Berichten Beroepingscommissie

Berichten uit de beroepingscommissie (4)

In het oktobernummer van het kerkblad stond in de Berichten uit de beroepingscommissie dat zodra er weer echt nieuws uit de beroepingscommissie zou zijn, dat gemeld zou worden.

En ondertussen ís er nieuws!

Er is “gehoord”, er zijn diverse gesprekken gevoerd, er zijn referenties opgevraagd en er is vergaderd. Het resultaat is dat  de beroepingscommissie een unaniem advies heeft gegeven aan de kerkenraad met betrekking tot een te beroepen predikant. Deze predikant, zo meent de commissie, past geheel in het door de kerkenraad opgestelde predikantsprofiel en past goed bij het profiel van onze gemeente.

Het is aan de kerkenraad om alle verdere informatie te geven over de predikant, het beroep en het verdere traject.

De beroepingscommissie kijkt terug op een drukke, maar vooral boeiende periode van samenwerking en is erg blij met het unanieme advies. De commissie heeft alle verwachting dat onze gemeente en de predikant samen met Gods zegen vruchtbare jaren tegemoet gaan.   

Met vriendelijke groet, mede namens de beroepingscommissie,

Jan Loovers

voorzitter  

Berichten uit de beroepingscommissie (3)

Tijdens de zomervakantie stonden de werkzaamheden van de beroepingscommissie op een laag pitje. Nu, in september, heeft de commissie haar taak weer opgepakt. Over de vorderingen van het beroepingswerk valt op dit moment weinig concreets  te zeggen. Zodra er echt nieuws is over de stappen die gezet worden,  zullen we dat zeker melden in komende kerkbladen.

Met vriendelijke groet,

namens de beroepingscommissie,

Jan Loovers

voorzitter

Om het tweede bericht van de beroepingscommissie te openen, klikt u hier

.

Om de berichten van de beroepingscommissie te openen, klikt u hier

.

Bijbeltekst van de dag

  • Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15