Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 09.30 uur.

De diensten zijn tot en met 31 augustus 2024 in de Brugkerk.

De diensten zijn vanaf september tot en met december  2024 in de Reestkerk.

 

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Ruimte voor de Geest

De bijbel spreekt van Schepper-Geest. Zo zegt Genesis 1: 2, “De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.” Hier was de Heilige Geest al in beginsel aan het werk. Door Woord en Geest is de schepping gemaakt. De aarde wordt bedreigd en lijkt tot chaos te worden, omdat mensen daar nu eenmaal toe in staat zijn. Dan ligt ons vertrouwen in God Woord en Geest omdat altijd herschepping mogelijk is. Laten we maar eerlijk zijn: “De wereld staat in brand”. Er is gebrokenheid, er is oorlog, er is klimaatcrisis wereldwijd, vluchtelingen zoeken een goed heenkomen en worden zelfs gebruikt om landen te destabiliseren. Maar ondanks de meerdere crises waar wij in leven, blijft dit een beginsel: Gods geest zweeft over ons bestaan, ook over de grootst mogelijke chaos. Hierin is het geloof geworteld: “Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat niet los wat zijn hand eens begon.”

Het geloof in de Heilige Geest is niet eenvoudig. Je ziet haar niet, je hoort haar niet. Tenminste niet zoals de bijbel vertelt in Handelingen 2, als een windvlaag en vuur op de hoofden van mensen en de wonderlijke dingen die nog meer gebeurden. Je kunt haar wel leren zien, of in ieder geval waar ze aan het werk is. Mensen komen in beweging, mensen die het goede zoeken. De Geest van Jezus zoekt ruimte waar mensen ruimte maken. Waar ze hun hart, hun leven open maken voor Gods geest.

In onze gemeente is een groep gestart met een ‘cursus, Ruimte voor de Geest’. We nodigden eerst Jelle de Kok uit, de schrijver van het gelijknamige boekje, om te vertellen. Daarna gingen we zelf verder in een aantal enthousiaste avonden. De bijbel roept op om te bidden om de Heilige Geest, bidden en zingen. Dat is ook wat de leerlingen deden tussen Hemelvaart en die eerste Pinksterdag. En de Geest werd uitgestort over de aanwezige gelovigen in de bovenzaal in Jeruzalem, 120 mensen.

Verlangen naar Gods geest in je leven en in de gemeente wordt aangewakkerd. De Geest is een geschenk, waar we ruimte voor kunnen maken door ons hart en ons leven open te stellen, zoals in Psalm 51: 12 staat “Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.” En we leerden hoe we ruimte voor de Geest kunnen maken.

Het ruimte maken voor de Geest is niet zomaar een persoonlijk verlangen. Je stelt ook je leven beschikbaar, in dienst van God. Het is een verlangen van mensen en van een gemeente naar de Geest om te groeien en te bloeien om van betekenis te zijn. De apostel Paulus heeft het over de gaven van de Geest en de vruchten van de Geest, die ten dienste komen voor de Kerk.

God wil toch dat de gemeente in onze dorpen van betekenis is? Niet alleen voor zichzelf, en voor de gemeente onderling. De kerk is er voor het dorp, voor de regio waar wij in leven. De Kerk kan als lichaam van Christus ten dienste staan van God in deze wereld. Zijn er genoeg ‘oliemensen’, mensen die zich beschikbaar stellen in dienst van God in onze gemeente?

God heeft iets voor met de Protestantse gemeente Oud Avereest – Balkbrug. En dan ook samen met de Nederlandse Gereformeerde Kerk alhier en de Evangelische gemeente. Gods Woord moet verkondigd worden, en er moeten toch sporen van God zijn in woorden en daden. Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest op mensen die ruimte in hun leven maken voor de Geest en zich in dienst stellen voor God en mensen en heel de schepping.

                                              

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. -- Matteus 5:4-5