Pesachmaaltijd op 30 maart

Pesach is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht. Het Pesachfeest, dat zeven dagen bestrijkt, vangt aan met een Sederavond. Tijdens de maaltijd worden teksten uit de Haggada gelezen, een boekje met hierin samengevat de gebeurtenissen voor en tijdens de uittocht, met uitleg voor kinderen en volwassenen. Gedurende de maaltijd worden liederen gezongen en vragen gesteld (o.a. de vraag door een kind: Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?). Jezus en zijn volgelingen vierden Pesach waaruit het brood en wijn voor christenen het Heilig Avondmaal is geworden. Daarom is onder sommige Christenen het gebruik ontstaan om jaarlijks een Sederavond te vieren met als doel zo ‘dichter bij Jezus te staan’.

Op deze avond willen we ook in onze gemeente een Pesachmaaltijd vieren. We sluiten aan bij de Haggada maar dan enigszins aangepast zodat het ook voor ons christenen toegankelijk en feestelijk is. We hopen met verschillende leeftijden samen aan tafel te gaan.

Datum  : woensdag 30 maart                                                                                                                                                                 Tijd                                                       : 18.00 uur in De Schutse

Het is de bedoeling om met deze maaltijd voor de tieners het Follow Me seizoen af te sluiten. De ouders zijn ook uitgenodigd mee te doen. Ook is de 16+ groep uitgenodigd. En wie nog meer belangstelling heeft.

Jan en Karin van Blanken hebben ervaring met deze joodse maaltijden. Zij zullen de catering verzorgen. Met dien verstande dat als er meer dan 15 mensen deelnemen zij graag een beroep doen op deelnemers om ook een deel van de maaltijd te verzorgen.

Wie hier ook aan mee wil doen kan zich bij mij aanmelden. We hopen natuurlijk alle zorgvuldigheid in acht te nemen voor zover er nog maatregelen nodig zijn.

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36