Veertig dagen

Zoals je op de ‘klok’ kunt zien kent het kerkelijk jaar meerdere periodes: adventstijd (vier blokjes paars bovenaan), kersttijd (twee wit), veertig dagentijd (zes blokjes paars rechts), Paastijd (zeven blokjes wit), Pinksteren (rood), en dan is nog het grootste deel groene tijd van groei en bloei. We zijn nu aangekomen bij de veertig dagentijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De paarse kleur past bij inkeer en bezinning waarin ook spijt en berouw een plaats kan hebben.

Samen sterk

De Lockdown is verlengd. En dat is voor velen moeilijk. Ouders worden moe met kinderen thuis. Mensen voelen zich eenzaam. Moe ook van het verwachten wanneer het weer anders wordt. Zou het kunnen dat we samen sterk zijn? Daarover het volgende verhaal:

Bijbeltekst van de dag

  • Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. -- Galaten 3:24-26