Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen

Vanaf zondag 20 december zijn de diensten in de Brugkerk uitsluitend online; dat wil zeggen zonder kerkgangers. Voor een uitgebreide motivatie van dit besluit verwijzen we u graag naar het bericht van de kerkenraad. De zondagse diensten zijn online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Was Jezus een influencer?

Op sociale media zijn ze niet meer weg te denken: influencers. Ze bestaan in allerlei soorten. Van mensen die specifieke kennis hebben over een onderwerp, zoals hardlopen, make-up of muziek, tot internationaal bekende popsterren. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze hebben invloed. Met tienduizenden volgelingen, die via Instagram, TikTok of YouTube vaak dagelijks van hen horen en zien, hebben ze een grote impact op hun gedrag. Als dat zo is: was Jezus dan ook een influencer?

Jezus had veel mensen die hem volgden en door zijn begeesterde manier van spreken en doen kreeg hij veel volgers. Als Jezus ging delen, in woorden of vijf broden en twee visjes bijvoorbeeld, dan wilden mensen erbij zijn. Wat Jezus betreft hadden zijn volgers zeker last van FOMO: Fear Of Missing Out. Ze wilden niets van hem missen: zelfs als hij even rustig alleen wilde zijn, dan bleven ze hem volgen. Dus in het kort het antwoord: Ja, Jezus was – voor zijn tijd, een influencer.

Jezus had en heeft invloed op het gedrag van zijn volgers. In de kerk, maar ook daarbuiten zijn mensen nieuwsgierig, elke dag of met enige regelmaat. En nu we toeleven naar zijn dieptepunt aan het kruis en zijn hoogtepunt van de opstanding, zitten miljoenen mensen gekluisterd aan de tv voor bijvoorbeeld The Passion of onlinevieringen in de Stille week en Paaszondag.

Jezus volgde Gods weg en wil tot het uiterste. Hij had er zijn leven voor over, “En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.” (Filippenzen 2: 8-9).

Voor veel volgers ging het toch echt te ver. Zij haakten af. Velen scandeerden zelfs “Weg met hem, kruisig hem.”

Afwijzing en spot werden zijn deel. Een klein groepje bleef over, zijn leerlingen, en zelfs daar haakte iemand, Judas, volledig af en was helemaal klaar met Jezus.

Drie dagen na zijn dood aan het kruis, kwam een “Wake-up call”. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja. En Jezus zocht zijn trouwste leerlingen weer op en verscheen aan steeds meer. En zo waren veel volgers er weer. Jezus werd weer de influencer van een kerk. En zijn invloed reikt tot in het diepste lijden en dood. Zij leefden met elkaar en deelden wat zij hadden met elkaar en met de armen. Ook baden ze elke dag en leefden in eenvoud en vol vreugde. ‘De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilde worden’ vertelt het boek Handelingen. En die kerk is uitgegroeid tot de wereldkerk zoals die nu is.

En Jezus invloed reikt tot ver over de kerkgrenzen heen. Uiteindelijk is het God zelf die hem de naam geschonken heeft die elke naam te boven gaat. Wat een influencer! Ben je ook zijn volger? Heeft hij ook invloed op jou?

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie[…]