Van het college van kerkrentmeesters

Eindejaarcollecte

Ook dit jaar willen we een Eindejaarcollecte houden. U ontvangt de uitnodigingsbrief samen met dit kerkblad. Doet u mee? Met uw gift draagt u bij aan een kerk die midden in de samenleving staat.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Bijbeltekst van de dag

  • Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ -- Marcus 2:16-17