Laat de kerk niet stilstaan

Het besef dringt door dat het Coronatijdperk langer gaat duren. Over evenementen wordt nu al gesproken dat we die grote manifestaties niet hoeven te verwachten, in ieder geval tot aan begin 2021. Wat doe je dan in het kerkelijke leven? Veel van de aandacht gaat nu uit naar onlinevieringen of beperkte kerkgang. We doen echt ons best. Maar zoals iemand uit de gemeente al zei: “Het is mooi hoor deze mogelijkheid, maar het is toch wel behelpen. Ik mis de ontmoeting.” Natuurlijk proberen we ook het pastorale contact te onderhouden, op afstand. Maar komt de kerk dan toch niet teveel stil te staan?

Ik mis de ontmoetingen en de gemeenschapsbeleving daarin. Ik mis de gesprekken met elkaar en daarbij ook de geloofsgesprekken. En volgens mij ligt hier een kans om in deze tijd kerk-zijn vorm te geven en om elkaar te inspireren. De kringen zijn flexibeler. Daarin kunnen ontmoetingen plaatsvinden. Als er per 1 juni weer ruimte komt voor bijeenkomsten van maximaal 30 mensen, dan kunnen we ook het groepenwerk weer opstarten. Ik denk aan kringen als ‘Rondom 25’, ‘Bijbelkring’, ‘Wandelen’, enzovoort. Er zijn vast goede mogelijkheden om die 1,5 meter te waarborgen. Er zijn kerkelijke ruimtes voor. De Schutse en de Brugkerk kunnen daarvoor worden gebruikt. Maar misschien zijn er ook ruimtes in of bij huizen of boerderijen.

Misschien denk je nu, “Maar het is al na Pasen, en dan zijn dit soort activiteiten altijd met ‘vakantie’.” Ja, normaal gesproken wel. Maar we zijn in een andere situatie beland. Nu is alles anders. Waar ontmoeten we als gemeenschap van Christus elkaar? De kerkgang is nu eenmaal behelpen wat dat betreft. Het koffiedrinken was net geïntensiveerd naar twee keer per maand. En toen kwam in maart de Lockdown. Waarom pakken we dit kringenwerk niet nu weer op? De vakantietijd is voor veel mensen dit jaar toch heel anders. We kunnen waarschijnlijk niet naar het buitenland, en het aantal huisjes en campingplekken met privé sanitair in Nederland is beperkt. Daarom zullen naar verwachting meer gemeenteleden thuisblijven.
Ik denk dat het goed is voor de opbouw van onze gemeente, maar ook voor ontmoeting van mensen onderling om creatief te zoeken naar mogelijkheden in kleinere kring. In de werkgroep ‘Vieren en Ontmoeten’ gaan we hiermee aan de slag. Ook hoop ik dat bestaande en voorlopig gecancelde groepen deze uitdaging zullen oppakken. Zelf hoop ik nog voor de vakantie de gecancelde leesavond over Bonhoeffer te mogen doen.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36