Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen

Vanaf zondag 20 december zijn de diensten in de Brugkerk uitsluitend online; dat wil zeggen zonder kerkgangers. Voor een uitgebreide motivatie van dit besluit verwijzen we u graag naar het bericht van de kerkenraad. De zondagse diensten zijn online vanaf 10.00 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Nieuwjaar – als een nieuwe jas

 

Het naderen van oudjaarsdag heeft iets van nog eens kijken hoe het oude jaar is geweest.

Jaaroverzichten, terugblikken, oudejaarsconference misschien of een oudjaarsdienst.

Alsof we voor het laatst de oude jas  inspecteren. Wat zit er in de zakken?

Zijn er slijtageplekken die je graag kwijt wil?

Waar zou je om kunnen lachen, waar heb je spijt van, wat wil je graag meenemen?

En dan komt het nieuwe jaar.

Voordat we een nieuwe jas aandoen zullen we de oude wel eerst los moeten laten.

Daar gaat een chassidische parabel over.

Een oude boer, Avremi, gaat naar de stad om een nieuwe jas te kopen. Maar het is koud en hij trekt drie oude hemden, een wollen vest met gaten en tenslotte zijn oude bontjas aan. Hij hoopt een mooie winterjas te vinden. In de etalages kijkt hij z’n ogen uit en stapt een winkel binnen. Daar ziet hij een jas die hij mooi vindt. De kleermaker schat de maten van Avremi en pakt de passende jas en dan stapt de klant een pashokje binnen. Het duurt maar en het duurt lang. De boer komt er maar niet uit. Wel klinkt er gekreun en een kreet of scheldwoord vanachter het gordijn.

De kleermaker vraagt: “Meneer, u komt er misschien niet helemaal uit? Kan ik iets doen? Avremi komt uit het hokje gestrompeld met al z’n oude

kleren aan en zijn nieuwe jas, met één arm in de mouw ervan. “Deze jas past mij helemaal niet. Je houdt me voor de gek!”

De kleermaker zegt: “Maar deze jas past u wel. Alleen dan moet je wel eerst je oude jas uitdoen, anders zal die nieuwe jas u nooit gaan passen.”

Een nieuw jaar voelt een beetje als een nieuw begin. Het roept iets op van nieuwe kansen en mogelijkheden, smetteloos en niet versleten. Geloof je in een nieuw begin? Het is fijn om weer eens met een schone lei te mogen beginnen. Niet in een keurslijf maar in een mooi zittende nieuwe jas. God accepteert onze zwakheden en tekorten, want daar zijn wij mens voor. De meeste mensen deugen misschien, maar daar is nog niet alles mee gezegd. Hij nodigt ons uit een nieuwe jas aan te trekken. De jas van vrede en gerechtigheid, de jas van liefde en vriendschap, van goedheid en aandacht voor anderen, de jas van vergeving en verzoening. Een jas die ons zo mooi past en het leven mooi maakt. Tot een goed leven.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15