Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, afwisselend om de vier maanden in de Reestkerk of de Brugkerk. 

De diensten beginnen om half tien en zijn deze tot en met augustus in de Brugkerk, daarna weer in de Reestkerk en na het ingaan van de wintertijd verandert de aanvangstijd.

De kerkdiensten zijn ook online te bekijken en te beluisteren door hier bekijken en beluisteren,

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken zijn weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Joke van Beveren voor 80+, maar zij neemt in de dienst van 31 juli na drie jaar afscheid. 

Meer informatie over de kerkdiensten kunt u vinden in de Leef Mee.

Bij de Leef mee's staan ook de eventuele liturgieën.

Hieronder volgt informatie over de volgende kerkdiensten:

 

10 juli

09:30 uur Brugkerk Overstapdienst groep 8 ds. R.H. Veldman  
           
17 juli 09:30 uur Brugkerk Bevestiging / afscheid amtsdragers ds. R.H. Veldman  
           
24 juli 09:30 uur Brugkerk   ds. R.H. Veldman  
           
31 juli 09:30 uur Brugkerk Afscheid mw. J.J. van Beveren mw. J.J. van Beveren  
           
7 augustus 09:30 uur Brugkerk   ds. R.H. Veldman  
           
14 augustus 09:30 uur Brugkerk   ds. R.H. Veldman  
           
21 augustus 09:30 uur Brugkerk   ds. R.H. Veldman  
           
28 augustus 10:30 uur Openluchttheater Openluchtdienst ds. R.H. Veldman   
           
4 september 09:30 uur Reestkerk Heilig Avondmaal ds. R.H. Veldman  

Bij de diensten :

Zomertijd, juli en augustus. Wat zou het mooi zijn om als het weer het toelaat dan eens een dienst buiten te doen, misschien wel een Sing-in op een zondagavond. Daarvoor kunnen we als kerk ook naar buiten treden. Daarom is het goed om de publicaties te volgen op de Leef Mee, website of Facebook van de Protestantse gemeente.

Zondag 10 juli, Overstapdienst

Voor de groep 8-ers van de basisscholen is het een bijzonder jaar, want voor hen is de Kindernevendienst voorbij en ze gaan naar de Middelbare school. In deze dienst zal speciale aandacht voor hen zijn. Het thema van de dienst is “Samenbouwen op de rots”. Wie zijn leven opbouwt, laat die dat met de woorden van Jezus Christus doen. En je hoeft dat niet alleen te doen.

Zondag 17 juli, Bevestiging ambtsdragers

Zoals elk jaar zullen ouderlingen of diakenen aftreden en nieuwe bevestigd worden in het ambt. Ook dit jaar zal dat in een speciale dienst gebeuren. Laten we als gemeente om hen heen staan met bemoediging en gebed. We bidden God om zijn zegen voor de taken waartoe zij zich geroepen voelen om zich voor in te zetten.

Zondag 31 juli, afscheid mw. Joke van Beveren

Drie jaar geleden is Kerkelijk Werker Joke van Beveren verbonden aan onze gemeente. Het contract is voor drie jaar geweest. En dan komt daar nu een einde aan. We zijn dankbaar voor alle voetstappen die ze hier onder ons heeft gedaan, de steun die ze in woorden en daden mocht zijn voor met name ouderen in onze gemeente. Joke mag zelf in deze dienst voorgaan.

Zondag 28 augustus, Openluchtdienst, 10.30 uur

Met de kerkgenootschappen in Balkbrug hopen we een openluchtdienst te houden in het Openluchttheater, Hoogeveenseweg 36. Het vindt plaats in het laatste weekend van de schoolvakantie. Je kan het zien als een van de dorpsactiviteiten die in dit weekend plaatsvinden. Op dit moment is er nog niet zoveel over bekend, want de voorbereidingen zijn nog gaande.

Bij regen kan de dienst plaatsvinden in de Lichtbron aan de Meppelerweg.

We hopen op mooie en gezegende diensten in de zomermaanden.

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36