Nieuws uit de gemeente

Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Klimaatmoe? Lees dan Jesaja 24:1-13 eens.

De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg.

Ook de groten der aarde kwijnen weg.

De aarde is door haar bewoners ontheiligd:

Zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan

en hebben het eeuwig verbond verbroken. Jesaja 24:4-5

Onrecht en onheil

De voorschriften zijn overtreden, zegt Jesaja. Daarbij valt te denken aan de regels voor het landgebruik en voor de sociale verhoudingen. Zo werden het sabbatsjaar en het jubeljaar niet nageleefd (zie 2 Kronieken 36:21). Het ‘eeuwige verbond’ uit vers 5: hier wordt waarschijnlijk het verbond uit Genesis 9:8-11 bedoeld: het verbond dat God sloot met Noach en alle levende wezens, waarbij Hij beloofde dat de wereld niet opnieuw ten onder zou gaan door water.

Ontheiligd

Met onze beheersingsdwang (kunstmest, pesticiden, overconsumptie) hebben wij de aarde ‘ontheiligd’, om Jesaja’s term te gebruiken. Daarmee zijn we bezig om van onze kant Gods verbond met Noach te verbreken. Elk verbond kent immers twee partijen en vraagt dus niet alleen iets van God maar óók iets van ons. In de tijd van Noach betekende dat: de aarde bevolken en onderwerpen, maar geen vlees eten waar bloed in zit, en je niet aan je medemens vergrijpen. Met andere woorden: respect hebben voor het leven dat God geschapen heeft. In onze tijd overtreden we dit verbond als we de aarde met ons gedrag onleefbaar maken.

Verbondenheid

Zo bracht het 'verbond' uit Jesaja me via Noach bij 'verbondenheid'.

Beter gedrag begint met een basishouding. Een houding van respect voor het delicate systeem dat we klimaat noemen, en die leidt tot gedrag dat daarmee spoort. Op persoonlijk vlak: wat koop ik, wat eet ik, hoe reis ik? Uit echte, gevoelde verbondenheid met elkaar, met de Schepper en de natuur.

Bijbelquiz

Zet alvast in je agenda: Bijbelquiz op 8 november!

Van het college van diakenen

Samen tegen armoede

Met deze campagne van Kerk in Actie gaat onze gemeente zich verbinden.

Daarmee leveren ook wij een bijdrage tegen de groeiende armoede in Nederland. Hoe?

Samen met lokale kerken uit heel het land worden zoveel mogelijk voedselpakketten gedoneerd aan de voedselbanken in Nederland, omdat het broodnodig is. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank stijgt enorm.

Vier keer per jaar- Vier jaar lang- voedselpakketten voor de Voedselbank

Dit is onze slogan voor 2023-2024-2025-2026

Een zin om te onthouden. Spreek de zin nu eens hardop uit en voel hoe de cadans je meeneemt en activeert.

Oktober- December-Pasen en Pinksteren

Rond deze tijd vindt de inzameling plaats.

Dit gaan we toch doen met zijn allen! Ga je mee/ doe je mee?!

Donderdagavond 5 oktober van 18.30 uur tot 20.00 uur in De Schutse,

gelijktijdig met de Kledingactie, en de zondag erna, (voor en na de kerkdienst)

is het inzamelmoment van de volgende producten:

 

 • Zonnebloem of olijfolie
 • Groenteconserven
 • Soep in blik of zak
 • Zilvervliesrijst
 • Volkorenpasta
 • Houdbare halfvolle melk
 • Vis in blik
 • Koffie of thee
 • Couscous
 • Havermout

 

Zendingsbijdrage 2023

Bij dit kerkblad heeft u een brief ontvangen voor de zendingsbijdrage voor 2023. De opbrengst zal vooral gebruikt worden voor zendingsprojecten en noodhulp van het overkoepelende orgaan Kerk in Actie. Er zijn veel verschillende projecten waaraan uw gift goed besteed zal worden. Een aanrader is om eens te kijken op de site van Kerk in Actie. Om met deze projecten door te kunnen gaan is betrokkenheid nodig; in meeleven, in gebed, maar ook in financiën.

Wij hopen dat u dit jaar ook weer een gift over zal willen maken. Alvast hartelijk dank!

Avond over Israëlreis, woensdag 4 oktober om 20.00 uur in De Schutse

Wij zien ernaar uit om een avond te houden over onze Israëlreis van maart jl. En met ‘we‘ bedoel ik dan Elly en ik. Het was een prachtige reis van 12 dagen en wij vinden het heerlijk om erover te vertellen. Met mooie foto’s en een ontmoeting met het land Israël. Het is een kans voor iedereen die erbij wil zijn.  Ik hoor al enthousiaste reacties van mensen die al eens eerder zo’n reis hebben gemaakt, hetzij een groepsreis, hetzij voor het werk. Het is mooi om nog eens een herbeleving te krijgen. Maar misschien is het ook een mooie gelegenheid voor wie zich afvragen of een Israëlreis ook iets voor hen is. Je kunt het bijzondere Bijbelse land als toerist bezoeken of als pelgrim. Wij zochten de weg in de voetsporen van Jezus met een huurauto. En dan win je vrijheid van keuzes en plaatsen die je wilt zien en hoelang je ergens blijft. En door die flexibiliteit zagen we misschien ook wel meer.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de staat Israël is uitgeroepen. En dit jaar is extra spannend omdat de huidige politieke situatie in een kantelmoment zit. Daar getuigt de onrust in het land van. Wij zijn er een beetje getuige van geweest. Op deze manier willen we aandacht hebben voor het bijzondere land Israël.  

Ds. Remko Veldman

Overig nieuws komende periode

Cantorij Zondag 1 oktober gaan we weer zingen voor de dienst; deze keer zijn dat de volgende liederen: uit het Liedboek 98b (Alles op aarde zing Gods eer) en 715 (Zoals de halmen buigen in de wind) en uit Hemelhoog 277 (Heer vergeef ons) De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 26 september van 19.00 – 20.00 uur in de Schutse. Doet u mee ?

Denkt u aan de kledinginzameling donderdag 5 oktober voor st. 2HandsOn -

U kunt de kleding brengen op donderdag 5 oktober van 18.30 tot 19.30 uur bij de Brugkerk in de Schutse aan de Zwolseweg.

De kleding moet schoon, heel en draagbaar zijn.

Alvast hartelijk dank!

Gedicht omgaan met dementie

Afsluitend gedicht van de Contactpersonenavond 25 mei jl.

Het is alweer even geleden maar we hebben een boeiende contactpersonenavond gehad. Het thema was “Omgaan met dementie”. Aan het eind van de presentatie over dementie is dit gedicht uitgesproken:

Als het mistig wordt en als ik dan ga dwalen.

Mag ik dan bij jou?

Als ik eenzaam ben en ik niet word begrepen.

Mag ik dan bij jou?

Als ik verdrietig word en niemand weet een reden.

Mag ik dan bij jou?

Als ik onrustig ben, omdat ik alles kwijt ben.

Mag ik dan bij jou?

 

Mag ik dan bij je schuilen, als ik het niet meer weet.

En ook als ik moet huilen, als ik je naam vergeet.

Want als ik bij jou mag, als jij mijn angsten sust

en mij je aandacht geeft, dan kom ik weer tot rust.

Bijbeltekst van de dag

 • Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14