Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen

Momenteel zijn de diensten in de Reestkerk online, maar ook fysiek: Er mogen maximaal 60 kerkgangers de dienst bijwonen, maar hierbij een extra bericht van 10 juni 2021 :

Aanmelding voor de kerkdiensten

Volgende week en de weken erna is het niet meer nodig om je vooraf aan te melden. Het aantal kerkgangers is vooralsnog maximaal 60. Met de verwachte versoepelingen kan dat misschien nog hoger worden. Dat betekent wel dat er een risico is dat iemand bij de kerk  ‘boventallig’ is. We willen het toch proberen. Als het blijkt dat de grens van 60 max te bewaken beter wel met vooraanmelding moet, dan kunnen we daar actie op ondernemen. Houdt dus vooral de informatie in de Leef Mee in de gaten.

De regels (1½ m, mondkapje bij binnenkomst, zachtjes zingen) blijven van kracht. Van harte welkom.
Voor een uitgebreide motivatie van dit besluit verwijzen we u graag naar het bericht van de kerkenraad
De zondagse diensten zijn online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst (zondag 6 juni nemen 3 kinderen afscheid, beleef deze dienst mee, fysiek of online).

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie :

Mens, waar ben je?

Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem kwam de kleine gemeente uit de binnenkamer. Enthousiast, in de Geestkracht van God, de straat op, op naar de tempel, thuis en ook op het werk. Ze gingen naar buiten en luchten hun harten die brandend waren door de Heilige Geest. Vol vertrouwen en geloof. Ze leefden met de woorden en gaven er op vele manieren handen en voeten aan hun geloof. Tim Keller zei dat het niet van kerkleiders kan afhangen maar gewone gemeenteleden stralen uit, laten horen, laten zien in hun relaties en netwerken.

God had eens tegen Adam gezegd: Mens waar ben je? Hij was verscholen onder een boom, buiten het zicht en verstopt. Als jij nu, vandaag die vraag zou krijgen? Mens waar ben je? Wat zou jij dan zeggen? Waar ben jij mee bezig? Waar maak jij je druk over? Of ben je juist teruggetrokken, te zwak en bang, te moe, niet wetend hoe je verder moet?

 

Mens, waar ben je?

Als je me vraagt waar ik ben

Dan ben ik te vaak niet op de plek

waar ik denk te moeten zijn…

loop ik gehaast terug in de tijd

terwijl mijn hoofd blijft hangen

in zorgen van morgen

of ronddobbert op sussende golven

van doelloos vermaak

die zomaar omslaan in stormen,

aangejaagd door het tekort

dat ik nalaat

 

En daar tussen nergens en overal

ben ik mens

(Marjon Visser op website: Lazarus.nl)

Ben ik daar waar ik wezen moet? Ik niet altijd, moet ik bekennen. Maar ik bid

Gods Geest om richting en wijsheid om toch telkens weer op zoek te gaan naar mijn broers en zussen, binnen en buiten de kerk. En ik bid dat ik me laat vinden door mijn broers en zussen, binnen en buiten de kerk. Want iedereen die zoekt, heeft het ook nodig om af en toe gevonden te worden.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. -- Jakobus 1:16-18