Online met Pasen

In deze tijd van afstand houden is het belangrijk dat we elkaar bereiken. Ik wist niet dat er online zoveel mogelijk was: Facebook, via de website, appen, videobellen, zoom, streamen. In de kerk ontdekken we in snel tempo hiermee te werken. Ook met de onlinevieringen vanuit een lege Reestkerk. Het is er dan toch maar, de verworvenheden van nu. Je zou ook kunnen zeggen: Waar een deur dichtgaat kan een raam opengaan.

Nou ja, het scherm dan.
De onlinevieringen maken veel los. We zijn hiertoe overgegaan omdat het kan. En het is mooi om te merken dat het gewaardeerd wordt. Het is zelfs zo dat er nu meer mensen mee lijken te leven dan bij de gewone kerkdiensten. Het intrigeert mij waarom, maar ik denk tegelijk dat daar niet een eensluidend antwoord op te geven is. En dat laten we dan ook maar zo. Wat ik wel denk is dat het op één of andere manier aansluit bij moderne mensen.
Deze week is de Stille week. De paascyclus begint op Witte Donderdag en is een doorgaande viering tot (Stille) zaterdagavond. Laten we zeggen, een viering in drie delen, met cliffhangers om ook de volgende viering weer te volgen. Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem, en met zijn kruis op zijn rug naar Golgotha om daar te sterven. Hij wordt in een graf gelegd, de steen komt ervoor. Maar wat voor mensen hermetisch afgesloten is, is voor God zeker niet op slot.
Zo kunnen wij zeggen: De wereld is misschien op slot, Nederland is op slot, maar voor God niet. Want Jezus is opgestaan, Hij leeft.

De onlinevieringen zijn technisch gezien nog in ontwikkeling. We leren elke keer weer bij. Nu is het de regie dat onze aandacht krijgt. Ik wist niet dat een dominee ook nog regisseur zou kunnen zijn. Spannend hoor. Een schaap met 6 poten? Ik moet leren te bedenken hoe het op het scherm overkomt, de huiskamer in. Dat is heel iets anders dan in de ruimte van een kerk. Alleen letten op inhoud is in een gewone kerkdienst al te weinig. Er moet beweging zijn, iets te zien in symboliek en gebaren. En emoties spelen een rol. Maar nu, zonder die dialoog van voorganger en gemeenteleden, is het nog weer anders. Het is camerawerk, met afwisseling, aantrekkelijk voor het oog. Het moet niet een saai star beeld zijn. Het is van begin tot eind nodig om te bedenken dat het oog van de kijker ook veel wil. Afwisseling en timing en daarvoor kunnen we in de les gaan bij de televisie.
Gelukkig is het een ontdekkingsreis die we met elkaar doen: als mediateam, ambtsdrager(s), musici, zangers, en de bloemschikking. Samen mogen we werken aan iets wat aantrekkelijk en inspirerend is voor ons geloof in deze turbulente tijd. Het is dan ook fijn als er feedback op wordt gegeven door de kijkers. Het is fijn dat er betrokkenheid is en inderdaad een gevoel van saamhorigheid.

Pasen kunnen we met elkaar online vieren. Bijzonder, en hopelijk ook waardevol. Want Pasen is het belangrijkste feest van de Christelijke wereld. Het verhaal van God met mensen kent geen einde. Als er iets op slot lijkt te gaan, gaat de weg verrassend open.

Als er iets is opgestaan in die paasnacht.
Laat het onze moed zijn om te doen zoals Hij.

Als er iets is opgestaan in die vroege ochtend
Laat het onze wil zijn om Hem te volgen.

Als er iets is opgestaan
Laat het ons geloof zijn dat het donker niet het laatste woord spreekt.

Als er iets nieuws is deze dag
Laat het onze liefe zijn,
Geboren uit Hem, bestemd voor de wereld.

Want als er iets is opgestaan
Dan is het ons antwoord op Zijn vraag:
Heb je mij lief?

Bijbeltekst van de dag

  • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ -- Johannes 8:34-36