Overheid en gezagsdragers

Gisteravond was weer een persconferentie met Mark Rutte. Iedereen keek er naar uit. Welke keuzes zouden er kenbaar worden gemaakt? Wij zaten er klaar voor met ons hele gezin. We hebben er immers allemaal mee te maken: Elly en ik als predikanten, David in het basisonderwijs en Esther in de Ouderenzorg.

Bron: ANP 409720088Van alles wat we hoorden, en wat bracht Mark Rutte het helder en duidelijk, maar ook hoorde ik die diepe zucht. Het viel hem zwaar. Want laten we eerlijk zijn, er kwam niet veel positiefs, weinig versoepeling. Behalve de basisscholen, die gaan weer open. De rest van de samenleving moet volhouden, en dan gaat het mij aan het hart hoe ouderen en kwetsbaren moeten volhouden, met de afstandsmaatregelen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Contact met kinderen, kleinkinderen moet zoveel mogelijk gemeden worden.
En als econoom zie ik ook een horizon met donkere wolken, en denk aan de bedrijven en winkels en zzp-ers en flexwerkers in Balkbrug en omgeving. Hoe komen ze door deze tijd, en hoelang kunnen ze het volhouden?

Het zijn moeilijke keuzes, en daar zitten mogelijke drama’s achter verscholen. Eerlijk gezegd heb ik grote bewondering voor hoe Mark Rutte het in de persconferentie bracht. Zo betrokken, zo trefzeker gezegd, en dan die diepe zucht. Daar keek je even bij hem binnen in zijn ziel, leek het wel. Ze moeten ons door deze moeilijke tijd heen leiden, de Premier, de overheden en gezagsdragers.

In de bijbel, 1 Timotheüs 2: 1-2, schrijft Paulus, “Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid.”

En dat wij samen met elkaar in een geest van eensgezindheid, verdraagzaamheid en solidariteit de komende tijd volhouden. Dit geldt voor de samenleving en in het bijzonder ook voor onze gemeente. “Houd moed en heb lief!”

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36