Nieuws uit de gemeente

Vieren en ontmoeten 20 november

Als herinnering voor een activiteit van ‘vieren en ontmoeten’ brengen we hier nog eens de uitnodigingstekst. De inschrijflijst laat nog voldoende ruimte voor meer belangstelling.

Rond het levenseinde heersen veel vragen.

Oproep oppasdienst !!!

Aangezien wij een dringend gebrek aan OPPASOUDERS hebben, kan dit op korte termijn problemen geven bij de oppasdienst. Op het moment zijn er nog maar drie vrijwilligers, en dat is toch echt wel te weinig.

Wie wil ons team versterken? Ik kijk uit naar uw/jouw reactie.

            

Vriendelijke groet, Everlien Haasjes, De Wieken 9, tel.nr. 65 64 27

Eten ouderen, 23 november

Zaterdagavond 23 november gaan we weer gezellig eten in De Schutse. De inloop is vanaf 17.30 uur en 18.00 uur hopen we te beginnen. De kosten zijn € 5,00 p.p. Opgave graag vóór 18 november.

Opgeven kan bij

Bijbeltekst van de dag

  • U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. -- Jesaja 25:4-5