Vanuit de kindernevendienst

“Een teken van Leven!”

Zondag 1 maart 2020 is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. We leven toe naar Pasen. Kind op Zondag heeft deze periode als thema “Een teken van Leven” gekozen. In de veertigdagen tijd op weg naar Pasen horen we verhalen over Mozes en de Israëlieten. God gaf aan Mozes een teken van leven. Vanuit een brandende braamstruik vertelde God aan Mozes dat Hij zijn volk naar een ander land zou brengen.

We maken in de kerk en in de kindernevendiensten de komende tijd gebruik van het Projectboek dat hoort bij dit thema. Iedere week biedt het boek een illustratie bij het Bijbelverhaal en zijn er bijpassende opdrachten voor de kinderen.

Bij het project hoort een projectlied met de volgende tekst:

“De Paaskaars brandt, zo weten wij,

God maakt het licht voor jou en mij.

Hij maakt een eind aan je verdriet,

want hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft,

Ik ben de Heer, een God die leeft.

En waar je gaat ben Ik erbij,

voor altijd ga Ik aan je zij”.

Een mooie tekst op de schitterende melodie van het lied “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”. En zo mogen we in de maand maart met elkaar op weg gaan naar Pasen.

Bijbeltekst van de dag

  • En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25