25 jaar predikant

Op 23 mei 1995 mocht ik bevestigd worden als predikant in Twijzel. Collega Hans Meijer uit Lutjegast, een studievriend heeft de dienst toen geleid. De Bijbeltekst voor mijn intrede was Johannes 15: 1-8, over de ware wijnstok. Vooral dat “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie” sprak mij toen erg aan. Het is de verbinding met Jezus, met zijn liefde als liefdessap. Dit is een voorwaarde om vrucht te kunnen dragen in het werk in de gemeente.

JesajaLiefde is essentieel. Ik weet nog dat iemand, ik weet niet eens meer wie, tegen mij zei: Als predikant moet je God liefhebben, de Kerk en de mensen liefhebben. Als een van deze drie problematisch wordt of zelfs slijt heb je als predikant een probleem. Zonder liefde kun je immers niet mensen dienen. Niet iedereen kun je lief en aardig vinden, zo heb ik net als iedereen ook geleerd. Maar dat neemt niet weg dat je hen kunt liefhebben. En liefhebben is een werkwoord, waar je weleens moeite voor moet doen. Dat is ook je laten vervullen met de liefde die Christus heeft voor zijn mensen. Dat betekent met je handen open om te ontvangen. Maarten Luther, de grote reformator, zei: “Bedelaars zijn wij allen.”

Het is een hele kunst om die balans te houden van ontvangen en geven. Soms ben je geneigd te geven en te geven, of zo je best te doen dat je oogkleppen opdoet en vergeet dat je net zo goed ook ontvangen moet. Ik heb die grens eens meegemaakt in een lichte burn-out. In schade en schande heb ik toen mogen leren wat het is om te ontvangen, en dat dat ook genoeg is om door te geven. Niet meer, ook niet minder. Ik heb ook geleerd dat ik niet onmisbaar ben want de gemeente redde zich ook wel zonder mij. Na deze pauze en leerperiode mocht ik ook weer het gemeentewerk oppakken.

Een kwarteeuw predikant, het lijken heel wat jaren. Steeds weer mocht ik ontdekken dat de Liefde de essentie is om uit te werken. Enthousiasme is mooi, genieten is mooi, geven is mooi, maar wat zijn de woorden van Paulus in de Romeinenbrief wezenlijk: “niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8: 39). Ook een virus niet, ook een gepaste afstand onderling niet.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36