Nieuws uit de gemeente

Collectes

Voor de collectes kunt u gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.

Eerste collecte maakt u over op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

Tweede collecte maakt u over op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden?

De bestemming voor deze collectes vindt u in het kerkblad en op de Leef mee

K.I.A Zending collecte 31 mei; De jonge, open kerk in Marokko

LET OP; De tweede collecte met Pinksteren is bestemd voor de zending; Rek. nr; NL52RABO0373736142 t.n.v. zending P.G Oud Avereest- Balkbrug

31 mei vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt Dan is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans. Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. Ze hebben vaak een gevaarlijke tocht achter de rug door de woestijn

Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als ze ziek zijn.

Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken.

Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten.

Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen….

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

We bevinden ons in een tussentijd. Maar Jezus heeft zijn zegen gegeven, die een belofte inhoud, een wens. En dat weerklinkt in het volgende gedicht:

Ik wens je twee stevige voeten, om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen, om anderen bij te staan.


Ik wens je een mond om te lachen, met vrienden die vrolijk zijn.
Maar ook om mensen te troosten, bij tegenspoed en pijn.


Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zul je altijd weten, de weg die je volgen moet.


Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen, mensenkind.

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13