Nieuws uit de gemeente

Bijbelquiz 27 oktober

Er komt weer een Bijbelquiz!

Kon het vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis, nu mogen en kunnen we weer.

Dit jaar niet, zoals gebruikelijk, in de Van Dedemmarke.

Men is daar nog voorzichtig uit begrijpelijke zorg voor de bewoners.

De ChristelijkGereformeerde kerk biedt ons dit jaar gastvrijheid.

Onze Bijbelkennis kan weer op de proef gesteld worden.

We zullen weer verrast worden: ‘nooit geweten dat dit ook in de Bijbel staat!

En het is ook een gezellige ontmoeting met elkaar als leden van zes verschillende kerkelijke gemeenten uit Balkbrug en Dedemsvaart.

Vier interkerkelijke teams strijden tegen elkaar.

En ieder kan afzonderlijk meedoen voor de hoofdprijs.

Doe dus mee: op woensdag 27 oktober om 19.45 uur in de Chr. Geref. Kerk, Kerkstraat 7 (ingang Zwiersstraat) in Dedemsvaart.

Vanaf half 8 wordt u begroet met koffie of thee.

Basiscursus Pastoraat - Rondom 25 gespreksgroep - 30-50 verbinding - Mantelzorg gesprekmiddagen

Basiscursus Pastoraat De basiscursus pastoraat is bedoeld voor al die vrijwilligers die een taak vervullen in het bezoekwerk in de gemeente, als contactpersonen en ouderlingen, maar ook als je zomaar, informeel mensen bezoekt. Onderling pastoraat gaat immers verder dan alleen het wijkwerk. In drie avonden komen de belangrijkste thema’s uit het pastoraat aan de orde: 1. Visie op pastoraat en de organisatie van het werk. Wat is de visie van uw gemeente op pastoraat? Hoe sta je er zelf in? Hoe is het bezoekwerk georganiseerd en wat is daarin je taak? En ambtsgeheim; 2. De praktijk van het werk; Hoe maak je afspraken, wat helpt je om goed te luisteren, hoe verdiep je een gesprek, hoe ga je om met kritiek, waar stel je grenzen; 3. Hoe ga je om met geloofsverschillen? Over bidden en bijbellezen in het pastoraat. Wanneer doe je dat? Hoe pak je het aan? We gaan met elkaar nadenken, oefenen en ontdekken. Er is ook ruimte om in overleg andere onderwerpen uit te diepen, en/of weg te laten. Data: woensdag  6 en 27 oktober Tijd: 20.00 uur Plaats: De Schutse Opgave: Via intekenlijst op de startzondag 12 september of bij Ds. Remko Veldman Klara en Peter van den Bosch - ouderlingen vieren en ontmoeten                               Rondom 25 gespreksgroep

NBG Nieuws

Bijbelzondag

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. ‘We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’, vervolgt Buitenwerf. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’

Kerkcollecte

Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen wereldwijd die nog geen eigen bijbel hebben. Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor NBG. Door uw gift laat u een grote wens van deze christenen in vervulling gaan

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbel vertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt. 

Van het College van Diakenen

 17 oktober  collecte Werelddiaconaat;  Versterk de kerk in Kameroen

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun?

  • Een geit die melk en mest geeft kost € 45,00.
  • Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost € 105,00.
  • Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost € 2.000,00.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterkde kerk. Wij bevelen deze collecte van harte aan.  Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen

Wij gaan weer naar school!

Vlakbij scholen hangen vlaggen met deze woorden “Onze scholen zijn weer begonnen!”. 

Voor de auto’s is het een waarschuwing. Pas op, langzamer rijden. Kijk uit voor overstekende kinderen of fietsende kinderen en tieners. We moeten er even aan wennen. De basisscholen zijn al open en ook gaan de middelbare scholen weer beginnen, en de MBO, HBO, universiteiten. 

Een kinder- en jongerengebed (naar een gebed geschreven door Gerard ter Horst): 

God, het is weer zover,

ik ga weer naar school.

Ik moet, nee, ik wil weer.

Bescherm ons onderweg.

Op de fiets, de stuntstep, bij pap of mam in de auto,

of als we reizen per bus, trein.

Voor alles dat we opgemerkt worden.

 

Bijbeltekst van de dag

  • Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. -- Galaten 3:24-26