Nieuws uit de gemeente

Franciscaanse zegenbede

Moge God ons zegenen met onrust

bij gemakkelijke antwoorden,

halve waarheden, en oppervlakkige relaties

zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid

over onrechtvaardigheid,

onderdrukking, en uitbuiting van mensen

zodat we werken voor rechtvaardigheid,

vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen

die we plengen voor hen die lijden

door pijn, verwerping, honger, en oorlog

zodat we onze handen zullen uitstrekken

tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel

dwaasheid dat we geloven

een verschil te maken in de wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen

dat het onmogelijk is.

toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines (1985)

Van het college van diakenen

Collecte 23 juni: KIA Werelddiaconaat-Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen.

Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening  NL74RABO 0373 736 134 Diaconie Prot. Gem. Oud Avereest Balkbrug. Hartelijk dank!

Lees meer op kerkinactie.nl/thuiszorglibano

 

Open Doors juni 2024

In april en mei zijn er verkiezingen in India, de grootste ‘democratie’ in de wereld.  Sinds de premier Narendra Modi aan de macht is (10 jaar) maakt het hindoenationalisme een ongekende opmars. ‘Als je geen hindoe bent, ben je ook geen Indiër’ beweren de extremistische hindoes.

De angst van Christenen, maar ook van moslims en andere religies, is dat, wanneer Modi opnieuw gekozen wordt als premier, de antibekeringswet die in voorbereiding is, er ook daadwerkelijk komt. In een aantal deelstaten is die wet al van toepassing, maar het zou een ramp zijn wanneer deze wet voor heel het land gaat gelden.

De wet houdt in dat ‘gedwongen’ bekeringen verboden zijn. Dit ‘gedwongen’ wordt door de hindoe’s heel breed geïnterpreteerd. Vorig jaar zijn er bijna 23000 christenen opgepakt en in de gevangenis gezet omdat ze geëvangeliseerd hadden. De wet maakt het ook mogelijk dat voorgangers en predikers veel makkelijker gearresteerd kunnen worden.

Dat de vrijheid van godsdienst onder druk staat, kunnen we zien als we kijken naar de ranglijst van christenvervolging 10 jaar geleden, in 2014 en nu.  In 2014 stond India nog op een 24e plaats. Dit jaar is dat de 11e plaats.

Ons gebed is hard nodig voor de christenen in India. Gebed dat de antibekeringswet er niet komt. Net als 6 jaar geleden, toen er een meerjarige gebedscampagne werd gehouden voor India, is dat nu opnieuw hard nodig.

Wilt u, wil jij in je gebeden de komende tijd ook bidden voor de vervolgde christenen in India? Bidden dat de antibekeringswet niet wordt aangenomen en dat de christenen meer ruimte krijgen om hun geloof in Jezus te belijden en te delen.

Van harte aanbevolen.

Voor meer informatie en gebedsbrief:  www.opendoor.nl

Jan van Blanken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Samen Jong

Een kerk VOOR alle generaties; een kerk MET alle generaties.

Met de werkgroep Samen Jong proberen we activiteiten te bedenken die hierbij aansluiten. Ook kijken we naar de kernwaarden die horen bij Samen Jong:

 1. Prioriteit geven aan jonge generaties: Voorbeelden: De ruimte geven voor jongerendiensten, Doe-kerk en andere vormen, waarin kinderen en jongeren een plek hebben/ krijgen in de eredienst en bij de andere activiteiten.
 2. Jezus’ boodschap serieus nemen: Kindernevendienst, Follow Me, club. Na de zomer hopen we te kunnen starten met Alpha Youth. Meer info bij de rubriek “gezinnen”.
 3. Hart voor jongeren hebben: Na de zomer hopen we regelmatig een door de jongeren gekozen lied te laten horen of te zingen. We hopen hen op deze manier te betrekken bij de kerkdienst!
 4. Verantwoordelijkheid geven. Hier gaan we na de zomer mee aan de slag.

Heb je hier ideeën over? Laat ze weten!

 1. Een warme gemeenschap vormen: Vb. startzondag, Doe-kerk, gezamenlijke maaltijden/ lunches
 2. Beste buren zijn. Ook deze kernwaarde gaan we nog mee bezig.

Ideeën zijn welkom!

Activiteit voor alle generaties

Een leuke activiteit voor alle generaties. Niemand is te oud…niemand is te jong. Elders in het kerkblad meer informatie over deze activiteit!

SAMEN jong

We hebben vrijwilligers nodig voor Alpha Youth:

 • Gespreksleiders
 • Vrijwilligers die willen koken, één keer of vaker.

En verder…

 • Ideeën over verantwoordelijkheid voor jongeren en/ of beste buren.

Wat kunnen we betekenen voor de buurt/ voor Balkbrug?

 • Jongeren (12+): Welke liederen vinden jullie mooi om een keer in de kerkdienst te laten horen of te zingen? Dit kun je doorgeven aan Rolanda den Boon

Overstapdienst op zondag 30 juni

Hartelijke groeten, Ds. Remko Veldman en Rolanda den Boon

Gedicht

Als bloemen op een stralend veld,

als licht van zomerzon,

zo heeft God onder ons gespeld

het woord dat overwon.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als vlam, die kou verdrijft,

als vuur dat warmte overdraagt

en lichtend in ons blijft.

Als kleuren op een nieuw palet,

als lachen van een kind,

zo heeft God in ons ingebed

het woord dat harten wint.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als schouderklop en kracht,

als stem die goedheid woorden geeft

en op ons antwoord wacht.

Een gedicht van Alfred C. Bronswijk

Bijbeltekst van de dag

 • Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5