Onlinevieringen nog zonder kerkgangers

Beste gemeenteleden,

Kerkdiensten vooralsnog nog steeds online

Een paar weken geleden, op 25 februari jl., liet de landelijke kerk weten dat zij de gemeentes iets meer ruimte wilden geven en gaven hen ter overweging om de erediensten weer open te stellen voor het toegestane aantal van 30 personen. Ds. René de Reuver, scriba van de PKN,  verzuchtte:  “Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof zingen?” Hij voegt eraan toe: “Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent”. De kerkenraad heeft deze verantwoordelijkheid vertaald door de erediensten tot nader order online te laten verlopen en de randen van de mogelijkheden niet op te zoeken. We voelen dezelfde onmacht die ds. De Reuver beschrijft, maar voelen ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van gemeenteleden, predikant en ambtsdragers. Zeker nu we aan het begin van de derde golf te lijken staan. Helaas zijn daarmee ook de diensten in de Stille Week en met Pasen online. Daarbij zal de gemeente op diverse creatieve manieren wel actief worden betrokken. Op de Leef Mee en elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen.

Namens de kerkenraad, Bé Poolman (scriba)   

                                              

Bijbeltekst van de dag

  • De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. -- 1 Johannes 3:8