in het geheim een bijbel kreeg van een vriend, waar ze later mee trouwde, viel het haar op dat de Bijbel heel anders over vrouwen spreekt dan de koran. In de Bijbel hebben vrouwen waarde, worden ze gezien.

Doe Kerk 26 mei 2024 om 10.30 uur

Doe-kerk

Op zondag 26 mei is er weer Doe-kerk. Doe-kerk begint om 10:30!!.

Het thema is: Feest van hoop! Het is een week na Pinksteren en mooie feesten duren een week😊. We denken met elkaar na over de Heilige Geest: Wat merk je van de Heilige Geest en wat heeft Pinksteren met ‘Hoop’ te maken? Er zal een klein kinderkoortje meezingen in de dienst. Frida Rosman studeert een aantal liedjes in met deze kinderen. (Allemaal kinderen uit de gemeente!) We zingen vertrouwde liederen en ook liedjes die de kinderen kennen. En we doen met elkaar leuke, gezellige activiteiten. Deze activiteiten hebben verbinding met het thema. En als afsluiting eten we gezellig met elkaar. Kortom: Een dienst, waarin het gaat om elkaar ontmoeten en God ontmoeten. Samen dingen DOEN. Welkom bij Doe-kerk. Nodig ook de buren of anderen uit om mee te komen

Samen Jong

De kernwaarde die in deze periode centraal staat, is: “De boodschap van Jezus serieus nemen”. Dat klinkt in een kerk heel logisch. En de andere kant vinden we het vaak heel moeilijk om iets te zeggen of te vertellen over ons persoonlijke geloof. Wat betekent die boodschap van Jezus voor u of voor jou persoonlijk? Waarom geloof je die boodschap? Jongeren luisteren graag naar persoonlijke verhalen en het is voor hen belangrijk om ze te horen. En ook de eerlijkheid dat het moeilijk is om te verwoorden, die waarderen ze.

 

De boodschap van Jezus horen we als het goed is niet alleen in de kerk, maar het raakt ons hele bestaan. Liefde voor de ander, de ander helpen, vergeving, genade, recht en gerechtigheid. Het zijn thema’s waarin het evangelie in ons dagelijks leven zichtbaar wordt.

Het is best moeilijk om jongeren hierbij te betrekken.

Gedicht

Als bloemen op een stralend veld,

als licht van zomerzon,

zo heeft God onder ons gespeld

het woord dat overwon.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als vlam, die kou verdrijft,

als vuur dat warmte overdraagt

en lichtend in ons blijft.

Als kleuren op een nieuw palet,

als lachen van een kind,

zo heeft God in ons ingebed

het woord dat harten wint.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als schouderklop en kracht,

als stem die goedheid woorden geeft

en op ons antwoord wacht.

Een gedicht van Alfred C. Bronswijk

Vriendschap

Vriendschap is iets waarvan ik niet wist dat het bestond

of iets waarvan ik alleen maar droomde.

Ik bedoel echte vriendschap.

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. -- Matteus 5:4-5