Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Brugkerk tot en met augustus 2022

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  09.30 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Joke van Beveren voor 80+


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie : 

Pelgrimeren

Wie reist treedt buiten zijn eigen wereld. We groeien door te reizen. We leren te zien dat er meer is in de wereld dan alleen het leven dat wij zelf leiden. We ontdekken andere landschappen, andere gewoontes van mensen, andere kleuren en geuren, kortom, we vergroten onze eigen wereld, verrijken onze geest, door te reizen. Maar reizen hoeft niet (ver) weg gaan te zijn. Je kunt ook reizen in jezelf; in gedachten en dromen kun je jezelf buiten je bestaande wereld plaatsen. Of door boeken te lezen kom je terecht in de wereld die de schrijver voor je heeft gecreëerd.

Ook in muziek kun je de meest prachtige reizen ondernemen zonder uit je stoel te komen. Alhoewel de pelgrimsreis zelf, het onderweg zijn, naar ik meen het belangrijkste is, is er ook een eind aan verbonden. Onderweg heb je ervaringen opgedaan, maar ook om alleen met het meest noodzakelijke in je rugzak te reizen. Wat hebben we er nog in zitten en wat zouden we alsnog daaruit willen halen omdat we dat eigenlijk toch als ballast ervaren. En waar geloven wij in? Ook dat proces is een weerkerend fenomeen.

Zoals zoveel zaken in ons leven. De laatste weken schiet mij regelmatig het liedje van de zeventiger jaren door mijn hoofd. “It's Summer time Summer time cum cum Summer time”. Een liedje over het einde van het schooljaar, zoals zoveel middelbare scholieren afgelopen weken te horen hebben gekregen dat zij hun examens hebben gehaald. We gaan elke dag zwemmen. Geen tijd om te werken alleen tijd om te spelen Als je ouders klagen, zeg dan gewoon: Het is zomer. Kom op, weg van wat was en geniet wat ons zolang ontzegd is. Dat bespeur ik alom in deze tijd.

Na ruim twee jaar zijn de teugels losgelaten. Geen avondklok meer en geen verbod meer op grote samenkomsten. Van kerkdiensten, horeca, musea en culturele bijeenkomsten – en vul verder maar in – tot enorme festivals en vakanties. Al of niet in het buitenland. Maar ook hier kun je je afvragen of wat ooit was op dezelfde wijze moet terugkomen of dat het misschien toch ballast was. Misschien is de zomertijd wel een mooie periode om voor jezelf een afweging te maken van wat werkelijk belangrijk is. Om zaken los te laten waarvan we inzien dat deze voor jezelf niet zo belangrijk meer zijn dan wat we dachten. Corona heeft ons doen beseffen dat alles wat zomaar gewoon was, niet meer gewoon is. Wat we wel hebben, waarderen we veel meer. Het wordt niet meer gewoon als vroeger omdat Corona niet helemaal zal verdwijnen, maar ook omdat we met een heel ander oog om ons heen kijken en zaken op een andere manier waarderen.

Ik wens ons allen een goede zomer toe.                                                                                                                                                                                                                                           

Joke van Beveren

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij. -- 2 Samuel 22:32-33