Kerk-zijn in 2025

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug loopt af. Tijd voor bezinning op de toekomst van onze kerk. Dat vraagt om samen goed na te denken over hoe onze gemeente een aansprekende gemeente kan zijn en blijven. Hiervoor is een werkgroep gevormd die zich hierover gaat bezinnen. In dit bezinningsproces worden gemeenteleden uitdrukkelijk meegenomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Maartje Bruins, Loes Dunning, Jan Oosterkamp, Bé Poolman, Elise Reinink, Ilse v/d Veen en ds. Remko Veldman. De werkgroep wordt professioneel ondersteund door Tineke Klei Kerkenwerk. Bij de installatie van de werkgroep op woensdag 9 juni, las de voorzitter van de kerkenraad ter inspiratie het volgende gedicht:

Bijbeltekst van de dag

  • Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. -- Psalmen 121:1-2