Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 09.30 uur.

De diensten zijn tot en met 31 augustus 2024 in de Brugkerk.

De diensten zijn vanaf september tot en met december  2024 in de Reestkerk.

 

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Wat fijn dat er een kerk is!

De kerk is een vertrouwde plek. Het is er altijd. Of je er nu zelf heen gaat of niet, je weet dat zondagmorgen kerkdiensten zijn. Het woord wordt verkondigd, de gemeente bidt, niet alleen voor het dorp, de mensen en wat hier gebeurt, ook voor de wereld. Dat God naar ons omziet. De kerk is er altijd. Eigenlijk hoef je niet eens zo superlang door te vragen dat ook jongeren die kant van de kerk wel zien. Als je de kerkdienst mist, om wat voor reden dan ook, dan mis je dat vertrouwde van die plek ook.

Is de kerk misschien ouderwets, of saai? Tuurlijk spreekt het niet altijd aan. Het zijn vast niet altijd de onderwerpen die jou aanspreken. Misschien heb je vaak het gevoel dat het niet over je eigen leven gaat. Maar misschien gaat het soms toch ook wel over jou. Dat wil je toch niet missen. Daar is je geloof te belangrijk voor.

De kerk is meer dan alleen de kerkdiensten. Ook daarbuiten zijn er plekken, andere kerken misschien, of gespreksgroepen van of voor jongeren. Waar kun jij je eigen vragen stellen, waar wordt jouw eigen mening gehoord, en je eigen zoektocht.

Wat fijn dat er een kerk is. Kerk en geloof hoort bij je identiteit. Je identiteit wordt medebepaald door het geloof in Jezus. Dat komt altijd terug in de kerkdiensten. Je mag er zijn en je bent geliefd. Jezus volgen maakt dat je anders leeft dan zonder Jezus.

De kerk is zo vertrouwd, misschien als een sleur, maar positief gezien wel herkenbaar. Is het ooit anders geweest? Niet dat ik het weet. Is het misschien gewoon zo dat we dat kunnen accepteren? Het kan misschien genoeg zijn om een zin of lied of zegen te horen of te krijgen. Elke dag eten, daar denk je ook niet altijd bij: Het moet altijd het lekkerste zijn! Een kerkdienst is misschien goed genoeg ook als het een zesje is. Je bent gewoon ingebed in de gemeente, en dat is als een familie waar je bij hoort.

En dan die preek. Het is zo moeilijk om over het geloof te spreken met elkaar, thuis tussen de generaties in een gezin. Je komt er niet altijd aan toe. De preek is een intentie, en laten we maar het oude beeld gebruiken: ‘een schot hagel’. Af en toe raakt het je ineens en onthoud je het je leven lang.

Zo kan ik me nog een preek herinneringen van toen ik 15 jaar was. Ik weet nog het kerkgebouw. Ineens werd ik zo aangesproken zoals ik nog niet eerder had gehoord. Het ging over een kleine tekst in Openbaring. “Zie, ik sta aan de deur en ik klop”. Jezus staat aan jouw deur en wil met jou leven, in jouw leven werken. Ik zag het helemaal voor me, een deur, de deur van mijn hart of van mijn leven. Het was mijn geloofskeuze-moment.

Als predikant is authentiek zijn mooi. Maar niet teveel IK alsjeblieft. Je deelt toch niet altijd alles, om het over de schutting te gooien naar de hoorders? Het is wel belangrijk dat de dominee eerlijk en oprecht is. Zie het ook van een andere kant: Heb jij als hoorder de moed om te luisteren? Je bent verantwoordelijk om te luisteren. Jezus deed deze oproep: “Wie oren heeft om te horen, die hore”. Neem jij deze verantwoordelijkheid? De dominee kan het niet alleen, het gaat ook om betrokkenheid van de hoorders, die open zijn over hun ervaringen en geloof. Mijn ervaring is dat ook jongeren wat te zeggen hebben. Het is gewoon gaaf als de kerkdienst dat ook in zich mag hebben, en dat het in de gemeente gehoord wordt.

Wat is het goede nieuws, ook voor jongeren? Ik denk, dat er echt goed nieuws is. Keuzevrijheid en zelfontplooiing is er genoeg. Maar moet jij het helemaal zelf doen? Dat is ook ploeteren. Het goede nieuws is dat je geliefd bent én gebroken. Je kan zonde hebben én er is overvloedige genade. Je hoort bij een beweging van Christenen, dus hoef je niet in je eentje te ploeteren maar met elkaar. God nodigt jou uit om mee te werken aan Zijn toekomst. Meebouwen aan het Koninkrijk van God.

Wat fijn dat er een kerk is!

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:11