Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster 'In afhankelijkheid van God' is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

Persoonlijke meditaties :

 

‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Mattheüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Mattheüs 7:7-12)en aan tafel met God (Johannes 15:9-16). Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan is gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God.

Ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.

Link: https://www.debijbel.nl/app

Bijbel Basics thuisprogramma

Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. Gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.  

Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

Blogs

Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan. Link: https://www.debijbel.nl/blog/

Bijbeltekst van de dag

  • Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. -- Titus 2:11-13