Vanuit de kindernevendienst

Informatie vanuit Kind op Zondag

Het thema van zondag 7 juni 2020 is “Verhaal zonder einde”, waarbij het verhaal uit Mattheus 28: 16 – 20 centraal staat. Na Pasen gaan de leerlingen op weg naar Galilea om Jezus te ontmoeten. Daar zien ze Hem en krijgen ze de opdracht om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het verhaal van Jezus is nog lang niet afgelopen. De leerlingen gaan door. En Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Op 14 juni 2020 lezen we dat Jezus zijn discipelen op weg stuurt om over het Koninkrijk van God te vertellen, zieken te genezen en doden op te wekken. De discipelen gaan op weg om te doen wat Jezus al was begonnen. (Matteus 9).

Dan, op zondag 21 juni 2020 lezen we een verhaal gebaseerd op Matteus 10: 16-33. Dit verhaal kreeg als titel mee “Vogel in Gods hand”. Jezus stuurt zijn leerlingen op pad met een moeilijke opdracht en geeft hen bemoediging mee voor onderweg. Denk dan aan de vogels. Ze zijn klein, maar God kent ze allemaal. Zo kent God ook jou. Hij kent elke haar op je hoofd, Hij zorgt voor je. God zorgt ook voor jou.

Op 28 juni 2020 gaan we in op de vraag wat we zouden doen als God bij ons aan de deur zou bellen. Dat kan nooit, zeg je misschien. Nou, daar denkt Jezus anders over. Hij zegt tegen zijn leerlingen “Mensen die voor jullie de deur opendoen, doen voor mij de deur open. Mensen die voor mij de deur open doen, doen voor God de deur open”. Het gaat dus om deze leerlingen en of er mensen bereid zijn open te doen als het koninkrijk van God voor de deur staat. Dit verhaal komt uit Matteus 10: 34 – 42.

Met een hartelijke groet,

De werkgroep kindernevendienst

 

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

 

Blijf gezond, dat wensen we jullie allemaal toe! Wij hopen dat wij elkaar snel weer kunnen ontmoeten!

De werkgroep kindernevendienst

Bijbeltekst van de dag

  • Op die dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. -- Zacharia 9:16