Rondje Fort, een goed verhaaltje

 

Vrijdagmiddag pak ik de fiets en ga via Rabbinge naar Den Kaat, Nieuwe Dijk, Meeuwenweg naar Fort. En dan terug via de Pieperij en Westerhuizingerweg en weer naar ons stulpje bij de Reestkerk. Dit doe ik nu al een paar weken. Met een aantal mensen hopen zoveel mogelijk adressen te bereiken met een papieren ‘Leef Mee’. Vooral mensen waarvan wij denken dat ze het internet niet machtig zijn. Het is een heerlijk rondje fietsen als het mooi weer is en dat was het dit keer.

Online met Pasen

In deze tijd van afstand houden is het belangrijk dat we elkaar bereiken. Ik wist niet dat er online zoveel mogelijk was: Facebook, via de website, appen, videobellen, zoom, streamen. In de kerk ontdekken we in snel tempo hiermee te werken. Ook met de onlinevieringen vanuit een lege Reestkerk. Het is er dan toch maar, de verworvenheden van nu. Je zou ook kunnen zeggen: Waar een deur dichtgaat kan een raam opengaan.

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13