Terug naar de kern

Een vooruitzicht van kerst in kleine kring is voor veel mensen niet aanlokkelijk. Misschien hadden we nog anders gehoopt, maar de laatste persconferentie was er duidelijk over. Zal er meer eenzaamheid zijn? Dat kan haast niet anders. In ieder geval zullen meer mensen zich eenzaam voelen. In de voorbereiding van de kerstdiensten is besloten om het lied ”Komt allen tezamen, jubelend van vreugde” maar niet als openingslied te kiezen. Het zou iets wrangs krijgen als dat zou klinken.

Veel mensen zullen dit jaar in kleine kring kerst vieren. Zou er dan ook meer eenzaamheid zijn? Thomas Merton zei: “Alle mensen zijn eigenlijk eenzaam, maar de meesten zijn zo bang om alleen te zijn”. Deze mening wordt breed gedeeld. Met kerst wordt er alles aan gedaan om eenzaamheid te vergeten. Hoe? Door afleiding, door maaltijden met grote gezelschappen, een hele familie of vriendenkring om tafel, of uit eten in een goed restaurant. Maar is dat de norm? Wat mensen ook proberen om gevoel van eenzaamheid te ontwijken, uiteindelijk lukt het toch niet. Misschien houden we ook wel van iemand anders om die ander niet alleen te laten zijn. We voelen eenzaamheid best goed aan.

Als we teruggaan in de tijd en teruggaan naar de kern van het kerstverhaal dan zien we iets anders. Jezus is geboren in een ruimte met maar precies twee mensen. Moeder Maria en zijn pleegvader Jozef. Geen verdere familie of vrienden. De geboorte was niet in een huis waar veel mensen onderdak hebben gevonden. Het gebeurde in een ruimte aan de rand van Bethlehem, daar waar schapen konden schuilen. In de nacht van de geboorte van Jezus kwamen geen massa’s mensen samen.

kerstDit jaar zullen we kerst heel anders beleven zoals sinds maart alles zo anders beleefd is. En misschien kunnen we dichter bij de kern komen. Twee mensen in de stal met Jezus, zo is het ontstaan. Zo klein was het begin, en dat zo groots zal eindigen. Herders, hoeveel het er waren wordt niet gezegd, het zouden het net zo goed drie kunnen zijn. Zij blijven verlegen op enige afstand met verwondering kijken. Dit was genoeg dichtbij. De wijzen uit het oosten, hoeveel het er waren? Drie zegt de traditie, en niet in grote drommen dus.
Jezus is geboren op een eenzame plek, in kleine kring. Dit jaar biedt kerst ons dit perspectief. Jezus verbindt zich met alle eenzamen. Hij is er voor hen. Kerst is een punt van hoop voor hen, maar dan uiteindelijk voor alle mensen in hun eenzaamheid, in ons aller eenzaam zijn.
Dit jaar kan kerst weleens In een stille eenzaamheid, in de kern gevierd worden.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36