Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Reestkerk  vanaf 4 september tot en met 31 dedember.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  10.00 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie : 

Waar is dan je God?

Niet zomaar een vraag, eerder een indringende kreet. De vraag klinkt in psalm 42. Het lied begint met een smachtend zielsverlangen en dan klinkt die spottende vraag: “Waar is dan je God? Vandaag komt die vraag misschien op door een onverschillige cultuur en misschien ook weleens in jezelf in je onrustig of wankelend hart. Kun je altijd aan die vraag ontkomen? Waar ben jij dorstig naar?

Wie studeert is dorstig naar kennis.

Een student doolt rond op zoek naar kennis om zijn dorst te lessen.

Een geïnteresseerd gemeentelid in theologie denkt na over geloof en stelt zich ook de vraag: “Waar is dan je God?” En wat is jouw antwoord? Een kwetsbare geloofsvraag.

Hoe raken mensen in gesprek over de kwetsbare godsvraag? Lourens Minnema heeft een dissertatie geschreven en schrijft daarin: “De enige plek waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten is een open ruimte, waar men elkaar ontoereikend, eindigheid en kwetsbaarheid herkent in een taal die uit handen geeft”. Een taal die uit handen geeft….

Het is kwetsbare onderlinge communicatie. Mensen kunnen iets van zichzelf, woorden en gedachten aan elkaar uitleveren, in de verwachting dat men respect voor elkaar heeft. Je geeft jouw taal uit handen, en de ander kan ermee doen wat hem/haar goeddunkt. Maar er is voor de gemeente van Christus ook nog iets anders, namelijk dat in die ruimte ook het Wóórd klinkt, het Woord van God. God komt ter sprake.

Wanneer wij Kerstfeest vieren, krijgen deze woorden “Waar is dan je God?” een geweldig gewicht. Temidden van de donkere nacht is er die eeuwenoude echo van geloof. In een verloren wereld in schuld, in geweld met honger en dorst, met grote zorgen ook bij ons, daar klinkt die vraag. En het antwoord vanuit de hoge klinkt “Dáár is onze God., dat wonderlijke Kind in de voederbak (kribbe). Het intense verlangen van Psalm 42, die smachtend verlangende ziel, vindt de verlossing in Jezus, Immanuël - God met ons.

Op een twaalfde eeuws mozaïek in Rome staat een kruis centraal, met Christus. Aan de voet van dat kruis bloeien de bomen, als een paradijs – omdat uit dat kruis de rivieren van het water des levens ontspringen. En dáár, aan de voet van het kruis op dat prachtige mozaïek buigt zich aan weerszijden een hinde om te drinken. De ziel sterft niet van dorst. Zij heeft water gevonden.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33