Samen Jong

De kernwaarde die in deze periode centraal staat, is: “De boodschap van Jezus serieus nemen”. Dat klinkt in een kerk heel logisch. En de andere kant vinden we het vaak heel moeilijk om iets te zeggen of te vertellen over ons persoonlijke geloof. Wat betekent die boodschap van Jezus voor u of voor jou persoonlijk? Waarom geloof je die boodschap? Jongeren luisteren graag naar persoonlijke verhalen en het is voor hen belangrijk om ze te horen. En ook de eerlijkheid dat het moeilijk is om te verwoorden, die waarderen ze.

 

De boodschap van Jezus horen we als het goed is niet alleen in de kerk, maar het raakt ons hele bestaan. Liefde voor de ander, de ander helpen, vergeving, genade, recht en gerechtigheid. Het zijn thema’s waarin het evangelie in ons dagelijks leven zichtbaar wordt.

Het is best moeilijk om jongeren hierbij te betrekken.

We kijken om ons heen en zien niet veel jongeren in de kerk; kinderen en kleinkinderen haken af en daar maken we ons zorgen om. De coronatijd heeft ook hierin een rol gespeeld. En tegelijkertijd zijn er nog steeds jongeren die zich wèl aangesproken voelen door die boodschap en die zich wèl inzetten voor de gemeente. Clubleiding, koffieschenken, jongerendiensten, oppas, werkgroep “Samen Jong”, kindernevendienst, oppas of nog andere dingen. Daar zijn we heel blij mee!

Voor de jongere kinderen is er kindernevendienst. Voor de tieners tot en met 16 jaar is er Follow Me en jeugdkerk en daarna is er op dit moment niks georganiseerd. Ds. Remko en kerkelijk werker Rolanda zijn bezig met het voorbereiden van Alpha Youth voor jongeren vanaf 16 jaar. Daarin draait het ook om de boodschap van Jezus.

Wat is Alpha Youth? Een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over het leven en geloof. Dé plek waar jongeren terecht kunnen met hun twijfels en vragen. Bij Alpha Youth bouwen we aan vriendschap en goede contacten, door samen te eten. Daarna bespreken we een onderwerp over bijvoorbeeld ‘Wie is Jezus?’ “Hoe kun je geloven?’ ‘De Bijbel: waarom en hoe?’ ‘Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?’

Een paar reacties van deelnemers op andere plekken in Nederland: “Ik was verbaasd over de diepe gesprekken die we hadden.”  “Het belangrijkste wat ik daar heb meegenomen is dat ik weet dat het geloof niet saai is en dat het niet gaat om de regeltjes. Het geloof draait juist om de relatie en liefde van God.”

“Ik vond het fijn om te merken dat er ook jongeren waren die op hetzelfde punt stonden als ik: namelijk met veel vragen. Alle vragen die ik had, kon ik daar stellen. Geen vraag was te gek. Samen gingen we op zoek naar antwoorden”.

Onze plannen zijn in een beginstadium. U kunt ons helpen door allereerst te bidden voor de jongeren. Daarnaast ook andere dingen: We hebben vrijwilligers nodig die wel een keer willen koken. We hebben gespreksleiders nodig om een klein groepje jongeren te begeleiden. We bereiden de avonden met de gespreksleiders voor.

We hopen half oktober te starten. De jongeren worden persoonlijk uitgenodigd.

Mooie voorbeelden

  • De boodschap van Jezus serieus nemen: Op het clubkamp zijn de kinderen bezig geweest met 2 Bijbelverhalen en een activiteit bij het verhaal.
  • Er wordt weer enthousiast gewerkt aan Doe-kerk.
  • Frida Rosman oefent met een kinderkoortje liederen voor Doe-kerk. We zijn benieuwd naar het resultaat!
  • Bij de contactpersonenavond dachten we na over veranderende communicatie. Wat biedt de digitale communicatie? Ook bijvoorbeeld podcasts over geloof, de Bijbel enzovoorts (bijvoorbeeld “Dit is de dag”/ “Eerst dit” van de EO. Elke morgen een korte overdenking.
  • 10 mei is De Welput open voor gemeenteleden om met elkaar te kijken naar de foto’s van kamp. Dat is ook verbinding met de jonge generatie.

Hartelijke groeten, ook namens de werkgroep Samen Jong,

Ds. Remko Veldman en Rolanda den Boon, kerkelijk werker

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. -- Matteus 5:4-5