Samen sterk

De Lockdown is verlengd. En dat is voor velen moeilijk. Ouders worden moe met kinderen thuis. Mensen voelen zich eenzaam. Moe ook van het verwachten wanneer het weer anders wordt. Zou het kunnen dat we samen sterk zijn? Daarover het volgende verhaal:

Er waren drie zonen en die maakten altijd ruzie, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Altijd maar vechten, en bekvechten! Op een dag zei de vader: Breng me zoveel takken als je kunt dragen!
De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken.takken
Neem nu ieder één tak, zei hun vader, en probeer het te breken.
Oh, makkelijk, zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën.
Bind nu alle stokken met een touw samen, zei de vader, en probeer nu de hele bos takken te breken.
Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal.
Zie je, zei hun vader, ‘wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam.
En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen worden of breken. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, samen hou je het vol, afzonderlijk zal het niet lukken. Dat geldt voor stokken, voor kinderen en ook voor volwassenen en zelfs voor volken.

Gebed:
God, Als we moe zijn van alles zelf willen doen en in je eentje oplossen,
Wilt u ons dan laten zien hoe we onze kracht kunnen gebruiken,
En wilt u ons helpen om hulp te vragen?
Amen.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36