De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus, geen kerkdienst in de Brugkerk.
In de Reestkerk is een onlineviering met een beperkt aantal mensen, die na zich aan te melden deze dienst te volgens de voorschriften bij kunnen wonen. Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen in de vakantietijd van Ds. R.H. Veldman kan zich aanmelden bij mw. Joke van Beveren, pastoraal werker, tel. 06 29 10 57 54 / 0592 788 603. Het kan ook via de app.

Deze diensten worden wel voortijdig voorbereid en uitgezonden vanaf 10.00 uur

Deze diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman of door mevrouw J.J. van Beveren. In vakantietijd ook door Ds. G. Holverda.

U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken, later pas beeld en geluid verneemt, of dat u met de cursor aan het eind van de dienst staat, u deze terug naar voren moet schuiven naar het begin.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten als vanouds niet toestaan, zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden met een beperkt aantal mensen, maar sinds 1 juli al wel wat meer.. De opname hiervoor is om 9.00 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 10.00 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen vindt u onder "kerkdiensten". Er zijn geen gastbeurten van predikanten van buiten. Zo gaat dat in alle kerken. Op deze manier kiezen we voor het ‘eigen geluid’.

Meditatie :

De digitale kerk op vakantie

De Kerk heeft een sprong gemaakt in de moderne wereld in de maanden van maatregelen vanwege het coronavirus. Alle jonge mensen en ook oudere generaties hebben de digitale snelweg allang gevonden. Het leek dat de Kerk daarbij wat achterliep. De traditionele vormen van communicatie bleven lange tijd de belangrijkste media zoals het kerkblad, de gewone kerkdiensten, enzovoort. Maar eigenlijk was dat schijn. Vreemd is het wel dat je de indruk kunt hebben dat de kerk altijd wat oudere vormen van communicatie aanhoudt. De papieren bijbel is een blijver terwijl de jonge mensen nauwelijks meer een boek in de hand nemen. Het Nieuwe Liedboek is niet meer algemeen verspreid omdat de beamer z’n intrede deed. Is de kerk behoudend? Dat zou je zomaar kunnen denken. Of kunnen we omdat de veranderingen zo snel gaan, het niet goed bijbenen? De Kerk is helemaal niet behoudend. Al vanaf het begin van haar bestaan zijn de nieuwste en makkelijkste schrijfmethoden gebruikt om het evangelie te verspreiden. De oudste kerk, de Syrische kerkvaders hebben gebruik gemaakt van kleitabletten, op scherven, op papyrus of leer van dierenhuiden of ander schrijfmateriaal. Het lag er maar aan wat in de tijd het meest voor handen was. Ik denk aan de rondzendbrieven in de bijbel zoals het boek Openbaring er een was. Het was geschreven aan de zeven gemeenten van in Asia (Klein Azië, nu Turkije geheten). Er staat in de aanhef, “Gelukkig is wie dit voorleest.” Het werd dus voorgelezen in elke gemeente want er was nog veel analfabetisme. Christenen waren in alle lagen van de bevolking, van arm tot rijk, slaaf tot heer. Als de tekst uit was ging het naar de volgende gemeente. Het is altijd de vraag geweest: Hoe bereik je de mensen met het evangelie? En hoe wisselde je nieuwe inzichten en kennis uit? Elk middel dat voor handen was kon daarvoor gebruikt worden. De monniken in kloosters kopieerden de brieven, teksten, boeken om meer mensen te bereiken. Ze gebruikten de nieuwste technieken en maakten het nog aantrekkelijk ook met de prachtigste kunstuitingen. De boekdrukkunst werd omarmd en Maarten Luther zag erop toe dat de modernste technieken ook als promotie werden toegepast. Zonder de boekdrukkunst zou de Reformatie van Luther nooit zo wijd verspreid zijn geweest. Niks geen soberheid en traditionalisme. De vernieuwingsbewegingen in de Kerk zijn altijd sterk geweest. Nu hebben we de digitale snelweg. De traditionelere vormen zijn door het coronavirus afgeremd, maar de digitale mogelijkheden zijn enorm. De onlinevieringen krijgen meer belangstelling dan de gewone diensten daarvoor. Welke argumenten je daarvoor kunt bedenken, daar zullen wetenschappers zich nog wel over buigen. Maar je kunt te kust en te keur je eigen weg vinden. Je kunt je plaatselijk oriënteren, maar ook in heel Nederland dwars door alle kerken heen luisteren en kijken, van Nederland zingt tot BEAM-diensten voor jongeren.

En de vakantie? Ga je op weg? Geen probleem. Iedereen kan op de plaatselijke gemeente betrokken blijven via de website en de onlinevieringen. Je kunt ook andere geliefde voorgangers beluisteren. De liturgie is niet in een vast stramien en de muziek is gevarieerder dan ooit.

Ik wens iedereen een inspirerende tijd toe, waar je ook heengaat. De kerk gaat met je mee. Buiten kun je gemakkelijk meeluisteren en kijken. En je kunt ook zelf je inbreng geven als je wil. De Geest wijst nieuwe wegen in de tijd.

Ds. Veldman.

Bijbeltekst van de dag

  • Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. -- 1 Korintiers 15:57