Vanuit de kindernevendienst

Vieren in de kerk wordt ook wel liturgie genoemd. Liturgie betekent “eredienst”, dienst aan de Eeuwige. De liturgie wordt wel omschreven als een heilig spel.

Het is groter dan wijzelf. De liturgie kan ons bij de hand nemen en dingen vertellen die we misschien niet zelf zouden bedenken.

In deze weken tussen Pasen en Pinksteren vertelt de liturgie een verhaal.

Ze neemt ons mee naar de dagen tussen de opstanding, de hemelvaart

en de komst van de Heilige geest. In deze dagen verscheen Jezus aan

zijn leerlingen – net als vroeger – en toch ook heel anders.

 

 

Zondag 12 mei gaat het over geloof en ongeloof. De mensen die niet willen

geloven dat Hij de Messias is, behoren niet tot zijn schapen.

Deze zondag is het ook Moederdag.

Zondag 19 mei is er in de kerk een themadienst. Het thema is:

Geef niet op”.

In de kindernevendienst gaat het over de opdracht die

Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven: “Heb elkaar lief”. Zoals ik jullie

heb liefgehad, moeten jullie ook elkaar liefhebben.

Op de laatste zondag van mei gaat het over geloof in vrede.

Vrede, zegt Jezus, laat ik bij jullie achter; mijn eigen vrede geef ik jullie.

De heilige Geest zal jullie bijstaan en alles leren. Op weg naar het

Pinksterfeest, het feest van de Geest.

Tot ziens in de nevendienst,

namens de werkgroep, Henk Jentink

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13