De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Elke zondagochtend is er één kerkdienst, afwisselend om de vier maanden in de Reestkerk of de Brugkerk.
  
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus, geen kerkdienst in de Brugkerk / Reestkerk tot 30 juni 2020, wel met een heel beperkt aantal mensen, die in overleg worden uitgenodigd en toegelaten, om deze dienst ter plekke volgens de voorschriften bij te kunnen wonen.

Maar er worden wel diensten voorbereid en uitgezonden vanaf 09.55 uur

Deze diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman of door mevrouw J.J. van Beveren.
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken, later pas beeld en geluid verneemt, of dat u met de cursor aan het eind van de dienst staat, u deze terug naar voren moet schuiven naar het begin.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten verbieden zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden tot en met 30 juni . De opname hiervoor is om 9.00 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 10.00 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen in de junimaand vindt u onder "kerkdiensten". Er zijn geen gastbeurten van predikanten van buiten. Zo gaat dat in alle kerken. Op deze manier kiezen we voor het ‘eigen geluid’.

Hoe het vanaf 1 juni gaat, met eventuele (beperkte) mogelijkheid van kerkgang tot een bepaald maximum, wordt nog nader uitgewerkt.

We hopen ook voor de kinderen een plek te geven in deze diensten.

Meditatie :

Vrucht van de Geest: Zelfbeheersing

Nu de lockdown voorzichtig versoepeld wordt, mag er weer steeds meer, kinderen naar school, contactberoepen, de horeca enzovoort. We willen zo graag. De winkels open, een terrasje pakken. Ik kwam in mijn auto op doorreis door Zwartsluis en daar stond het hele plein vol mensen. Ze konden nauwelijks gepaste afstand bewaren. Maar de anderhalve-meter samenleving legt nog veel beperkingen op. We moeten maathouden.

Bij Pinksteren wordt de Heilige Geest op drie manieren verbeeld, als vlam op het hoofd, als windvlaag en als talen en tongentaal. Het feest maakt me altijd enthousiast en zet ons in beweging. Maar is dat op dit moment wat nodig is?

We moeten voorzichtig zijn. We mogen, zoals het nu lijkt, niet eens zingen in de kerk. Dat is zo’n raar idee. Zingen mag wel, maar niet samen zingen. Terwijl samen zingen zo wezenlijk bij kerk-zijn hoort. Maar in deze tijd wordt zingen geassocieerd met besmettingsgevaar, verspreiding van het virus.

Pinksteren is een douche van de Geest en de Geest geeft wat de gemeente nodig heeft. De gemeente wordt gedoopt met gaven als wijsheid, kennis, profetie, onderscheiding, klanktaal, uitleg, genezing, bijzondere kracht en groot geloof. Daarmee kan de gemeente gemeente zijn, kerk voor het dorp en kerk in de wereld. We hebben talenten die kunnen worden ingezet voor Gods zaak in de wereld.

Als je dan die douche hebt ontvangen dan doet de aanwezigheid van de Geest mooie dingen in je groeien.

“Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest” (Lied 842 NLB)? In de bijbel worden negen vruchten genoemd (Gal 5: 22 e.v.).

Opvallend is dat Paulus het heeft over ‘vrucht van de Geest’, niet vruchten. Het is een vrucht met negen partjes (zoals een sinaasappel van die partjes heeft), als geloof en liefde en vrede, vriendelijkheid en goedheid. De laatstgenoemde is zelfbeheersing.

Zelfbeheersing is in de Griekse ethiek een deugd. Aristoteles legt zelfbeheersing uit als het midden tussen ongevoeligheid en ‘ongesnoeid zijn’ in. Je moet dus wel voelen, maar niet buitensporig klagen. En dat is interessant in tijden van corona. Zelfbeheersing is ook maathouden, in ons doen en laten. Uit de band springen is dus geen maat houden, allemaal naar het strand of het terras is dus geen maat houden.

De deugd van zelfbeheersing, waar Paulus het nu over heeft en het vrucht van de Geest noemt, is van belang in een sfeer van vrijheid. De samenleving gaat voorzichtig open, en wie wil die vrijheid nu niet het liefst helemaal proeven? Maar dat is niet verstandig. Gebruik je verstand voor je emoties, want het is niet goed om buitensporig gedrag te tonen. Sporten en in de stadions met z’n allen, of elkaar weer zonder meer huggen, het is niet goed. Er is gelukkig wat meer vrijheid. Rutte geeft vrijheid met de handrem erop. Vrijheid en zelfbeheersing horen bij elkaar. Dat hebben we in ons land samen gedaan. Als we in deze tijd een Godsvrucht nodig hebben dan is het op dit moment ook zelfbeheersing.

Ds. Remko Veldman

 

Bijbeltekst van de dag

  • Op die dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. -- Zacharia 9:16