Zendingscollecte 15/9 Vredesweek 22/9 Kledingactie 3/10

Zendingscollecte 15 september: Bouw de kerk in Syrië weer op!

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen nagelaten; meer dan twaalf miljoen mensen zijn gevlucht, 85% van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land.

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of de wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen ongeacht afkomst of godsdienst hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee?

Collecte Vredeswerk 22 september: Generaties voor vrede

 

Op zondag 22 september is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren.

In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC ’s met ouder-kind projecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Srebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.

Kledingactie donderdag 3 oktober

Twee keer per jaar heeft de diaconie een kledingactie. Ook nu weer is deze bestemd voor de kledingbank. De kledingbank werkt samen met de voedselbank. De doelstelling is het verstrekken van kleding, schoenen en andere textielwaren aan inwoners van de gemeente Hardenberg die over onvoldoende financiële middelen beschikken om deze goederen zelf aan te schaffen. De kleding (kinder- dames- en herenkleding) moet schoon, heel en draagbaar zijn en kan op donderdag 3 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur in De Schutse worden afgegeven.

Bijbeltekst van de dag

  • Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. -- Hebreeen 2:18