Samen sterk

De Lockdown is verlengd. En dat is voor velen moeilijk. Ouders worden moe met kinderen thuis. Mensen voelen zich eenzaam. Moe ook van het verwachten wanneer het weer anders wordt. Zou het kunnen dat we samen sterk zijn? Daarover het volgende verhaal:

Terug naar de kern

Een vooruitzicht van kerst in kleine kring is voor veel mensen niet aanlokkelijk. Misschien hadden we nog anders gehoopt, maar de laatste persconferentie was er duidelijk over. Zal er meer eenzaamheid zijn? Dat kan haast niet anders. In ieder geval zullen meer mensen zich eenzaam voelen. In de voorbereiding van de kerstdiensten is besloten om het lied ”Komt allen tezamen, jubelend van vreugde” maar niet als openingslied te kiezen. Het zou iets wrangs krijgen als dat zou klinken.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36