Heilig avondmaal op 18 april

Tijdens de paascyclus vieren wij heilig avondmaal op Witte Donderdag 18 april. 

De avondmaalcollecte is bestemd voor de Stichting Om-Arm Afrika, voor de naaivakschool in Tamele (Ghana) waar Jenny Gerrits zich met veel enthousiasme inzet. In het hierna volgend bericht geeft Jenny aan, waarvoor de opbrengst van de collecte bestemd zal zijn.  

Beste mensen,

Graag wil ik jullie laten weten dat de naaivakschool in Tamale (Ghana) welke vorig jaar mede met jullie steun is gebouwd, goed draait. Sinds de opening en de start in september 2018, is het leerlingenaantal van 10 naar 22 gegaan, dus meer dan een verdubbeling. In december zijn de toiletten/douches gerealiseerd en meteen in gebruik genomen.  Ter verbetering van de waterafvoer en ter voorkoming dat het schoolterrein gedurende het regenseizoen blank blijft staan, is er onlangs begonnen met het bouwen van een muurtje rondom het schoolterrein.

Dit is gedaan met de gelden die beschikbaar waren, maar het is nog niet klaar. Er is nog geld nodig om dit verder af te maken. Tevens zal het terrein, daar waar nodig, verder opgehoogd/geëgaliseerd worden.

 

 

Naast bovengenoemde activiteiten, is het streven om één van de leslokalen van de naaivakschool vrij te maken voor onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar (twee groepen) komende uit de community achter de school. Onderzoek heeft uitgewezen dat 41,8% (zo’n 400 kinderen) van deze leeftijdsgroep om uiteenlopende redenen niet naar school gaat. Geld is nodig voor het betalen van leerkrachten, materialen voor schooluniformen (door de vrouwen van de naaivakschool te maken) en leermaterialen. Nader onderzoek en afstemming moet nog gedaan worden om dit plan, na hulp en opstart vanuit Nederland,

“self-supporting” te maken. Dit is een voorwaarde voor realisatie.

 

Hartelijke groet, Jenny Gerrits

Bijbeltekst van de dag

  • Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. -- 2 Petrus 3:17-18