Nieuws uit de gemeente

Interkerkelijke Kerstactie 2020

Dit jaar zijn de kerstmarkten in Balkbrug en in Dedemsvaart afgelast. De werkgroep van de gezamenlijke kerken die ieder jaar iets voorbereidt om op de markten kleine geschenkjes uit te delen, heeft voor dit jaar een alternatief plan bedacht: een kaartenactie.

Speciaal gericht op deze tijd van isolatie en soms ook eenzaamheid.

Gemeenteleden uit de verschillende kerken krijgen een aantal kaarten en kunnen daarmee mensen in hun omgeving bemoedigen.

Je kunt een kaart voor jezelf bewaren en de andere kaarten uitdelen of opsturen. Op de achterkant van de kaart is ruimte voor je eigen persoonlijke groet. Bewoners van Van Dedem Marke, Malkander en Van Hemertstede krijgen een kaart in hun brievenbus.

Weet jij ook nog extra mensen om de kaart aan te geven? Laat het weten, en je ontvangt ze extra. We hopen dat deze kaartenactie veel buurtbewoners die hun hart openzetten voor de aanwezigheid van God in hun leven, zich bemoedigd zullen weten!

Namens de werkgroep,

CGK Immanuelkerk, GKV de Lichtbron, EG de Graankorrel en PKN Balkbrug (contactpersonen Hermien Katoele en Peter van den Bosch)

Van het College van Diakenen nov/dec 2020

Heilig Avondmaal 29 november

Zondag 29 november vieren wij het Heilig Avondmaal. Als u thuis de dienst mee beleeft dan zou u brood en wijn/druivensap klaar kunnen zetten om mee te doen met de maaltijd tijdens de dienst in de kerk.

Avondmaal collecte is bestemd voor Oekraïne

School van onze dromen biedt veiligheid

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky.

Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet.

Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. De opbrengst van de avondmaal-collecte wordt hieraan besteed.

Boodschappenpakketten voor de voedselbank

Vooraf aanmelden bij bezoeken van de kerkdienst

Leef mee!

Wat hadden we graag met meer mensen de kerkdiensten willenj vieren in de

kerkzaal. Maar helaas, we zijn als kerken onze uitzonderingspositie kwijt. Nu is het weer met

maximaal 30 mensen (excl. de werkgroep). Het is niet anders. En aanmelden vooraf hoort er

nu ook weer bij. Niemand wil toch graag bij de ingang weer naar huis worden gestuurd?

“ U wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij binnenkomst, zonder het te verplichten.

Eenmaal gezeten kan het kapje af .”

Coronamaatregelen

Per dienst mogen er 30 mensen aanwezig zijn. 

In verband met alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus, is vooraf opgave gewenst, wanneer u de dienst wilt bijwonen.

U kunt zich opgeven bij ds. Veldman, tel: 0523 – 723188 of 06 – 38474564.

 

Vanaf zondag 15 november worden de online diensten vanuit de Brugkerk verzorgd met beeld en geluid.

 

Collectes

Op dit moment wordt er in de kerk nog niet uitgebreid gecollecteerd, zonder tegenbericht , kunt u nog steeds als volgt uw gaven geven; U kunt gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.

Eerste collecte maakt u over op rekeningnr.; NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

Tweede collecte; maakt u over op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug.

Op de wekelijkse Leef Mee kunt je de collectedoelen voor de betreffende zondag nalezen en met het overmaken goed letten op de juiste banknummers en en het vermelden van de datum.

Gedicht

 

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Bijbeltekst van de dag

  • Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. -- Romeinen 12:4-5