Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen Kerkdiensten

Hoe zullen de kerkdiensten bezocht worden, als alles weer “normaal” is? Deze vraag wordt binnen de kerkenraad nog weleens gesteld. Langzaam gaan we richting normaal.

De wekelijkse kerkdiensten zijn vanaf zondag 5 september weer in de Brugkerk aan de Zwolseweg, fysiek en/of online te volgen.

De mondkapjes hoeven sinds kort niet meer op.

De 1½ meter blijft nog wel van toepassing.

Ook moet je jouw naam bij binnenkomst noteren.

Dat betekent dat er ruim 60 personen de dienst kunnen bijwonen.

Besloten is, dat zingen weer mogelijk is. Zondag werkt de cantorij ook mee.

Ondanks de nog geldende beperkingen goede diensten toegewenst.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie :

Van U is de toekomst

De kerk heeft toekomst. Wij leven van de hoop. Met de coronacrisis hebben we wel de heftigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het doet ons veel en we weten nog steeds niet goed wat de (nabije) toekomst ons brengen moge. Maar dan volgt in dit bekende lied meteen: “Mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.”

We zijn een lange tijd min of meer stilgezet bij de belangrijkste waarden in ons leven zijn. En we weten niet hoe dit doorwerkt na de coronacrisis. Er is nog meer onzekerheid door grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en vergrijzing. Ook wordt steeds meer de aandacht gericht op racisme en seksisme, of in het algemeen ongelijke behandeling van mensen.

Tegelijkertijd heeft de kerk te maken met onzekerheid over ‘waar blijven we als kerk?’ De coronacrisis heeft ook hier invloed op. Zullen mensen achter de laptops toch weer naar de kerk komen? Of zijn er ondertussen andere bronnen en plekken ontdekt? Want velen zoeken naar duiding en betekenis van de dingen die ons overkomen. Zoeken naar zin gaat niet altijd via de kerk of in de Bijbel. Veel jongeren willen wel ergens bij horen, maar of dat de gemeente nog wel is…?

In het Onze Vader staat de regel: “Van U is het Koninkrijk”. Koninkrijk is het woord voor de toekomst van God. Het hangt uiteindelijk niet van ons af. Natuurlijk zijn wij hier op aarde om te werken, te genieten, er voor elkaar te zijn met geloof, hoop en liefde. Maar tegelijk spreekt God ook: “Mijn genade is jou genoeg. Ontvang dat maar en leef met de toekomst vol hoop.

Over het Koninkrijk is een vergelijking in de bijbel met een boom waar de vogels van de hemel, vogels van alle pluimage in kunnen wonen. Waar beschutting is, waar gezongen kan worden, waar nesten in gebouwd worden. Wij mogen er samen wonen en werken en schuilen, mensen op de aarde.

Het is een prachtig beeld. Van U is de toekomst:

Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen –

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

(Lied 91a: 1)

                                Ds. Remko Veldman

 

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. -- Psalmen 121:1-2