Kerkbalans 2020

Voor veel mensen is de kerk op een of andere manier van waarde. Kerkelijke gemeentes krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.
Zo blijft de kerk en de gemeente van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor de actie kerkbalans 2020 is “geef voor je kerk”. De actieperiode loopt van 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020.
We willen u vragen om het de kerkbalanslopers een beetje makkelijk te maken en de antwoordenvelop vast klaar te leggen wanneer ze de envelop komen halen.

En als u weet dat u er niet bent, breng het zelf naar de balansloper of bel deze op om door te geven wanneer ze wel de envelop komen afhalen.

In kou en duisternis meermaals op pad te moeten langs de deuren is niet te doen.

Alvast bedankt voor uw inzet.

Bijbeltekst van de dag

  • Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. -- Marcus 6:34