Liturgie aangepaste dienst 29 maart, welke u kunt beluisteren.

Alternatieve viering 29 maart, Reestkerk, 10.00 uur (opgenomen om 9.00 uur)

Voorganger: ds. Remko Veldman

 

Organist: Arjen Hagels

Ouderl: Jolande Assink

Leef mee / Ben van Mourick / beamer / website

Welkom en mededelingen

Openingswoorden

Zingend gebed: Lied 1008, Rechter in het licht verheven,

Bijbellezing: Exodus 9: 13-29 (door Jacobien Engel)

Overdenking: “Een plaag?”

Lied 16b, Behoed mij, o God

Gebeden

Collecte

Lied 418: 1, 2, 4 God, schenk ons de kracht,

Zegen

Bijbeltekst van de dag

  • En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25