Nieuws uit de gemeente

Dauwtrappen Reestdal 10 mei 2018

Prot. Gem. Oud Avereest-Balkbrug en Landschap Overijssel organiseerden de traditionele dauwtrap-ochtend op Hemelvaartsdag in het Reestdal.

Er waren dit jaar twee wandelingen. Een langere wandeling, die startte om 6.30 uur en de tweede wandeling om 7.00 uur vanaf de Reestkamer. Tijdens de wandeling kon men genieten van de vroege vogels en de mooie natuur. Na de wandeling was er een ontbijt in De Reestkamer en aansluitend de Hemelvaartsdienst in de Reestkerk.

Hierbij de foto's van deze hemelvaartsdag 10 mei 2018: Klik hier op ivm privacywetgeving verwijderd


Beroepingscommissie

Het vertrek van Ds. Meinske betekent dat we als gemeente op zoek moeten naar een nieuwe predikant. Daarom is het nodig dat een beroepingscommissie geïnstalleerd wordt die de opdracht krijgt om deze predikant te zoeken en voor te dragen aan de gemeente.

Bijbeltekst van de dag

  • En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. -- Romeinen 5:20-21