Liturgie aangepaste dienst 29 maart, welke u kunt beluisteren.

Alternatieve viering 29 maart, Reestkerk, 10.00 uur (opgenomen om 9.00 uur)

Voorganger: ds. Remko Veldman

 

Organist: Arjen Hagels

Ouderl: Jolande Assink

Leef mee / Ben van Mourick / beamer / website

Welkom en mededelingen

Openingswoorden

Zingend gebed: Lied 1008, Rechter in het licht verheven,

Bijbellezing: Exodus 9: 13-29 (door Jacobien Engel)

Overdenking: “Een plaag?”

Lied 16b, Behoed mij, o God

Gebeden

Collecte

Lied 418: 1, 2, 4 God, schenk ons de kracht,

Zegen

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13