De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus, geen normale kerkdienst in de Brugkerk.
In de Reestkerk is een onlineviering met een beperkt aantal mensen, die na zich aan te melden deze dienst te volgens de voorschriften bij kunnen wonen. 

De diensten in de Reestkerk beginnen om 9.30 uur.

Coronamaatregelen

In verband met alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus, is besloten tot en met 8 november 2020 in de Reestkerk te blijven kerken. Gemeenteleden die de online dienst willen bijwonen, moeten zich opgeven bij ds. Veldman, tel: 0523 – 723188 of 06 – 38474564.

Per dienst mogen er 30 mensen aanwezig zijn.

We hopen dat de fa Schaapsound de aanpassingen voor 15 november klaar heeft, zodat we dan vanuit de Brugkerk online diensten kunnen volgen met beeld en geluid.

De diensten blijven ook online vanaf 9.30 uur of met kerktelefoon te volgen.

De diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman, door mevrouw J.J. van Beveren of door een gastpredikant (zie de Leef Mee en het preekrooster).

U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken voor het echte begin van de Kerkdienst.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten als vanouds niet toestaan, zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden met een beperkt aantal mensen. De opname hiervoor is om 9.30 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 09.30 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen vindt u onder "kerkdiensten".

Er zijn soms gastbeurten van predikanten van buiten. 

Meditatie : Zie hieronder :

We zijn begonnen met het nieuwe kerkelijke seizoen. En het jaarthema is Het goede leven. Ik vind het hiervoor ontworpen symbool mooi. Ik zie er een duif in, maar ook handen die ontvangen, maken en geven, en ook een kaars. In de kerk zeggen we dat we leven in Gods licht.

Bij het goede leven horen relaties, familie en vrienden, het dorp waarin we wonen, en met mensen verder weg.

Het christelijke perspectief voegt iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort. De bijbel staat vol verhalen over hoe God mensen tegemoet komt en dat kan via een engel zijn of in gewone mensen. In ontmoetingen gebeurt bijna altijd wel wat. Soms wordt het onmogelijke ineens mogelijk.

Het goede leven is het alledaagse leven. Denk maar eens aan een glas fris water op een warme zomerdag, daar zit heel veel kennis achter. De kraan, waaruit het water is getapt, de leidingen onder de grond maar ook waterwingebieden en waterzuivering. We moeten zuinig zijn met water omdat de klimaatverandering noopt tot verandering.

Denk ook maar eens aan eten en Heel Holland Bakt en het samen aan tafel. Hier zit veel praktische kennis achter van recepten en creativiteit. Het wordt in de bijbel hoog gewaardeerd samen te genieten van maaltijden, je mag ook genieten van de beste wijn (bruiloft in Kana).

Jezus zelf bracht het goede leven in de praktijk en hielp mensen overeind om ook weer goed te leven. Het gaat dan niet om moeilijke geloofspraktijk, maar om alledaags leven. Gelukkig is de laatste jaren ook in de theologie weer meer zicht op het alledaagse leven met z’n praktische inzicht, kennis en wijsheid. Lange tijd heeft de theologie dit gemarginaliseerd, omdat geloven steeds werd vergeestelijkt en Bijbelteksten als symbolische verwijzing gezien. Het alledaagse leven stond maar in de schaduw van het hemelse hiernamaals. Maar God geeft leven, ons alledaagse leven.

In het alledaagse leven zit ook echte en ware kennis, wijsheid en inzicht. De Bijbelboeken Spreuken en Prediker zitten vol met wijsheid en levenskunst.

Geloven is niet allereerst instemmen met een bepaalde geloofsinhoud of geloofsuitspraak. Geloven is ook ‘geleefd geloof’ bijv. in tuinieren, in de landbouw of handeldrijven enz. Het kan je houding zijn in zorg voor elkaar of de inspiratie om mooie dingen te maken. Geloven is net zo goed praktisch en concreet.

Oudtestamentica Renita Weems schreef ergens: “Als God zich aan mij openbaart, dan is het tussen de potten en de pannen, of als ik de kinderen naar school breng.”

                                                                                                                        

Het goede leven is het jaarthema. Ik denk dat we heel veel te bepraten hebben met elkaar en te horen, zingen en bidden. Dat ons leven in Gods Licht mag zijn.

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. -- Jakobus 4:10