Nieuws uit de gemeente

Actueel nieuws vanaf de Leef Mee

Diakonale actie voor de 40-dagentijd:

PPP – KIA: actie kansarme jongeren Colombia (inheemse jongeren in het Noorden / Vluchtelingen uit Venezuela) – horeca-opleiding. Zie ook kerkbode februari pag 21

Dit jaar steunen wij het project van KerkinActie; Het opleiden van kansarme jongeren in Colombia.

Voor verder informatie; zie ook het kerkblad van maart of kijk op kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Op 3 maart en met het avondmaal van Witte Donderdag 28 maart zal er een collecte gehouden worden voor dit doel.

Bij de uitgangen liggen 40-dagen-tijd kalenders om mee te nemen.

Samen Jong…dat is:

Prioriteit geven aan volgende generaties. Soms is dat zichtbaar in een dienst, zoals afgelopen zondag bij Doe-kerk. Jong en oud samen bezig en bijvoorbeeld een kaart of een roos maken voor iemand die je graag wilt verrassen. Het gaat allemaal misschien wel wat anders dan anders, maar wat mooi om te zien dat zoveel gemeenteleden enthousiast meedoen en meehelpen. Een dienst met volop ruimte voor gezinnen!

Inleveren keuzebriefjes   

In het kerkblad van februari zat een keuzebriefje om namen te noemen van toekomstige ambtsdragers.

Een aantal ambtsdragers is aftredend waardoor de volgende vacatures ontstaan.

Te weten:

Voorzitter

Ouderling 80+

Ouderling voor vieren en ontmoeten. (evt. echtpaar)

Ouderling vreugde en verdriet

Diaken

 

Ze kunnen nog tot vrijdag 23 februari ingeleverd worden. Denkt u met ons mee? 

Gespreksgroep.

Op dinsdag 27 februari komen we weer bij elkaar in de Schutse om 20.00 uur. We praten vanavond met elkaar over de profeet Elia, een profeet die tegenover koning Achab steeds weer sprak over Jahwe. Dit maakte hem niet geliefd en zeker niet bij Izebel, de vrouw van Achab. We lezen over de beek Kerit (of Krith) en over de berg Horeb. We kijken ook naar twee mooie afbeeldingen bij deze verhalen. Iedereen is welkom. 

Cantorij

Zondag 3 maart gaan we weer zingen voor de dienst; deze keer zijn dat de volgende liederen:

982 (In de bloembol is de krokus), 563 ( De geur van mirre) en 567 (Hij onthaalde ons aan tafel).

De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 27 februari van 19.00 – 20.00 uur in de Schutse. Doet u mee?

 

 

Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap februari

Vernieuwd blad Uitdaging

'Het Evangelie omarmen én doorgeven', dat is het motto van het blad Uitdaging. De 445e uitgave (nov-dec 2023) leest als een kleine wereldreis, want de lezer bezoekt 8 landen over de hele wereld. Met als hoogtepunt het bezoek aan Ethiopië. Ook leer je als lezer  hoe je de Bijbel kunt bestuderen, overpeinzen en memoriseren. Voor dat laatste bevat het blad een speciaal katern met handige geheugensteuntjes, o.a. om uitspraken van Jezus uit je hoofd te leren.

Mensen kunnen zich gratis abonneren op Uitdaging. Twee keer per jaar - in mei en november - krijgen ze het blad dan thuisgestuurd. Uitdaging wil ook voorgangers en kerken of gemeentes van harte uitnodigen voor zo'n gratis lidmaatschap. Je kunt de nieuwe editie van Uitdaging online doorbladeren op de website Uitdaging.nl.  Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veertigdagenboekje 40 dagen met God over ‘ontmoeting’

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd van bezinning. Veel mensen laten iets staan – alcohol, suiker, vlees – of besteden minder tijd aan televisie of sociale media. ‘Dat geeft ruimte om God en elkaar te ontmoeten’, schrijft het NBG in het gratis boekje ‘40 dagen met God’ voor de veertigdagentijd. Ook heeft het NBG voor die periode een paasproject voor kinderen.

Het boekje ‘40 dagen met God’ laat lezers stilstaan bij tien Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van elk van deze tien verhalen worden vier aspecten belicht, dus je doet vier dagen over elk verhaal. ‘Zo kun je diepere lagen in de Bijbelverhalen ontdekken, maar ook in jezelf’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap en betrokken bij het boekje. ‘Zelf werd ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over Jezus en de overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek heel fijnzinnig toelicht.’ Ook vind je in het boekje persoonlijke ervaringen van enkele Bijbellezers uit de hele wereld.

Het boekje is gratis aan te vragen: bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023 51 46 146.

Bijbel Basics paasproject

Het NBG heeft voor de veertigdagentijd ook een Bijbel Basics project voor kinderen in de kerk én thuis. Het thema is: ‘Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen’. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Petrus wil graag Jezus volgen. Maar wanneer Jezus’ sterven dichterbij komt, vindt hij het moeilijk worden om met Jezus mee te blijven gaan. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. Aan de hand van dit verhaal kunnen kinderen ontdekken waarin ze al dan niet op Petrus lijken.’

Kerken kunnen bij het NBG ook een workshop over Bijbel Basics aanvragen. De mogelijkheden hiervoor zijn begrensd, dus neem als je dit wilt tijdig contact op via de site.

Gemeenteavond dinsdag 12 maart 2024

De gemeenteavond staat gepland op dinsdag 12 maart.

Het thema voor die avond is: “De Veilige Kerk” en als spreekster hebben wij Marianne Nijmeijer-Maris uit Nijverdal uitgenodigd.

Noteert u deze datum vast in uw agenda? In het kerkblad van maart ontvangt u verdere informatie over de invulling van de avond.

Gedicht

Geloven, Hopen en Liefhebben

Heer, wij zijn mensen die geloven,

die niet zonder U kunnen leven,

die onzekerheid kennen en twijfels,

maar ook het vertrouwen op U.

Wij zijn mensen die hopen, steeds opnieuw,

de moed bij tegenslag niet opgeven,

die iets verwachten van U,

van onszelf en van andere mensen.

Wij zijn mensen die willen liefhebben,

zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Want de liefde maakt het leven mooi,

boeiend en glanzend, vol beloften.

Wij willen leven met elkaar,

leven van Uw goede woorden,

samen een weg zoeken voor ons leven,

om te geloven, hopen en lief te hebben.

 

Bijbeltekst van de dag

  • Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. -- Psalmen 13:6