Vanuit de kindernevendienst

De hele maand februari komen de verhalen uit het Bijbelboek Ester.

Haman, de belangrijkste minister van koning Ahasveros, wilde alle Joden in het hele rijk uitroeien.

Op zondag 3 februari horen we dat Mordechai, de oom van koningin Ester, in diepe rouw is. Hij roept de hulp in van koningin Ester. Zij moet naar koning Ahasveros gaan om het joodse volk te redden. Ester gaat naar de koning en vraagt of hij met zijn belangrijke minister Haman wil komen eten. De koning vindt het goed.

Op zondag 10 februari horen we het prachtige verhaal dat Haman de Jood Mordechai moet rondrijden door de straten van de stad en hij roept: “Zo beloont de koning iemand die hij wil eren”.     

Haman rijdt Mordechai rond op het paard van de Koning.

Dan gaat het snel bergafwaarts met de belangrijke minister Haman. 

Tijdens een feestelijke maaltijd bij koningin Ester vertelt zij de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is ontzettend kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt, maar dat lukt niet erg.

Op de laatste zondag van februari horen we het slot van het boek Ester. De wet om de Joden uit te roeien kan niet veranderd worden (een wet van Meden en Perzen), maar de koning maakt er een wet bij, waarin staat dat zij zich mogen verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal:

Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is. Hoe kan het weer goed komen?

 Fijne kindernevendiensten,

 Namens de werkgroep, Henk Jentink

Bijbeltekst van de dag

  • Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. -- 2 Petrus 3:17-18