Kerkbalans 2019

Maandagavond, 4 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2019 ingeleverd.

De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor de formulieren te bezorgen en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor !

Graag een verzoek aan diegene, die de envelop nog niet heeft ingeleverd, dat kan nog.

 

Een eerste telling geeft een bedrag van ± €  116.000,00 te zien.

De ervaring leert dat zo’n 1e telling nog niet te zien geeft wat er daadwerkelijk toegezegd wordt. Waarschijnlijk zal de  €  120.000,-- wel gehaald.

Maar dat is dan wel fors lager dan de toezeggingen van 2018, ongeveer €  5.000,--.

Het is nu nog te vroeg voor een analyse van het verschil t.o.v. 2018, maar een snelle conclusie is dat de oorzaak duidelijk gezocht moet worden door overlijden van betrokken gemeenteleden, door vertrek en ook door uitschrijvingen.

In het kerkblad van maart zal hier verder op in worden gegaan.

Hartelijk dank aan alle (gulle en minder gulle) gevers.

In de begroting van 2019 was al uitgegaan van een verlaging en als er geen rare dingen gebeuren kunnen we het financiële eindresultaat met vertrouwen tegemoet zien.

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13