Nieuws uit de gemeente

Aanmelding voor onlinevieringen in de kerk, zomertijd

Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen in mijn vakantietijd kan zich aanmelden bij mw. Joke van Beveren, pastoraal werker, tel. 06 29 10 57 54 / 0592 788 603. Het kan ook via de app.

Dit geldt voor de zondagen 19 juli t/m 9 augustus.

Tijdstip van aanwezigheid in de kerk blijft voorlopig 8.45 uur en de opname van de dienst begint 9.00 uur.

Collectes

Voor de collecte kunt u gebruik maken van de SKG kerkgeld app.

Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte,

Op zondag 12 juli hebben de collectes de volgende bestemmingen:

1 e collecte: Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

2 e collecte: Onderhoudsfonds gebouwen; op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug Let op:

Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? - Fijne zondag en een goede (vakantie)week

Collectes

Op dit moment wordt er in de kerk nog niet gecollecteerd, zonder tegenbericht , kunt u nog steeds als volgt uw gaven geven; U kunt gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.

Eerste collecte maakt u over op rekeningnr.; NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

Tweede collecte; maakt u over op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug. Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden? De bestemming voor deze collectes vindt u in het kerkblad en op de Leef mee.

Heilig avondmaal 5 juli

Zondag 5 juli wordt het Heilig avondmaal gevierd. In de kerk worden de, in juni geldende richtlijnen aangehouden, zodat de viering zo veilig mogelijk gebeurd t.a.v. Corona. Ook kunt u thuis het avondmaal meevieren tijdens de online dienst.

Avondmaalscollecte ‘Fight against Corona Ghana’

In het onderstaande stuk vertelt Jenny Gerrits ons over het project, dat opgezet is in Noord Ghana, in de strijd tegen Corona in Noord Ghana. Erg belangrijk om dit te ondersteunen en omdat snel handelen noodzakelijk was, liep het project al af voor 5 juli. Daarom heeft de diaconie besloten alvast een gift te geven van € 250,00 en de opbrengst van de collecte voor dit project te bestemmen.

Mocht de collecte meer opbrengen dan zal dit besteed worden aan de modevakschool in Tamele. Want de school kan het geld heel goed gebruiken voor bijv. rijst voor maaltijden voor de medewerker, of voor aankoop van stoffen voor de school.

Is de opbrengst van de collecte lager dan de gift dan vult de diaconie deze aan tot de € 250,00.

Beste mensen, (Jernny Gerrits) :

Onlinevieringen vanuit de Reestkerk

Het is mogelijk om de maand juli weer samen te komen met een beetje meer mensen in de kerk. Het maximum van 100 halen we niet als we de 1,5 meter afstand aanhouden. We zullen hier weer voorzichtige stappen in zetten.

De opname vanuit de Reestkerk op zondagmorgen is voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen om 9.00 uur. Via internet is het aan te bevelen om vanaf 10.00 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl. Wilt u graag aanwezig zijn bij de vieringen dan is dat mogelijk. Het is wel noodzakelijk om u hiervoor op te geven. U kunt daarvoor contact opnemen met mw. J.J. van Beveren, gegevens zie elders.

Dienst 12 juli : 

Gedicht

 

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Bijbeltekst van de dag

  • Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. -- Galaten 2:15-16