Nieuws uit de gemeente

Kerstviering voor ouderen en belangstellenden

Op donderdag 19 december 2019 hopen wij een Kerstviering te houden in De Schutse, Zwolseweg 104.

Deze middag is voor iedereen die in de Adventstijd met anderen een Kerstviering wil mee beleven.

Wij beginnen ‘s middags om drie uur met koffie/thee, Daarna is de viering met medewerking van Joke van Beveren en het muziek-zanggroepje Sjaloom.

Het is altijd fijn om samen te zingen, te luisteren naar het kerstevangelie en een kerstverhaal en daarna samen te eten.

Om ongeveer 17.00 uur is er een broodmaaltijd.

Wij hopen dat we weer velen kunnen verwelkomen. Neem gerust iemand mee en geef u op in verband met de broodmaaltijd.

Graag opgeven tot en met 16 december a.s. bij Rinny Dijkstra,

Heilig avondmaal 15 december

Zondag 15 december bent u weer van harte welkom om het avondmaal mee te vieren. Mocht u dit graag thuis willen doen dan kunt u contact opnemen met Jennita Meulink, 0523 85 83 36 of met Hilly Bonte 0523 85 82 99.

Doel van de collecte; De voedselbank Hardenberg- Ommen

Wie gaat er naar de Voedselbank?

Top 2000 dienst 29 december 2019

Bijbeltekst van de dag

  • Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6