Vanuit de kindernevendienst

In de maanden juli en augustus komen de verhalen uit het Evangelie van Lucas. Lucas vertelt hoe Jezus door Israël reist om overal te vertellen over het koninkrijk van God. We horen hoe hij mensen uitnodigt om met hem mee te gaan, op weg naar een nieuw begin. Het thema bij deze verhalen is: “Dit doe ik voor jou”. Jezus laat zien wat God voor mensen doet. En hij moedigt ons aan om hetzelfde te doen.

Zo horen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Naast wie sta jij ?

Ook komt het verhaal van twee vrouwen langs: Maria en Marta. Twee manieren van geloven beelden zij uit.  Neem de tijd om naar Jezus te luisteren, maar geloven is ook doen!

Op een andere zondag gaat het over bidden: “Vraag maar gerust”. Jezus leert zijn leerlingen hoe ze moeten bidden. Dat gebed kennen we nog steeds: Het onze Vader.

Dus… ook in de vakantie mooie verhalen in de kindernevendienst.

Best de moeite waard om er naar toe te gaan. We kijken naar je uit!

Namens de werkgroep,

Henk Jentink

Bijbeltekst van de dag

  • Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. -- Romeinen 5:5-6