Handleiding installatie Kerkgeld app, kijk onder "Kerkdiensten"

 

De app kan worden gedownload via Google Play (android) of de App Store (Apple). Na installatie koppelt u uw gemeente aan de app en is deze klaar voor gebruik.

Onder "Kerkdiensten" staat de handleiding.

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13