Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen

Momenteel zijn de diensten in de Reestkerk uitsluitend online; dat wil zeggen zonder kerkgangers. Voor een uitgebreide motivatie van dit besluit verwijzen we u graag naar het bericht van de kerkenraad. De zondagse diensten zijn online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Hemelvaart - ‘Met zonder jas’

“… werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.”

(Handelingen 1: 9)

Hemelvaart is het meest onbekende christelijke feest. Veel mensen weten niet zo goed raad met deze feestdag. Ze is trouwens ook pas als laatste feestdag vastgesteld van alle christelijke feesten. Wat valt er aan dit feest te begrijpen voor ons? En wat valt er te beleven? Het enige dat ik me herinner is het dauwtrappen, en er is een kerkdienst. Heeft het iets te maken met het geloof waar Jezus is? Maar ondertussen staren we niet meer omhoog naar de wolken om de hemel te zien. De maan, zelfs mars is al in beeld. Maar dauwtrappen wordt nog wel gedaan en nog steeds komen mensen samen voor het wonderlijke moment van Jezus’ hemelvaart.

Toen de leerlingen hem niet meer zagen moesten ze zonder Jezus verder. Tegelijkertijd konden ze ook zijn Geest verwachten. (Tien dagen later is Pinksteren). Maar in die tussentijd moesten ze dus met zonder Jezus.

Zodra het mooi weer is willen alle kinderen ‘met zonder jas’ naar buiten. En hoe vaak je ook zegt dat het ‘met jas’ of ‘zonder jas’ is, dat doet er niet toe: ‘met zonder jas’ is wat ze bedoelen. ‘

Met zonder jas’ is geen grammaticale fout maar een wereld van verschil, met mooi weer, je mag wat later naar bed, lekker buitenspelen.

Zoals ‘met zonder jas’ wijst op zomers, zo zou ‘met zonder Jezus’ de vertaling kunnen zijn van Hemelvaart. We zijn als wezen, zonder de directe nabijheid van hem die ons richting gaf.

Jezus is niet meer onder ons. Wij leven hier met elkaar en we hebben wel herinneringen en Jezus leeft, ook al is het in de hemel. Maar met Jezus is wel met het evangelie. De auteurs, de evangelisten, hebben uit hun herinneringen en wat anderen wisten te vertellen, geput en het opgeschreven in het Grieks. De leerlingen waren de eerste dragers van het getuigenis. Er zijn vier evangeliën van in de bijbel, en de grotere en kleinere brieven in het Nieuwe Testament en nog een aantal apocrief. En dan zijn de Oudtestamentische boeken met veel wat op de Messias vooruitwijst.

Ons antwoord is dat wij leven ‘met zonder Jezus’. Niet Jezus in levende lijve, maar wel het evangelie. Hoe de dag ook is ‘ik wandel in het licht met Jezus.’

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. -- Johannes 5:24