De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus, geen normale kerkdienst in de Brugkerk.
In de Reestkerk is een onlineviering met een beperkt aantal mensen, die na zich aan te melden deze dienst te volgens de voorschriften bij kunnen wonen. 

Op 1 september zullen de diensten in de Reestkerk beginnen om 9.30 uur.

Om aanwezig te zijn hoeft u zich niet meer aan te melden, (behalve voor 13 september startzondag is dat wel verstandig), maar bij binnenkomst noteert u uw naam en telefoonnummer en reinigt u uw handen.

U wordt een plaats aangegeven waarbij de afstandsregels in acht worden genomen.

 

De diensten blijven ook online vanaf 9.30 uur of met kerktelefoon te volgen.

 

De diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman of door mevrouw J.J. van Beveren.

U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken, later pas beeld en geluid verneemt, of dat u met de cursor aan het eind van de dienst staat, u deze terug naar voren moet schuiven naar het begin.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten als vanouds niet toestaan, zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden met een beperkt aantal mensen, maar sinds 1 juli al wel wat meer.. De opname hiervoor is om 9.30 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 09.30 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen vindt u onder "kerkdiensten".

Er zijn soms gastbeurten van predikanten van buiten. 

Meditatie : Zie hieronder :

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug
kiest ervoor om:


- een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
- een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
- om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
- onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
- tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
- betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

Bijbeltekst van de dag

  • God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. -- 2 Timoteus 1:7-8