Gedichten "Op reis", "Coronavirus" en "Meeleven "

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen

 

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!

Zinloos de steen, want Jezus leeft!

Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen

vieren het leven dat Hij met ons deelt.

 

Coronavirus

Zoveel geld voor gedupeerden

en de zieken in ons land,

zoveel zorg en zoveel handen

van de kanjers uit Nederland.

Dat is mooi, dat is fantastisch,

toch is er nog veel meer leed

van ontheemden, vluchtelingen,

‘k hoop dat men die niet vergeet!

Sluit je ogen, vouw je handen,

bid voor mensen om je heen,

dat de aarde mag verand’ren

in een huis voor iedereen.

Cobie Verheij-de Peuter

Meeleven

Een periode waarin de eenzaamheid zal toenemen,

want velen kunnen en mogen nergens heen,

ze moeten de dagen alleen zien door te komen,

wat voelen zij zich eenzaam en alleen.

Laten we ook aan deze groep mensen denken,

en dat ze dat dan ook mogen weten,

met een kaartje, mailtje, telefoontje of een app,

dat wij ze in hun situatie niet zijn vergeten.

Janneke Troost

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13