Reisverslag Madagaskar van Saakje Rijkeboer 4 t/m 19 febr.

Nu ik weer letterlijk en figuurlijk ben geland in Nederland, en wij allen te maken hebben met het Corona virus dat ons parten speelt, wil ik jullie toch iets vertellen over mijn reis naar Madagaskar.

 

Op 1 februari was er een samenkomst van Paradigm Shift een training van Jeugd Met Een Opdracht Twente (JMEO Twente). Paradigm Shift is een beweging van christenen die bezig zijn met vernieuwend denken, geloven en discipelschap. Deze samenkomst werd gehouden in Zeeland. Tijdens deze samenkomst hebben de mensen voor ons reisgezelschap Ard, Rudy uit Indonesië en mij gebeden.

Tijdens dit gebed was er één persoon die vertelde dat zij voor onze reis de indruk had dat God wilde zeggen dat er problemen zouden komen met reispapieren, Daarbij vertelde die persoon dat het wel goed zou komen en wij daarover niet hoefden in te zitten.

Op maandag 3 februari kreeg ik een telefoontje van Ard dat Rudy was gestrand in India, omdat hij zijn transitvisum niet goed had geregeld. Dit betekende dat hij zijn doorvlucht naar Madagaskar via Kenia miste en dat hij daar drie weken vast zou zitten tot zijn retourvlucht. Na overleg met mij heeft Ard een ander vliegticket kunnen regelen. Dit betekende een extra uitgave voor ons, wat wij beiden erg jammer vonden omdat wij dit geld graag mee wilden nemen voor de lokale werkers en hun visie.
Wat erg bijzonder was dat de vrouw van Ard deze hindernis ging delen in de What’s app groep van Paradigm Shift en binnen `no time` was het geld voor de ticket van Rudy binnen en meer nog dan dat, zodat hij toch met ons mee kon. God voorziet in alles! Hoe wonderlijk is dat.

Over Rudy wil ik nog het volgende nog vertellen. Hij is op ons verzoek met ons mee gegaan naar Madagaskar om het team te versterken.

Rudy is een Indonesiër, die met JMEO op midden Java werkt. Rudy en zijn vrouw en kinderen leven grotendeels van giften. Dat maakt het voor Rudy en Yen mogelijk om Indonesische werkers te trainen tegen zeer lage kosten. Ook wordt het voor hen daardoor mogelijk om aan te sluiten bij de lokale bevolking. De projecten onder vrouwen, de oudere mensen, en ook de jongere ondernemers zijn gericht op:

 • het onderwijzen van de Woorden van Isa (God)
 • met het doel om kleine gemeenschappen te vormen
 • en een mogelijkheid te bieden tot het hebben van een eigen inkomstenbron

Dinsdagochtend rond acht uur stapten Ard en ik op het vliegtuig en kwamen we rond 23.30 uur op het vliegveld in Antananarivio, Madagaskar aan. Bij aankomst werden onze lichaamstemperaturen nog even gemeten vanwege het Corona virus en vroegen we een tijdelijk visum aan.

We werden op het vliegveld door Setra met zijn vrouw Mirana, lokale werkers van JMEO die wij financieel ondersteunen als Project Madagaskar, opgehaald. We sliepen op de basis van JMEO, ‘Land of Canaan’. De volgende dag ontmoeten we hun medewerkers, de leraren en de kinderen die daar op de basis naar school gaan. We hebben toen onze plannen verder uitgewerkt. Relaties werden verdiept en hun medewerkers bemoedigd in hun werkzaamheden. En zij vertelden ons waar ze tegenaan liepen en wat hun noden zijn.

Het was voor mij wel raar dat de basis, een groot huis waarbij alle slaapkamers op twee na waren omgebouwd tot kleine klaslokalen met eigen gemaakte banken en stoelen. Dat was namelijk niet zo toen ik daar eerder was. De school was uitgebreid van 20 naar 45 kinderen. De ene helft van de kinderen hebben ouders die wel een ouderlijke bijdrage kunnen leveren voor het onderwijs en de andere helft niet. Voor deze laatste groep kinderen zoeken wij sponsors. Wij hebben daarvoor een project opgezet waarbij wij 14 kinderen maandelijks ondersteunen, zodat ze onderwijs, eten en kleren kunnen ontvangen.

Graag willen Setra en Mirana nog meer kinderen toelaten op hun school. Daarvoor hebben ze financiën voor de leraren, schoolboeken, grond voor een schoolgebouw nodig. Om dit te realiseren hebben zij onze steun hard nodig.

Daarnaast geven Setra en Mirana huwelijks counseling vanuit Bijbelse principes. Ze helpen getrouwde stellen met het herstellen van hun liefdesbanden met en voor elkaar.

Verder geven ze training in discipelschap, evangelisatie en onderhouden zij een gaarkeuken, geven medische zorg in met name moeilijk bereikbare dorpen en dragen vakkennis over zodat mensen in hun eigen levensbehoeften kunnen gaan voorzien.

Setra en Mirana leven net als alle medewerkers van JMEO wereldwijd van giften, zodat ze hun visie en passie kunnen uitdragen in hun werkzaamheden. Setra is met ons mee gegaan naar het dorp Salempona waar we een week zijn geweest.

Ons team werd vertaald door Fara, een andere JMEO werker van de Comoren, een Islamitisch eiland. Fara is een vrouw die zichzelf wegcijfert voor vrouwen en kinderen in nood op de Comoren. Het werk dat ze daar doet is niet zonder risico voor zichzelf door de gewelddadige mannen gemeenschap.

Fara werkt onder 20 vrouwen door hun handenarbeid te leren, zodat deze vrouwen zelf een bron van inkomsten kunnen verwerven. De mannen van deze vrouwen laten veelal hun vrouwen en kinderen aan hun lot over. Deze mannen onderhouden hun gezinnen niet. Daarnaast ervaren deze vrouwen veel verdriet, doordat hun mannen er meerdere vrouwen en bijvrouwen op na houden. Teneinde hun zelfvertrouwen en eigen waarde te geven onderwijst Fara hun in Gods waarheid, dat zij kostbaar zijn en er ook maatschappelijk toe doen.

Daarnaast geeft Fara 25 kinderen 3 dagen per week onderwijs en verstrekt hen maaltijden. Als ze deze kinderen 3 dagen eten wil geven kost het haar € 50 per week.

Naast Fara is een andere lokale werker, Bosco met ons mee gegaan naar het dorp. Hij is leraar en kerkstichter in het dorp. Het is een voorrecht om deze man aan het werk te zien in het dorp. hoe hij mensen tot discipelen maakt. Hij doet dit met vol overgave en werkt met het doel om de sociale en medische voorzieningen in het dorp te verbeteren.

Het is indrukwekkend als mensen tot het christelijk geloof komen ondanks de hoge offers. Dan moet je denken dat ze uit hun familie verstoten worden, waardoor ze een deel van hun eigen inkomen (als ze die al hadden) verliezen. Ze mogen dan niet meer op de familie rijstvelden werken.

Er was een man die vertelde dat zijn familie hem voor het gerecht had gedaagd vanwege het feit dat hij niet wilde dat zijn nieuwe huis door rituelen zou worden ‘geheiligd’. De rechter deed hierover geen uitspraak. Deze man is standvastig, omdat zijn vrouw een nierziekte had. Zijn broer die christen is had hem overtuigd dat dagelijks gebed met de gehele geloofsgemeenschap haar genezing zou brengen. God heeft hun gebeden verhoord. Ze is nu genezen. Deze man en zijn vrouw voelen zich hierdoor gezegend.

Daarnaast vertelde deze man dat zijn familie, de ouders van zijn vrouw hadden aangesproken omdat hun dochter (zijn vrouw) hun zoon zou weerhouden van voorouderschap verering. En hij zou de oude gebruiken niet meer mogen doen waardoor er onheil over hen zou komen. Toen heeft deze man tegen zijn schoonfamilie gezegd dat hij zelf gekozen heeft om christen te worden.

Setra heeft in het dorp twee dagen als tandarts mensen geholpen door tanden en kiezen te trekken met verdoving, paracetamol en eventueel een antibiotica mee te geven.

We hebben mensen bezocht en bemoedigd in hun geloof teneinde het geloof te delen en te verspreiden. Voor ons is het zo gewoon als we ziek of gewond zijn om naar een dokter of ziekenhuis te gaan voor hulp. Daar echter hebben ze geen geld en is de afstand naar een specialist twee dagen reizen. Ze laten zich eerder behandelen door hun tovenaar of medicijnman. Soms met zulke heftige gevolgen dat een arm of been niet meer te redden is.

Als meisje of volwassen vrouw ben je in de binnenlanden van Madagaskar niet goed af. Vrouwen worden veelal seksueel misbruikt. Zo is er het verhaal van Augustine een meisje dat ik in het dorp drie jaar geleden heb ontmoet. Zij is geestelijk beperkt en lijdt aan epileptische aanvallen. Deze aanvallen nemen in heftigheid toe doordat ook zij seksueel misbruikt is.

Nu is ze inmiddels 18 jaar en zwanger. Ze woont niet meer in haar dorp, omdat haar eigen familie haar liever dood dan levend ziet. Ze woont 5 a 7 uren varen van het dorp vandaan en heeft een onderkomen bij Bosco en zijn vrouw gevonden. Het Madagaskar Project ondersteunt haar vanaf nu maandelijks met een financiële bijdrage.

Haar kind zal straks overgedragen worden aan een stel die het kind wel willen verzorgen. Dat doen ze ondanks de angst voor de familie, die dit kind misschien later weer wil opeisen.

Nog een ander verhaal is dat van Florentina, een meisje dat onveilig is in haar eigen dorp. Ze wordt daar belaagd door jongemannen die haar wel willen misbruiken. Zelf in het huis waar ze woont dat van haar eigen oma, is ze niet veilig genoeg. We hebben met haar overlegd en zij zal bij Bosco en zijn vrouw gaan wonen, zodat ze haar studie weer kan oppakken.

In Salempona zijn wij zeer gastvrij ontvangen en onthaald. Velen wisten nog wie ik was. Door met mensen te spreken hoorden we dat de schooldirecteur meisjes misbruikte tegen al dan niet betaling. Ouders zouden dit oké vinden, omdat ze denken dat dit hun aanzien in het dorp verhoogd. Zoiets maakt mijn hart intens verdrietig.

Het was heerlijk om de mensen weer te zien en de relatie te verdiepen en mensen te bemoedigen. Samen met hun te bidden, en te zien dat er iemand gedoopt werd. Boeken voor scholen te regelen enzo meer.

Het was even terug naar de tijd van geen elektriciteit, waterleiding en comfort. Waar wegen gemaakt waren van klei rotsen en aarde, die spekglad worden door de moessonregen.

Zien dat er jeugdgroepen zijn die begeleid wordt door christen werkers die via voetbal en samenkomsten, Engels onderwijs geven aan de hand van de bijbel. Deze voetballers hebben gebrek aan voetbalschoenen, ballen en hebben geen voetbalveld zoals wij die kennen, maar gewoon een open veld dat niet vlak is en uit mul zand bestaat.

Het waren drie goede weken vol inspiratie en met een directe verbinding met God.

Nu terug in Nederland heeft onze Madagaskar Project er actie punten bij gekregen:

                Project (projectnummer)                                                                                                        

 1. Schoolboeken aanschaffen voor drie scholen (60)
 2. Bibliotheek boeken te regelen voor het dorp Salempona (65)
 3. Persoonlijke ondersteuning voor Augustine (18)
 4. Financiering uitbouw woning Bosko voor opvang van twee vrouwen(18)
 5. Een gebouw voor jonge discipelen in Brickeville (90)
 6. Fara persoonlijke ondersteuning, maaltijden voor de kinderen ( 16)
 7. Een auto voor Setra en Mirana teneinde hun vrij te zetten in hun missie.(70)

Over de laatste actie kan ik het volgende nog vertellen.

-Er ligt een folder in de Brugkerk met meer informatie hierover.
-Op de site van JMEO Twente kunt u meer over onze projecten lezen.

Graag wil ik jullie allen vragen: Steun ons in één of meerdere projecten en maak geld over naar:

Jeugd met een Opdracht te Heerde IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62

onder vermelding van: OV370-8080-2990-

Voorbeelden:

 • o.v.v. OV370-8080-2990- 70 dan geef je aan een auto voor Setra en Mirana
 • o.v.v. OV370-8080-2990- 60 dan geef je geld voor boeken/ kinderen/ lesmateriaal /eten/ onderwijs leerkrachten enz.

Bijbeltekst van de dag

 • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13