Geestdriftig en bevlogen

Gods Geest vindt altijd wegen, zei de scriba, ds. René de Reuver aan het begin van de coronacrisis. Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona. Een predikant zingt elke week een lied en zet het op Facebook; een kerk in de buurt (Ommen) heeft een actie op touw gezet: “Stenen voor hoop”; predikanten die dagelijks een avondgebed houden en online te volgen; Onlinevieringen in allerlei kerken en gemeentes; en nog veel meer initiatieven.

geestOok in onze gemeente zijn initiatieven begonnen. Het bruist, zoals alleen de Geest dat kan. Pasen en Pinksteren zijn inderdaad op een dag. Of in ieder geval waait de Geest onverwacht. En dat is ook een eigenschap. De Geest is onrustig als er mensen bereikt kunnen en moeten worden. Waar iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en de mensen niet naar de kerkdiensten kunnen komen, dan moet het andersom. Laat mensen niet alleen zijn, zeker de oudere en kwetsbare mensen hebben het nodig dat er aan hen gedacht wordt, en dat zij dat ook ervaren. De Geest raakt mensen aan, en inspireert anderen daarvoor.
Veel mensen kijken op zondagmorgen naar de onlinevieringen. Ook over de paascyclus kreeg ik mooie reacties. Een prachtige video was vanuit het jeugdwerk in elkaar gezet “doorgeven van het licht”. Elke week mogen er gebedsintenties worden gestuurd naar mij. Die vormen de basis van de gebeden in deze vieringen. We proberen zelfs de kinderen via de kindernevendienst en de school erbij te betrekken. Met Palmpasen was daar een mooi voorbeeld van door een video te laten zien, die door Mirjam Brink, directrice CNS, in elkaar is gezet.
Via Facebook worden mensen bereikt en via de website. De website is van een wat vergeten medium weer geworden tot een levendig medium. Ik ben deze Blog bijvoorbeeld begonnen, voor wie geen Facebook wil.
Kerk en CNS-school trekken samen op. We proberen er voor elkaar te zijn en mee te leven met elkaar en ook samen te werken. Wat prachtig dat dit kan, zoals met Palmpasen. En ik mag af en toe iets schrijven in de nieuwsbrief van de school.
Er is ook aandacht voor bemoediging via de “Leef Mee”! Dit voor wie geen internet machtig is. Bij het rondbrengen langs de deuren aan adressen die geen internet hebben, kunnen zomaar contactmomenten ontstaan. Ik noem het maar Fiets- of straatpastoraat, een nieuwe tak aan de boom van pastoraat.
En weet je wat ik nog het allermooiste vind? Al deze ideeën komen gewoon op uit de gemeente. Het bruist van Geestdrift in onze gemeente. Mensen geven zelf aan bereid te zijn iets te doen. Enthousiasme roept nieuwe initiatieven op.
Kom maar op met een idee, want we doen het samen. Samen in de naam van Jezus.

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36