Pinksterzendingcollecte en werelddiaconaat (23/6)

Pinksterzendingcollecte: China; de Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament  Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. 

Collecte werelddiaconaat 23 juni: Wereldvluchtelingendag

 

20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zn. 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen tien jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt, is het niet veilig.

De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost- Nigeria. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Meedenken over de bestemming van de avondmaalcollecte juli 2019

Graag willen wij u vragen om mee te denken over de bestemming voor de avondmaalcollecte in juli. Mocht u een goede bestemming hiervoor weten dan horen wij dit graag. Binnen de diaconie kiezen wij wisselend voor een regionaal/landelijke en buitenlands (Wereldwijd) doel.

Bijbeltekst van de dag

  • Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. -- 2 Korintiers 13:4