Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Reestkerk  vanaf 4 september tot en met 31 dedember.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  09.30 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Joke van Beveren voor 80+


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie : 

Psalm 151

Je leest het goed. Er is ook een psalm 151. Die vraag kwam op tijdens het eten bij “De dekselse pannetjes” in Terwolde. Er werden aan tafel nog meer verhalen verteld, over een dominee en zijn gemeente, over een meisje dat jarig was en in de regen ging staan en riep “confetti!!!, de hemel viert ook mee!” Aan tafel tijdens het ouderenreisje werd veel verteld.

Maar dan nu over psalm 151. Onze Nederlandse Bijbelvertalingen volgen de tekst en nummering van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. In de Septuaginta, de Griekse en de oudste vertaling van het Oude Testament, (2e eeuw voor Christus), staat echter een extra psalm. Tot de vondst van de Dode Zeerollen in 1948 wist men niet dat er ook een Hebreeuwse versie van Psalm 151 bestond. In één van de grotten (grot elf) is echter een boekrol gevonden met een goed overgeleverde Hebreeuwse versie van Psalm 151. De tekst lijkt op die van de Septuaginta, maar het lijkt erop dat de Hebreeuwse versie beter is overgeleverd.

Het is niet duidelijk uit welke tijd de psalm precies stamt. Het opschrift boven de psalm noemt David als auteur, maar mogelijk is het veel later ontstaan. Maar niet later dan de datering van de Septuaginta. In de Oosters-orthodoxe kerk en de Koptische Kerk wordt de psalm aanvaard als deel van de Canon van de Bijbel.

De Nederlandse vertaling van Psalm 151 uit Qumran luidt als volgt:

Een loflied van David, de zoon van Isaï.

Ik was de kleinste onder mijn broers,

de jongste van mijn vaders zonen.

Hij maakte mij herder van zijn schapen

en heerser over zijn geiten

Mijn handen sneden een fluit,

mijn vingers maakten een lier,

en ik prees de HEER.

 

                       Ik dacht bij mezelf:

                       De bergen kunnen niet over hem spreken,

                        en de heuvels niet van hem getuigen;

                        de bomen vertellen niet over zijn woorden,

                        de schapen niet over zijn daden.

Wie zal dan getuigen, wie zal dan vertellen,

wie zal de daden van de Heer bekendmaken?

                               God zag alles,

                               hij hoorde alles, en hij luisterde.

                               Hij stuurde zijn profeet Samuel

                               om mij te zalven en groot aanzien te geven.

Eerst verschenen mijn broers voor hem,

in al hun schoonheid en kracht.

Hoewel ze rijzig van gestalte waren,

en prachtig haar hadden,

koos God, de HEER, hen niet uit.

 

                   Hij liet mij weghalen bij de schapen,

                   en zalfde mij met heilige olie.

                   Hij maakte mij leider van zijn volk,

                  en heerser over de kinderen van zijn verbond.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. -- 1 Johannes 5:3-4