Nieuws uit de gemeente

Paasconcert Alles voor Hem

Zaterdag 25 maart zullen de Gospelkoren Be a Light uit Balkbrug en Goodnews

uit Ommen een gezamenlijk Paasconcert geven in de Lichtbron te Balkbrug.

Drie jaar geleden stond dit concert ook gepland, maar toen was daar de

lockdown en ging het op de valreep niet door. Beide koren brengen eigen

repertoire ten gehore op deze avond, die in het teken staat van het lijden en

sterven van Christus. Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf

19.30 uur en is gratis toegankelijk. Wel is er een collecte voor de gemaakte

kosten. Na afloop is er een hapje en drankje om de avond af te sluiten.

Iedereen is van harte welkom in de Lichtbron, Meppelerweg 43 te Balkbrug.

Paasviering ouderen 30 maart, opgave voor 27 maart

De Paasviering hopen wij te houden op donderdag 30 maart ’s middags om half vier in De Schutse.

Ds. Veldman en het koortje Balcanto zullen aan deze viering meewerken.

Na de viering is er om vijf uur een broodmaaltijd. U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor deze middag.

Graag opgeven in verband met de broodmaaltijd vóór maandag 27 maart

bij Willy Jentink, tel. 0523 65 69 75. Ook kunt u worden opgehaald.

Collecte 26 maart en Avondmaalscollecte Witte Donderdag 6 april

Collecte 26 maart en Avondmaalscollecte Witte Donderdag 6 april, 40-dagen project: Kinderen van plantagewerkers Sri Lanka naar school.

Dit jaar steunen we in de 40-dagentijd een project in Sri Lanka waar Elsbeth van Dam uit ons team van de diaconie zich sinds een aantal jaren voor inzet. Zij vraagt aandacht voor de situatie van schoolkinderen van plantagewerkers in Sri Lanka. Zij bezocht dit land in 2015 en staat in direct contact met lokale mensen die de middelen daar aanschaffen en verspreiden.

Er is niets over in het nieuws, maar de situatie in Sri Lanka is schrijnend. De prijzen zijn verviervoudigd en er heerst schaarste. Met name plantagearbeiders hebben het zwaar. Ze verdienen een dagloon van € 2,00 en leven in primitieve omstandigheden. Alles gaat op aan overleven, waardoor hun kinderen niet naar school kunnen.

In Nederland is het basis- en voortgezet onderwijs een recht dat voor iedereen toegankelijk is, maar in Sri Lanka moeten ouders alle benodigdheden zelf betalen. Een schooltas of schoolschoenen kosten € 8,00 en alle schoolbenodigdheden zoals schriften en schrijfgerei moeten ze ook zelf aanschaffen. Voor ongeveer € 60,00 per jaar kan een kind een heel jaar naar school.

Het ultieme doel is om 150 kinderen structureel te steunen, zodat zij hun basis- en middelbare school kunnen afmaken en kans krijgen op een betere toekomst. Zonder ontwikkeling zullen deze kinderen nooit uit deze situatie komen! 

Meer informatie over dit project, ideeën/initiatieven voor sponsoring of vrijblijvende info over het bieden van structurele steun (belasting aftrekbaar)  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via Facebook.

U kunt ook een gift geven voor dit project in de 40-dagen tijd van 22 februari tot en met Pasen 9 april via de betaalapp Appostel of overmaken op rekeningnr. NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug o.v.v. ‘Schoolkinderen plantagewerkers Sri Lanka’.

Elsbeth zal in de dienst van 19 maart vertellen over dit mooie project!

Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Gratis NBG-dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben’

 

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze periode: ‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het in het gratis dagboekje en in het paasproject voor kinderen.

‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Die vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag net zo actueel als 2000

jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.  ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’

Dagboek ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’

Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen via

 

bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk.

Bijbel Basics Paasproject ‘Wie? Wat? Waar!’

Voor kinderen is er een paasproject van kinderdienstmethode Bijbel Basics: ‘Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is.’ Daar hoort een boekje bij met dezelfde titel. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘De mensen in Jezus’ tijd waren vaak in de war over Hem. Was Hij een timmerman, een profeet, of de Messias? Of was Hij een bedrieger?

In het project en het boekje wordt de sluier steeds verder opgelicht.’ Het project is gratis te downloaden via bijbelbasics.nl. Het boekje is te bestellen in de NBG-webshop.

GEZOCHT!!!!

In een vorig kerkblad heb ik iets verteld over het plan om kerkdiensten te organiseren voor  alle generaties en die een interactief karakter zullen hebben. Inmiddels is er een mooie naam bedacht voor deze diensten: DOE-KERK.

Geloven is doen. Samen dingen doen, verbindt

Er is van alles te doen tijdens deze diensten.

Om deze diensten te kunnen organiseren zijn vrijwilligers nodig.

GEZOCHT: Vrijwilligers van alle generaties

  • • Om mee te denken en meehelpen met het organiseren (kernteam)

OF

  • • Om mee te helpen tijdens de diensten met hand- en spandiensten

Op 25 januari kwam het kernteam voor het eerst bij elkaar. We kunnen nog wel wat meedenkers gebruiken!

Heb je zin om te helpen? Laat het me dan even weten! (tel. nr 06 443 34 465 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tenslotte een gedicht, dat past bij de bovenstaande oproep

Bijbeltekst van de dag

  • Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -- Matteus 7:7-8