Nieuws uit de gemeente

Kerkbalans 2018

Maandagavond, 5 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2018 ingeleverd.

De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor de formulieren te bezorgen en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor!

Een eerste telling geeft een bedrag van ± €  126.000,00 te zien.

Dit is een vrij exact gegeven, want er is rekening gehouden met nog te verwachten toezeggingen.

Het houdt wel in dat het totaal aan toezeggingen ± €   2.500,00 lager is dan vorig jaar. Wel zal het in de begroting van 2018 opgenomen bedrag (€  125.000,--) zeer waarschijnlijk dus gehaald worden. Hartelijk dank aan alle (gulle) gevers. Het jaar 2018 kunnen we in financieel opzicht hierdoor met vertrouwen tegemoet zien.

Dinsdag 20 februari 2018; informatieavond Nalaten aan de kerk

Zoals u wellicht in het kerkblad hebt gelezen, heeft het college van kerkrentmeesters op dinsdag 20 februari a.s. een informatie georganiseerd met als thema "nalaten aan de kerk".

Op deze avond zal notaris Linde uit Dedemsvaart uitleg geven over de mogelijkheden als het gaat om nalaten aan de kerk. Hij zal bijvoorbeeld ingaan op het verschil tussen een nalatenschap en een legaat.

Aanleiding voor deze avond is het gegeven dat de kerkrentmeesters soms vragen krijgen welke mogelijkheden er op dat gebied zijn.

De avond vindt plaats in De Schutse en begint om 20.00 uur. Meer informatie leest u in het kerkblad.

Woensdag 21 februari 2018; Open Huis bij Jenny Gerrits, De Bovenkruier 7, aanvang 19.30

Bezoek aan Pingjum

Bezoek aan de doopsgezinde schuilkerk in Pingjum, via deze link kunt u de foto's bekijken :

https://photos.app.goo.gl/KxNMAiw1xTmUT3E13 

Uiteindelijk gingen we met z’n 22-en naar Pingjum op zaterdag 13 januari. We werden heel vriendelijk ontvangen in de schuilkerk door twee doopsgezinde broeders. Ze lieten ons een korte film zien over het leven van Menno Simons en zijn volgelingen, vertelden ons mooie anekdotes en gaven ons rake uitspraken over het geloof mee. Ineke Kuik vertelde ons tot slot dat haar vader aan het eind van zijn leven een aantal jaren beheerder is geweest van het doopsgezinde schuilkerkje (zie de foto). Zo bleken er weer meer verbindingen tussen Balkbrug en Pingjum te liggen, dan in eerste instantie gedacht. Na het bezoek aan de schuilkerk schoven we aan tafel in Theetuin De Nije Trije voor een heerlijke lunch. De beheerder zong ons aan het eind van de lunch nog spontaan een Fries zegenlied toe. Zo gingen we goed gevuld en mét Gods zegen en vrede weer naar Balkbrug. (En wie bij Jan Petter in de auto zat, kreeg zelfs nog een rondrit met uitleg door Rouveen en omstreken toe.)

Mocht iemand nog meer foto's hebben en graag toegevoegd willen zien, stuur ze naar webbeheer, zie elders voor het adres.

 

Bijbeltekst van de dag

  • Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij. -- Jesaja 44:6