Laat de kerk niet stilstaan

Het besef dringt door dat het Coronatijdperk langer gaat duren. Over evenementen wordt nu al gesproken dat we die grote manifestaties niet hoeven te verwachten, in ieder geval tot aan begin 2021. Wat doe je dan in het kerkelijke leven? Veel van de aandacht gaat nu uit naar onlinevieringen of beperkte kerkgang. We doen echt ons best. Maar zoals iemand uit de gemeente al zei: “Het is mooi hoor deze mogelijkheid, maar het is toch wel behelpen. Ik mis de ontmoeting.” Natuurlijk proberen we ook het pastorale contact te onderhouden, op afstand. Maar komt de kerk dan toch niet teveel stil te staan?

25 jaar predikant

Op 23 mei 1995 mocht ik bevestigd worden als predikant in Twijzel. Collega Hans Meijer uit Lutjegast, een studievriend heeft de dienst toen geleid. De Bijbeltekst voor mijn intrede was Johannes 15: 1-8, over de ware wijnstok. Vooral dat “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie” sprak mij toen erg aan. Het is de verbinding met Jezus, met zijn liefde als liefdessap. Dit is een voorwaarde om vrucht te kunnen dragen in het werk in de gemeente.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36