Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 09.30 uur.

De diensten zijn tot en met 31 augustus 2024 in de Brugkerk.

De diensten zijn vanaf september tot en met december  2024 in de Reestkerk.

 

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Goudlijm

Het christelijk geloof cirkelt om het geheim van Jezus’ leven: zijn lijden en sterven én zijn opstanding. Het lijden heeft een cruciale plek, het wordt niet uit de weg gegaan, het wordt niet verzwegen. Jezus is geen perfecte held, geen superman die rakelings over ons heen vliegt. Hij onderging het leven op aarde ten volle, zoals ook wij dat kennen.

Als Jezus aan het kruis hangt, citeert Hij woorden uit Psalm 31. Daarin noemt de dichter zichzelf ‘gebroken aardewerk’. Blijkbaar herkende Jezus zich in deze woorden. Zijn lichaam en zijn ziel werden bekrast. Hij werd een beker met een barst. En na zijn opstanding verschijnt Hij met littekens, de gevolgen van de pijn nog zichtbaar. Maar tegelijkertijd ook anders, verheerlijkt, opgestaan, de dood en het lijden overwonnen. Als teken van God dat lijden, dood, verdriet en het kwaad het niet zullen winnen van de liefde, hoop en de heelheid.

Met dit in gedachten heeft Paulus geschreven over een schat in aarden vat

(2 Korinthiërs 4: 7-10). Wij mensen dragen breuken in ons leven. Gebroken zijn hoort bij het leven. Dat kan ernstig zijn, onherstelbaar. Het kan ook tijdelijk zijn, zoals een gebroken been of arm of een hersenschudding. Je bent beperkt in je kunnen.

Het beeld van gebroken aardewerk wordt door de Japanse kunstvorm ‘Kintsugi’ tot waardevolle kunst gemaakt. Gebroken aardewerk wordt niet afgedankt en weggegooid, maar gelijmd met gouden lijm. Waardoor het nog waardevoller wordt dan voor de breuk.

Ik herinner me een artikel dat als titel had ‘Jong en uitgeblust’. Het ging over het schokkende feit dat jongeren en studenten in toenemende mate met het verschijnsel van burn-out te maken krijgen. Ze lopen tegen hun grenzen op en moeten een pas op de plaats maken. Ongetwijfeld zijn daar oorzaken voor te noemen.

We leven nu eenmaal in een prestatiemaatschappij. Ouders verwachten veel van hun kinderen. Scholen stellen hoge eisen en testen veel en vaak.

En als de schoolbel geklonken heeft, is het nog niet afgelopen. Dan is er de voetbaltraining, de saxofoonles of een cursus Chinees. En als je thuis bent, dan is daar de verleiding van Netflix, gamen tot soms diep in de nacht, of zijn er de sociale media die ook je aandacht vragen. Er is zoveel te doen en bij te houden. Een avondje op pad met je vrienden. Een paar uur per week een bijbaantje. Kortom: het leven is snel, intensief en kent weinig momenten van rust. En dan trek je het niet meer.

Je hoort het de apostel Paulus met klem zeggen: het is niet erg om kwetsbaar te zijn, of gebroken. Waarom niet? Omdat er dan in ons leven meer ruimte is voor de kracht van God! Leonard Cohen zei het zo: “There’s a crack in everything, That’s where the Light gets in”.

In de liturgie komt dit tot uiting door het Kyrie en Gloria. De nood van de wereld, wordt bij God gebracht, zijn ontferming wordt gevraagd. En meteen daarna, zonder adempauze, zingen we God de lof toe. Omdat we erop vertrouwen dat Hij ons hoort en ziet. Het is uiting van een diep vertrouwen dat God onze heelheid op het oog heeft, midden in de wereld van onrust, pijn en gebrokenheid.

Er is goudlijm die het gebrokene toch bijeen houdt en mooier kan maken. Zie jij goudlijm in je eigen gebroken leven?

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5